DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling (12) 18 u/w

Standplaats: Katwijk
Duur: 6 maanden, start z.s.m. op zijn laatst per 1 juli 2021
Optie tot verlenging: Ja, 2x 6 maanden
Reageren voor: 15 april 2021

Opdrachtgever
Met ruim 65.000 inwoners vormt Gemeente Katwijk een krachtige gemeentelijke organisatie en is zij tegelijk in staat om dichtbij en samen met de inwoners van de vier kernen Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg te werken aan de kwaliteit van werken, wonen en leven. Meer informatie is te vinden op www.katwijk.nl.

Opdracht
Je werkt aan belangrijke bestuurlijke opgaven op ruimtelijk gebied, met een planjuridisch accent. Daarbij verbind je strategische vraagstukken en operationeel beleid aan elkaar. Zo zorg je ervoor dat de ontwikkeling van onze ruimte optimaal bijdraagt gemeentelijke doelstellingen, zoals leefbaarheid en een sterke economie. Daarnaast adviseer je organisatie, college en gemeenteraad over complexe vraagstukken en vertaalt grote initiatieven in planvormen. Naast bovenstaande uitdagingen heb jij de volgende verantwoordelijkheden:
- Je adviseert over ruimtelijke visie- en strategievorming en planologische processen. Je regisseert de totstandkoming van ruimtelijke producten en adviezen. Denk hierbij aan bestemmingsplannen, omgevingsvisies en ontwikkelingsstrategieën.
- Je implementeert de Omgevingswet en de bijbehorende instrumenten en werkwijzen, zoals de omgevingstafel en omgevingsplan.
- Samen met je collega's draag je actief bij aan de doorontwikkeling van het vakgebied ruimtelijke ordening.

Minimum-eisen / knock-outcriteria

1. Minimale opleidingseis: niet van toepassing

Wensen/Gunningscriteria
1. Afgeronde relevante opleiding, Ruimtelijke Ordening, Planologie, Sociale Geografie of
Rechten (ruimtelijk bestuursrecht). Hbo-bachelor: 10 punten. Wo-master:
2. Minimaal 5 jaar ervaring als beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het beoordelen van ruimtelijke vraagstukken en de vertaling ervan in bestemmingsplannen.
4. Minimaal 2 jaar ervaring met het voorbereiden en/of implementeren van de Omgevingswet, inclusief omgevingstafel.

Competenties
1. Visieontwikkeling
2. Resultaatgericht
3. Verbinden / samenwerken
4. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Motivatie
Geef in een document van maximaal 2x A4 aan aan wat de motivatie van de kandidaat is om deze functie bij Gemeente Katwijk te vervullen. Leg in de motivatie in ieder geval de koppeling tussen het door ons gevraagde profiel (inclusief competenties) en het CV van de kandidaat.
Let op: de ingediende motivatie dient door de beoordelaar los van het CV gelezen te kunnen worden.

Gesprekken
Gesprekken zijn gepland voor 20-04-2021 van 13:00 uur tot 16:00 uur

Overige informatie
Voordat de overeenkomst wordt gesloten ontvangt de gemeente een (recente: niet ouder dan 6 maanden) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist