Werken bij Van Dijk Employment ServicesVan Dijk Employment Services


Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Branche
Zakelijke dienstverlening
Locaties
Dordrecht
Aantal medewerkers
51-200
Internationaal actief
Nee
Jaar van oprichting
1985

Wie zijn wij?

Van Dijk Employment Services is een “totaal leverancier” voor advisering en ondersteuning van (project)organisaties bij kennis- en/of capaciteitsvraagstukken. Dit doen we op basis van: Interim- & projectmanagement Bemiddeling bij werving & selectie   Onze medewerkers worden ingezet binnen een breed scala aan vakgebieden, waaronder: Infrastructuur en Techniek Interim- en Projectmanagement Proces- en Projectbeheersing Omgevingsmanagement en Ruimtelijke Ordening Contractmanagement en Juridisch Archief- en Documentmanagement   Deze vakgebieden vertegenwoordigen wij bij diverse opdrachtgevers, met name  binnen de infrastructuur en techniek. In grote lijnen kunnen de opdrachtgevers van Van Dijk worden onderverdeeld in de volgende segmenten:  Overheden: Rijkswaterstaat Waterschappen Provincies Gemeenten   Private Infra- en vastgoed beheerders ProRail Havenbedrijven Drinkwaterbedrijven Energie- en telecomleveranciers Woningbouwcorporaties   Private ondernemingen Aannemers Ingenieurs- en adviesbureaus MKB bedrijven binnen onze vakgebieden

Bedrijfscultuur

Van Dijk Employment Services heeft een open en inzichtelijke bedrijfscultuur met persoonlijk contact, persoonlijke begeleiding, goede arbeidsvoorwaarden en open communicatie. Vertrouwen is de basis van ons functioneren en het sleutelwoord tot succes. Vertrouwen van onze medewerkers in onze rol als werkgever. Vanuit een basishouding van goed werkgeversschap moeten wij nu en in de toekomst naar onze medewerkers luisteren, ze begeleiden en stimuleren om op een professionele wijze invulling te geven aan hun individuele carrièrewensen en doelstellingen. Medewerkers krijgen ruimte hun competenties maximaal te gebruiken en te ontwikkelen. Wij respecteren andere inzichten, meningen en culturen en zijn ons bewust van onze rol in de maatschappij als geheel.


Medewerkers

J. van Workum
078-6549060
Malin van der Beek
078-6549060

Plan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • Adviseur omgeving

  • Nieuw
  • 4 views
  • Middelburg
  • 8-16 uur
  • WO/Universitair
  U bent een adviseur omgeving met ervaring met uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden op het gebied van omgevingsmanagement en bij voorkeur kennis van Hummingbird, Relatics, VISI en Kerngis.Wie?Onze opdrachtgever, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is op zoek naar een adviseur omgeving voor het organisatieonderdeel Grote Projecten en Onderhoud. De adviseur omgeving levert een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur.Wat?Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.TakenU bent verantwoordelijk voor het uitvoeren, ondersteunen, analyseren en adviseren van het omgevingsmanagement.U fungeert als intermediair tussen de opdrachtgever en de omgeving binnen 1 of meer projecten.U draagt zorg voor de inhoudelijke verbinding met stakeholders.U ondersteunt het tactisch omgevingsmanagement inhoudelijk.U behartigt de belangen van de opdrachtgever tijdens gesprekken met de opdrachtnemer.U zorgt voor afstemming met interne partijen en overige wegbeheerders over de werkzaamheden.U maakt inhoudelijke analyses van plannen en wensen van in- en externe stakeholders.U monitort effecten van extern optreden en adviseert over bijstellingen.U geeft antwoord op publieksvragen en informeert omwonenden en andere belanghebbenden.U signaleert (externe) ontwikkelingen en nieuwe situaties die de uitvoering van het project kunnen beïnvloeden en analyseert deze.U houdt continue de geformuleerde projectresultaten in het vizier.U levert een bijdrage aan het inkoopproces vanuit het omgevingsmanagement.U hebt inzicht in de in- en externe omgeving en ketens op operationeel niveau.U bouwt en onderhoudt een netwerk op operationeel niveau met diverse externe partijen.U kunt de omgeving gewenst beïnvloeden en draagt het gezicht van de organisatie uit.U communiceert tijdig naar betrokken spelers over relevante ontwikkelingen en resultaten van monitoring en inventarisaties.U draagt bij aan het verbeteren van processen binnen het operationeel omgevingsmanagement.U levert een bijdrage aan het op orde houden van kwaliteit en kennis.EisenU beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding.U bent per direct beschikbaar voor 16 uur per week.U hebt aantoonbare kennis van de omgeving en/of ketens, relevante spelers en hun rol en positie.U hebt ervaring met het afhandelen van vragen en/of klachten over de uitvoering van groot onderhoud.U hebt aantoonbare kennis van en inzicht in infrastructuur.U hebt ervaring met de belangenbehartiging richting een opdrachtnemer.U hebt ervaring met het verzorgen van in- en externe communicatie richting interne partijen en wegbeheerders.Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.WensenU hebt ervaring met uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden op het gebied van omgevingsmanagement.U hebt kennis van Hummingbird, Relatics, VISI en Kerngis.U hebt inzicht in en kennis van werkprocessen en organisatieonderdelen van de opdrachtgever.U hebt kennis van modelcontracten van de opdrachtgever.U hebt kennis van het droge areaal.Waar?MiddelburgWanneer?De functie is per direct beschikbaar voor 16 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste medio december 2017, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.Waarom?Ter uitbreiding.Functie-eisen-ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedureJa, ik ben geïnteresseerd!Reageer vóór vrijdag 3 maart aanstaande en stuur uw cv naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 2017150. Van Dijk Employment Services?Wij adviseren en ondersteunen (project)organisaties bij kennis- en/of capaciteitsvraagstukken. Tot onze opdrachtgevers behoren projectorganisaties, (rijks)overheden, semi-overheden en organisaties uit het bedrijfsleven. Kijk voor meer informatie op http://www.vandijkwerkt.nl.
 • Project engineer

  • Nieuw
  • 4 views
  • Rotterdam
  • 40 uur
  U bent een project engineer met ervaring met de voorbereiding en aanleg van weginfrastructuur en civiele bouwprojecten voor provincies, gemeenten en/of waterschappen.     Wie?Onze opdrachtgever, een havenbedrijf, is op zoek naar een project engineer voor het team Port Engineering – Droge Infra (PE-DI). Het team is verantwoordelijk voor de technische voorbereiding van projecten in het Haven Industrieel Complex voor de disciplines wegen, spoor, vastgoed en kabels en leidingen. De project engineer opereert binnen een projectteam en legt resultaatverantwoording af aan de projectmanager.Wat?Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.TakenU stelt het programma van eisen op voor buitenruimtelijke projecten (wegen, inrichting, conditionering).U stelt uitvragen op voor ingenieurs- en adviesbureaus, aannemers en andere leveranciers.U bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van aanbiedingen.U bent verantwoordelijk voor het beoordelen en bewaken van de kwaliteit van opgeleverde technische en andere specialistische producten en diensten.U bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van technische ontwerpen, (vraag)specificaties en bestekken, kostenramingen en andere specialistische producten.U bent verantwoordelijk voor de analyse en beoordeling van technische uitvoeringsrisico’s, risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid en valkuilen in het proces.U bepaalt de benodigde beheersmaatregelen (zowel technisch als contractueel) en voert deze uit.EisenU beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding Civiele Techniek.U hebt ervaring met civiele bouwprojecten voor provincies, gemeenten of waterschappen.U hebt ervaring met de voorbereiding en aanleg van weginfrastructuur en de inrichting van de openbare ruimte.U hebt ruime ervaring met projectmanagement en projectmatig werken (PRINCE2).U hebt ervaring met het IPM-model in de rol van technisch manager.U hebt kennis van en/of ervaring met UAV-gc-contracten.U hebt kennis van en ervaring met risicomanagement.U hebt ervaring met de aanleg van nutsvoorzieningen (Stedin en Evides)U hebt ervaring met het werken met resultaatafspraken.Waar?RotterdamWanneer?De functie is per direct beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind september 2017, inclusief optie tot overname. U kunt deze opdracht niet als zelfstandig ondernemer uitvoeren.Waarom?Ter uitbreiding.Functie-eisen-ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedureJa, ik ben geïnteresseerd!  Reageer vóór woensdag 1 maart aanstaande en stuur uw cv naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 2017155. Van Dijk Employment Services?Wij adviseren en ondersteunen (project)organisaties bij kennis- en/of capaciteitsvraagstukken. Tot onze opdrachtgevers behoren projectorganisaties, (rijks)overheden, semi-overheden en organisaties uit het bedrijfsleven. Kijk voor meer informatie op http://www.vandijkwerkt.nl.
 • Senior adviseur ruimtelijke ordening

  • Nieuw
  • 4 views
  • Rijswijk
  • 40 uur
  • WO/Universitair
  U bent een senior adviseur ruimtelijke ordening met ervaring met het behandelen van ontheffingsverzoeken binnen een decentrale overheid en kennis van de Omgevingswet en AMvB’s.      Wie?Onze opdrachtgever, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is op zoek naar een senior adviseur ruimtelijke ordening voor de afdeling Implementatie Omgevingswet InfoMil. De afdeling verbindt beleid en uitvoering op het gebied van omgevingsregelgeving en de uitvoering van omgevingsregelgeving binnen de organisatie van de opdrachtgever. Daarnaast stimuleert de afdeling een integrale benadering van de omgevingsregelgeving, ontwikkelt en ontsluit ze kennis benodigd voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de omgevingsregelgeving en draagt ze kennis over aan opdrachtgevers en doelgroepen waardoor overzicht en samenhang wordt gecreëerd. De senior adviseur ruimtelijke ordening is werkzaam binnen de thema’s Ladder Duurzame Verstedelijking en Barro. Wat?Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.TakenU beantwoordt vragen van (decentrale) overheden en bedrijven.U beheert de Handreiking Ladder voor Duurzame Verstedelijking.U past, in overleg met DGRW en de begeleidingsgroep, de tekst aan van de Handreiking Ladder voor Duurzame Verstedelijking naar aanleiding van vragen of uitspraken van de Raad van State.U voegt, in overleg met de begeleidingsgroep, desgewenst nieuwe best practices toe.U houdt de lijst met veelgestelde vragen en geplaatste antwoorden bij op de website van InfoMil.U bent verantwoordelijk voor het behandelen van ontheffingsverzoeken van Barro.U beantwoordt burgerbrieven.EisenU beschikt over een afgeronde wo-opleiding (rechten of vergelijkbaar).U bent per direct beschikbaar voor 36 uur per week.U hebt kennis van de Omgevingswet en AMvB’s.U hebt kennis van het Omgevingsrecht en Wro, BRO, Wabo, Bor, Awb en Barro.U hebt kennis van het verloop van beleidsprocessen.U hebt ervaring met het schrijven voor websites.U beschikt over politiek bestuurlijke sensitiviteit.U bezit de kerncompetenties resultaatgerichtheid, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.  WensenU hebt kennis van actuele jurisprudentie over het Omgevingsrecht, met name over de Ladder Duurzame Verstedelijking en ontheffingen.U hebt kennis van de toepassing van de Ladder Duurzame Verstedelijking in theorie en praktijk.U hebt ervaring met het schrijven van beslisnota’s, vergunningen, ontheffingen en het beantwoorden van burgerbrieven.U hebt ervaring in de rol van adviseur ruimte binnen een decentrale overheid.Waar?RijswijkWanneer?De functie is per direct beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind september 2017, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.Waarom?Ter uitbreiding.Functie-eisen-ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedureJa, ik ben geïnteresseerd!  Reageer vóór maandag 6 maart aanstaande en stuur uw cv naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 2017159. Van Dijk Employment Services?Wij adviseren en ondersteunen (project)organisaties bij kennis- en/of capaciteitsvraagstukken. Tot onze opdrachtgevers behoren projectorganisaties, (rijks)overheden, semi-overheden en organisaties uit het bedrijfsleven. Kijk voor meer informatie op http://www.vandijkwerkt.nl.
Bekijk alle vacatures van dit bedrijf

Contactgegevens
Van Dijk Employment Services
Madame Curiestraat 2
3316GN Dordrecht
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Malin van der Beek
078-6549060