DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior Communicatieadviseur (12) 36 u/w

Standplaats: Katwijk
Duur: 6 maanden, start 1 mei 2021
Optie tot verlenging: Nee
Reageren voor: 16 april 2021

Opdrachtgever
Met ruim 65.000 inwoners vormt Gemeente Katwijk een krachtige gemeentelijke organisatie en is zij tegelijk in staat om dichtbij en samen met de inwoners van de vier kernen Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg te werken aan de kwaliteit van werken, wonen en leven. Meer informatie is te vinden op www.katwijk.nl.

Opdracht
Naast het leveren van goed doordacht communicatieadvies, geeft de senior communicatieadviseur richting aan de koers van het zelforganiserende communicatieteam. Verbinding maken met elkaar en de samenleving, daar gaat het ons om. De functionaris zorgt voor een duidelijk en consistent communicatiebeleid. Ook speelt hij/zij een rol bij het bevorderen van het publieke debat en bewustzijn.

In deze rol ligt de nadruk op de volgende werkzaamheden:
- De functionaris adviseert bestuurders over actuele en maatschappelijke onderwerpen. Je ondersteunt de collegeleden bij media-uitingen.
- De senior communicatieadviseur ontwikkelt communicatiestrategieën. Hiervoor brengt hij/zij de omgeving en stakeholders in kaart en inventariseert de verschillende belangen.
- De opdrachtnemer draagt bij aan de samenwerking binnen het team. Hij/zij fungeert als sparringpartner voor collega's, hij/zij coacht hen waar nodig en inspireert.

Minimum-eisen / knock-outcriteria
- Minimale opleidingseis: Hbo-bachelor

Wensen/Gunningscriteria
1. Opleidingsniveau: minimaal een hbo-bachelor of wo-diploma
2. Vakgerichte opleiding: communicatie- of journalistieke opleiding
3. Aantoonbare recente ervaring met (overheids)communicatie, inclusief woordvoering /
persvoorlichting
4. Ten minste vijf jaar aantoonbare ervaring als communicatieadviseur bij lokale overheid
5. Ten minste twee jaar aantoonbare leidinggevende ervaring of ervaring als projectleider

Competenties
1. Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
2. Een sterk ontwikkelde politiek/bestuurlijke sensitiviteit
3. Resultaatgericht
4. Stressbestendigheid

Competenties
Geef in een document van maximaal 2x A4 aan aan wat de motivatie van de kandidaat is om deze functie bij Gemeente Katwijk te vervullen. Leg in de motivatie in ieder geval de koppeling tussen het door ons gevraagde profiel (inclusief competenties) en het CV van de kandidaat.
Let op: de ingediende motivatie dient door de beoordelaar los van het CV gelezen te kunnen worden.

CV
Het CV is opgesteld in het Nederlands en is maximaal vijf A4´s groot. Het CV dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.

Overige informatie
Voordat de overeenkomst wordt gesloten ontvangt de gemeente een (recente: niet ouder dan 6 maanden) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Gesprekken
Gesprekken zijn gepland voor 21-04-2021 van 09:00 uur tot 12:00 uur.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist