Easy2audit Nederland BV

Medewerkers
1-10
Internationaal actief
Nee
Type
Werkgever

Easy2Audit is een Nederlandse organisatie die een IT audit en compliance tool heeft ontwikkeld waarmee, efficiënt en effectief, configuraties van operating systems, database management

systemen en netwerkcomponenten, volledig geautomatiseerd worden gecontroleerd en gerapporteerd. Easy2Audit wordt al succesvol ingezet door een groot aantal organisaties, zowel in Nederland als daarbuiten.

 

Configuratie audit en compliance

Easy2Audit richt zich op de audit van configuratie van operating systemen van servers, desktop, laptops alsmede database management systemen en netwerkcomponenten. IT risico heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk bedrijfsrisico. IT beveiligingsincidenten kunnen leiden tot significante financiële en reputatie schades. Organisaties moeten betrouwbaarheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie en systemen waarborgen. Niet alleen in kader van continuïteit en kwaliteit van primaire bedrijfsprocessen, maar ook in toenemende mate in kader van governance en compliance. 

 

Een belangrijk IT risico betreft slechte of geheel niet geconfigureerde operating systems. Default configuraties zijn gericht op maximale bruikbaarheid, communicatie en functionaliteit. Per definitie leidt dit tot kwetsbare systemen met risico’s van ongeautoriseerde toegang, data corruptie en detail of service.  Een vooraanstaand onderzoeksbureau geeft aan dat naar schatting 80-90% van de server niet goed geconfigureerd zijn en dus kwetsbaar. Management is zich niet bewust van eerder genoemde, aan configuratie gerelateerde, risico’s. 

 

Contactgegevens

marcel.kiffen@easy2audit.com

Werken bij Easy2audit Nederland BV

Sfeer

Goed

Collega's

Leuk

Arbeidsvoorwaarden

Goed
Ontwikkelmogelijkheden
Goed