Van Dijk Employment Services

Werken bij Van Dijk Employment ServicesVan Dijk Employment Services

Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Branche
Zakelijke dienstverlening
Locaties
Dordrecht
Aantal medewerkers
51-200
Internationaal actief
Nee
Jaar van oprichting
1985

Bedrijfscultuur

Van Dijk Employment Services heeft een open en inzichtelijke bedrijfscultuur met persoonlijk contact, persoonlijke begeleiding, goede arbeidsvoorwaarden en open communicatie. Vertrouwen is de basis van ons functioneren en het sleutelwoord tot succes. Vertrouwen van onze medewerkers in onze rol als werkgever. Vanuit een basishouding van goed werkgeversschap moeten wij nu en in de toekomst naar onze medewerkers luisteren, ze begeleiden en stimuleren om op een professionele wijze invulling te geven aan hun individuele carrièrewensen en doelstellingen. Medewerkers krijgen ruimte hun competenties maximaal te gebruiken en te ontwikkelen. Wij respecteren andere inzichten, meningen en culturen en zijn ons bewust van onze rol in de maatschappij als geheel.


Medewerkers

Malin van der Beek
078-6549060
Malin van der Beek
078-6549060

Plan route

Afstand

Vacatures

Cultuurtechnisch adviseur
U bent een ervaren cultuurtechnisch adviseur watersysteem met kennis van planvoorbereiding en - uitvoering van cultuurtechnische werken.Wie?Onze opdrachtgever is een waterschap. Binnen het waterschap worden continu op een projectmatige wijze beken en rivieren geheel of gedeeltelijk heringericht. Vernieuwing of renovatie van kunstwerken zoals stuwen en/of vistrappen maken vaak deel uit van deze herinrichting.Van deze beken en rivieren worden programma’s van eisen opgesteld, haalbaarheidsstudie(s) uitgevoerd, (voorlopige) ontwerpen uitgewerkt in ontwerpschetsen en -tekeningen, bestekken (inclusief tekeningen) opgesteld, aanbestedingen voorbereid en beheer- en onderhoudsdocumenten opgesteld.Wat?Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.TakenU bent verantwoordelijk voor het opstellen / begeleiden / beoordelen / aanvragen / uitvoeren van:programma van eisen.haalbaarheidsstudie.(voorlopig) cultuurtechnisch ontwerp.planprocedures zoals waterspoor- en of bestemmingsplan procedures vergunningen.bestekken (inclusief tekeningen) of vraagspecificatie in geval van geïntegreerde contractvormen.aanbestedingsbegroting inclusief aanbesteding.uitvoeringsdocumenten van de aannemer.beheer- en onderhoudsdocumenten.EisenU hebt een afgeronde relevante hbo-opleiding.U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 4 jaar werkervaring opgedaan met soortgelijke werkzaamheden.WensenU hebt ervaring met cultuurtechnische werkzaamheden die verband houden met het ontwerpen van het watersyteem.U hebt in de afgelopen 4 jaar vergelijkbare cultuurtechnische werkzaamheden uitgevoerd.U hebt aantoonbare gebiedskennis van het beheergebied van waterschap Vechtstromen.Waar?AlmeloWanneer?De functie is per direct parttime beschikbaar voor 32 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2017 met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.Waarom?Ter uitbreiding.Functie-eisen-ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedureHoe?Reageer vóór donderdag 15 december aanstaande en stuur uw cv naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 2016761.Van Dijk Employment Services?Wij adviseren en ondersteunen (project)organisaties bij kennis- en/of capaciteitsvraagstukken. Tot onze opdrachtgevers behoren projectorganisaties, (rijks)overheden, semi-overheden en organisaties uit het bedrijfsleven. Kijk voor meer informatie op http://www.vandijkwerkt.nl. 3 dagen geleden
Adviseur omgeving
U bent een adviseur omgeving met ervaring met conditionering (bijvoorbeeld kabels en leidingen, flora en fauna en vergunningen) bij grote infrastructurele projecten.Wie?Onze opdrachtgever is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.U bent werkzaam voor het project N35 Wijthmen-Nijverdal. Rijkswaterstaat neemt samen met de regiopartners provincie Overijssel, gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen maatregelen op de rijksweg tussen Wijthmen en Nijverdal om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarbij wordt voor het behalen van regiodoelstellingen voor bereikbaarheid en leefbaarheid naar synergie gezocht. De basis voor dit project is een bestuursovereenkomst waarin een maatregelenpakket is opgenomen dat is geprioriteerd naar kosteneffectiviteit met betrekking tot verkeersveiligheid en kan worden uitgevoerd binnen het beschikbare en taakstellende budget van €15 miljoen.Het project bevindt zich in de planuitwerkingfase. Deze fase wordt gekenmerkt door een grote omgevingscomponent. De planuitwerkingsfase loopt tot en met 2017. De verwachting is dat de maatregelen in de periode 2018-2019 worden uitgevoerd.U werkt nauw samen met de omgevingsmanager van het project. De werkverdeling is zodanig dat focus van de omgevingsmanager ligt bij bestuurlijke besluitvorming en bij de adviseur bij de conditionering. De participatie en communicatie wordt door omgevingsmanager en adviseur omgeving samen ingevuld waarbij de adviseur het accent ligt op de backoffice.U bent de intermediair tussen Rijkswaterstaat en de omgeving in 1 of meer projecten of andere ontwikkelingen binnen Rijkswaterstaat. Hier beweegt u op verschillende niveaus en over verschillende werkvelden en processen. Hierbij vervult u ook soms de rol van omgevingsmanager in het IPM-team. Binnen de diverse ontwikkelingen zorgt u voor de tactische aspecten van het omgevingsmanagement, zoals het aanleveren van managementinformatie.Wat?Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.TakenU monitort en analyseert adviesproducten op het gebied van omgevingsmanagement en controleert ze op inhoud. U verzorgt de communicatie: u geeft bijvoorbeeld antwoord op publieksvragen en informeert omwonenden en andere belanghebbenden. Hierover stemt u af met betrokkenen, zoals de communicatieafdeling.U zorgt voor de organisatie en inhuur van externe projectcommunicatie en stuurt deze (mede) aan.U bent alert op (externe) ontwikkelingen en nieuwe situaties die de uitvoering van projecten kunnen beïnvloeden en pakt hierbij uw adviesrol.U speelt adequaat in op die nieuwe situaties door samen met betrokkenen een risicoanalyse te maken van het netwerk en deze te vertalen naar actoren.U weet de juiste informatie tijdig over te brengen naar de juiste personen. De geformuleerde projectresultaten houdt u continue in het vizier en zorgt ervoor dat deze, samen met de collega’s in uw team, behaald worden.U kent de omgeving en weet de interne en externe klanten te verbinden en bijbehorende risico’s in kaart te brengen.U definieert de opdracht aan de markt.U begeleidt de uitvoering op basis van de geldende contractmethode.U zorgt dat getoetste resultaten en producten geïntegreerd worden in het bredere projectresultaat.U werkt actief samen met het team en stuurt eventueel een beperkt eigen team aan.U hebt inzicht in de interne en externe omgeving en ketens.U bouwt op operationeel en tactisch niveau een netwerk op met diverse externe partijen, zoals gemeenten, belangenorganisaties en particulieren.U bent in staat dit netwerk te onderhouden om hiermee effectieve samenwerkingsrelaties te creëren.U kunt de omgeving proactief gewenst en vroegtijdig beïnvloeden, spelers met elkaar verbinden en het gezicht en imago van Rijkswaterstaat uitdragen. Binnen het projectteam deelt u als inhoudelijk expert uw kennis.U communiceert tijdig naar betrokken spelers over relevante ontwikkelingen en resultaten van monitoring en inventarisaties.EisenU beschikt minimaal over een afgeronde opleiding op hbo-niveau en wo werk- en denkniveau.U hebt aantoonbaar inzicht in en kennis van werkprocessen en organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat.U hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring op het vakgebied omgevingsmanagement met name conditionering (bijvoorbeeld kabels en leidingen, flora en fauna en vergunningen) en communicatie.WensenU hebt aantoonbare kennis van de relevante werkprocessen die een relatie hebben met omgevingsmanagement.U hebt aantoonbare werkervaring als adviseur omgeving in grotere infrastructurele werken.U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van advisering.U hebt aantoonbare kennis van omgeving en/of ketens, relevante spelers (belanghebbenden) en hun rol en/of positie op operationeel en/of tactisch niveau van het project N35 Wijthmen-Nijverdal.Waar?ArnhemWanneer?De functie is per direct fulltime beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2017, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.Waarom?Ter uitbreiding.Functie-eisen-ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedureHoe?Reageer vóór woensdag 7 december aanstaande en stuur uw cv naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 2016772.Trefwoorden:Communicatie, conditioneringen, RWS, infrastructurele werken, omgevingsmanagementVan Dijk Employment Services?Wij adviseren en ondersteunen (project)organisaties bij kennis- en/of capaciteitsvraagstukken. Tot onze opdrachtgevers behoren projectorganisaties, (rijks)overheden, semi-overheden en organisaties uit het bedrijfsleven. Kijk voor meer informatie op http://www.vandijkwerkt.nl. 3 dagen geleden
Medewerker aanbestedingen en contracten (RAW en UAV-gc)
Wij zoeken een medewerker met ervaring met het controleren van concept bestekken en/of UAV-gc contracten op juistheid en volledigheid.Wie?Onze opdrachtgever is een provincie.De afdeling Uitvoering Werken is opgebouwd uit 3 teams: ABGR (aanbestedingen, bouwrechtelijke en grondzaken en regiotaxi), ORW (ontwerp realisatie werken) en PMCB (projectmanagement en consessiebeheer) die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de provinciale weg- en infrastructuurprojecten. Dit varieert van aanbesteding tot aanleg en/of reconstructie van provinciale wegen, rotondes, fietspaden of kunstwerken. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, de bodemsanering en nazorg van stortplaatsen.De aanbestedingen en gunningen voor deze projecten moeten op tijd en conform planning uitgevoerd worden.Voor het begeleiden van en adviseren bij deze aanbestedingen hebben wij een goed gekwalificeerd aanbestedingsteam dat tijdelijk versterking nodig heeft. maakt deel uit van het cluster Bestekszaken dat onderdeel is van het team ABGR.Wat?Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.TakenU controleert conceptbestekken (RAW) en eventueel UAV-gc contracten vakinhoudelijk op juistheid en volledigheid, waarbij het moederbestek als basis dient.U begeleidt het aanbestedingsproces, van publicatie in Negometrix tot het gunnen van de feitelijke opdracht. Tevens interpreteren, beoordelen en de juiste afweging maken om tot publicatie over te gaan met inachtneming van het wettelijke aanbestedingsbeleid.U brengt in consensus-bijeenkomsten de beoordelaars tot een goed onderbouwd en juist verwoord overeenstemmingsbesluit.U past juist de gunnings- en selectiecriteria toe binnen de aanbestedingstool Negometrix.U past de beoordelingssystematiek toe.U stelt kostenramingen op en beoordeelt offertes.U ondersteunt bij contractkeuzes.EisenU hebt beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde hbo-opleiding.U hebt met succes deelgenomen aan de basistraining Negometrix en weet de gunnings- en selectiecriteria binnen deze tool juist toe te passen.U hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2011-2016) met het controleren van concept bestekken en/of UAV-gc contracten op juistheid en volledigheid.U hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2011-2016) met het begeleiden van een aanbestedingsproces van publicatie tot het gunnen van de feitelijke opdracht.U hebt in de periode 2011-2016 aantoonbaar ervaring opgedaan met het opstellen en het beoordelen van offertes van kostenramingen.U bent is de afgelopen 2 jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland.WensenU hebt aantoonbaar ervaring met het toepassen van de beoordelingssystematiek.U hebt aantoonbaar ervaring met het opstellen van eindafrekeningen.U beschikt aantoonbaar over relevante werkervaring bij een provincie en bent bekend met de provinciale systemen.U beschikt aantoonbaar over ervaring met het begeleiden van RAW en/of UAV-gc contracten.U hebt aantoonbaar ervaring opgedaan om in een concensus-bijeenkomst de beoordelaars tot een goed onderbouwd en juist verwoord overeenstemmingsbesluit te brengen.Waar?ArnhemWanneer?De functie is per direct beschikbaar voor 32-36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2017, met een optie tot verlening. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.Waarom?Ter uitbreiding. Functie-eisen-ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedureHoe?Reageer vóór maandag 5 december aanstaande en stuur uw cv naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 2016730.Trefwoorden:Aanbestedingen, RAW, Negometrix, contractmanagement, contracten, overheidVan Dijk Employment Services?Wij adviseren en ondersteunen (project)organisaties bij kennis- en/of capaciteitsvraagstukken. Tot onze opdrachtgevers behoren projectorganisaties, (rijks)overheden, semi-overheden en organisaties uit het bedrijfsleven. Kijk voor meer informatie op http://www.vandijkwerkt.nl. 3 dagen geleden
Senior adviseur techniek waterbouw
U bent een senior adviseur techniek met ervaring op het gebied van ontwerp, effecten en techniek in de dijken- en waterbouw.Wie?Onze opdrachtgever is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ze beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken ze aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar u vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.Grote projecten en onderhoud (GPO) is de betrouwbare partner die zorg draagt voor de gevraagde productie op aanleg en onderhoud binnen de gestelde kaders, scope, budget en tijd. Bij GPO zijn alle DBFM-contracten en de D&C-projecten ondergebracht die groter zijn dan € 65 miljoen. GPO werkt nauw samen met het onderdeel Programma’s, projecten en onderhoud (PPO). Beide diensten zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de productie binnen het aanleg- en onderhoudsproces. GPO en PPO hebben veel onderlinge raakvlakken. Beiden zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de productie binnen het aanleg- en onderhoudsproces.U bent verantwoordelijk voor richtinggevende inhoudelijke adviezen als specialist en voor het bijdragen aan kennismanagement en kennisontwikkeling binnen het Programma Ruimte voor de Rivier (RvR). Uw advies richt zich op, maar niet exclusief, de hydraulische systemen rond de waterberging Volkerak Zoommeer en de Rijn en lJsseldelta. De werkzaakheden hebben betrekking op het volledige inhoudelijke werkpakket van ontwerp, effecten en techniek in het werkproces aanleg en onderhoud. Het betreft een inspanningsverplichting onder dagelijkse operationele aansturing van de riviertakmanager van de desbetreffende maatregel en het hoofd Kennis RvR.Wat?Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.TakenU geeft richting aan de inrichting en het onderhoud van de infrastructuur van Nederland (zoals op het gebied van advies, installaties en bediening, bouwtechnologie).U werkt nauw samen zowel binnen het Programma Bureau RVR als met de realisatoren van de projecten (Rijkswaterstaat, Waterschappen, gemeenten) om technisch-inhoudelijke problemen te helpen oplossen.U bent expert binnen het werkproces aanleg en onderhoud en draagt bij aan het totale palet van de verschillende werkpakketten binnen aanleg en onderhoud.U toetst of de maatregelen conform afspraken, technische eisen, kaders en wet- en regelgeving worden uitgevoerd.U toetst de uitgangspuntennotities, contractstukken, kostenramingen en technische rapportages. Uw expertise is zowel intern als extern gericht.U hebt als vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat een richtinggevende inhoudelijke inbreng in (inter)nationale normcommissies.U zorgt voor het creëren van draagvlak bij en enthousiasmeren van stakeholders en medewerkers binnen en buiten de afdeling voor de te verwezenlijken (proces)verbeteringen en de te bereiken resultaten.U houdt uw bezig met de ontwikkeling van het eigen vakgebied binnen de organisatie.U draagt onder andere bij aan richtinggevende standaarden voor het eigen vakgebied, stemt deze af en draagt ze voor aan belanghebbenden.U zorgt voor vormgeving van inhoudelijke afstemming met diverse stakeholders en voor het creëren van draagvlak voor oplossingen en resultaten.EisenU hebt minimaal wo werk- en denkniveau.U bent in het bezit van een VCA-certificaat 'Basisveiligheid VCA' (B-VCA).U hebt minimaal 10 jaar relevante ervaring op het gebied van ontwerp, effecten en techniek in de dijken- en waterbouw.WensenU hebt kennis van en ervaring met het besluitvormingsproces en je hebt omgevingskennis.U hebt naast brede kennis ook ruime ervaring met risico's van opsporing van conventionele explosieven, kabels en leidingen en archeologie.U hebt kennis van het hydraulische systeem van de Rijn en Ijsseldelta.U hebt kennis van het hydraulische systeem van de waterberging Volkerak-Zoommeer en achterliggende regionale keringen.U hebt ervaring met het geven van advies en het oplossen van kennisgerelateerde problemen die zich voordoen bij de uitvoering van Waterbouwen waterveiligheid projecten.U hebt kennis en ervaring met milieueffecten, duurzaamheid en innovatie in water gerelateerde projecten.U hebt ervaring met risico gestuurd toetsen van de opleverdossiers, wijzigingen, contractstukken, rapportages en het bewaken van afspraken en eisen op technisch gebied.U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met bestuurlijke processen.U hebt aantoonbare kennis van en ervaring van de werkwijze Aanleg en Onderhoud in totaliteit.U hebt aantoonbare kennis van relevante normen en richtlijnen en relevante wet- en regelgeving.U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met risicomanagement.U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met contractmanagement.U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met technisch management.U hebt aantoonbare kennis van de informatiesystemen die van toepassing zijn.U hebt een aantoonbare adviseursopleiding of aantoonbare ervaring op het gebied van advisering.U hebt een netwerk op het gebied van waterbouw, waterveiligheid en waterbeheer binnen en buiten Rijkswaterstaat dat onderhouden en gebruikt kan worden.Waar?UtrechtWanneer?De functie is per direct parttime beschikbaar voor 24 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind juni 2017, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.Waarom?Ter uitbreiding. Functie-eisen-ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedureHoe?Reageer vóór woensdag 7 december aanstaande en stuur uw cv naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 2016777.Trefwoorden:Civiele techniek, dijken, RWS, infrastructureel project Van Dijk Employment Services?Wij adviseren en ondersteunen (project)organisaties bij kennis- en/of capaciteitsvraagstukken. Tot onze opdrachtgevers behoren projectorganisaties, (rijks)overheden, semi-overheden en organisaties uit het bedrijfsleven. Kijk voor meer informatie op http://www.vandijkwerkt.nl. 3 dagen geleden
Senior intercedent
Wij zoeken een intercedent met commercieel gevoel en een dienstverlenende instelling.Wie?Onze opdrachtgever is een jong bedrijf en partner voor het oplossen van projectmatige capaciteitsuitdagingen. Dit doen ze op basis van interim- & projectmanagement en het uitvoeren van werving & selectie opdrachten. Zij richten zich op hoger opgeleiden die op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen en/of een stap in hun carrière. Het doel is een bijdrage leveren aan de realisatie van (technische) projecten en de ontwikkeling van organisaties. De professionals worden ingezet bij het oplossen van facilitaire, juridische, bedrijfskundige of technische capaciteits- of kennisvraagstukken binnen tal van (project)organisaties, overheden en het bedrijfsleven.U gaat deel uitmaken van een klein team binnen een jong bedrijf. U krijgt alle ruimte voor ondernemerschap, eigen ontwikkeling en u kunt een grote bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf.Wat?Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.TakenU beoordeelt de aanvragen van onze opdrachtgevers.U verricht dagelijks zoekacties met de searchengines van jobboards voor de werving van nieuwe kandidaten.U voert gerichte zoekopdrachten uit ter ondersteuning van het commerciële team.U inventariseert bij kandidaten over arbeidsvoorwaarden.U maakt loon- en tariefafspraken.U benadert en onderhoudt telefonische contacten met kandidaten.U stelt (in overleg met het commerciële team) geschikte kandidaten voor bij onze opdrachtgevers.U analyseert de arbeidsmarkt op een proactieve manier om kansen en bedreigingen op tijd te signaleren. U bent in een rol als accountmanager verantwoordelijk voor het realiseren van uw individuele commerciële doelstellingen en u levert een bijdrage aan het teamresultaat.U fungeert als een stevige sparringpartner voor de senior accountmanager en legt rechtstreeks verantwoording af aan de directeur.U onderhoudt contacten met opdrachtgevers en de medewerkers waar u verantwoordelijk voor bent.U begeleidt uw medewerkers en ondersteunt ze bij hun projecten en ontwikkeling.EisenU hebt een afgeronde relevante hbo-opleiding.U hebt ervaring in de arbeidsbemiddeling als (senior) intercedent of gelijkwaardig.U hebt ervaring met vacaturebanken en social media.U laat zich kennen als een alerte recruiter / accountmanager die kansen in de markt signaleert en deze weet om te zetten in concrete projecten en aanvragen.U beschikt over een goed commercieel gevoel en een dienstverlenende instelling.U hebt een resultaatgerichte werkstijl.U bent representatief en communicatief sterk.U bent flexibel en beschikt niet over een 9-tot-5-mentaliteit.U hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.Waar?DordrechtWanneer?De functie is per direct fulltime beschikbaar voor 40 uur per week.Waarom?Ter uitbreiding. Functie-eisen-ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedureHoe?Reageer vóór vrijdag 30 december aanstaande en stuur uw cv naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Van Lonkhuizen, 078-6549060. Referentienummer 2016648.Van Dijk Employment Services?Wij adviseren en ondersteunen (project)organisaties bij kennis- en/of capaciteitsvraagstukken. Tot onze opdrachtgevers behoren projectorganisaties, (rijks)overheden, semi-overheden en organisaties uit het bedrijfsleven. Kijk voor meer informatie op http://www.vandijkwerkt.nl. 3 dagen geleden
Manager programmabeheersing
U bent een manager programmabeheersing met ervaring en inhoudelijke kennis van integrale programma- en projectbeheersing en risicomanagement.Wie?Onze opdrachtgever, Rijkswaterstaat, is op zoek naar een projectmanager met ervaring op het gebied van integrale projectbeheersing en risicomanagement. De manager is werkzaam binnen middelgrote integrale projecten met een gemiddeld afbreukrisico op politiek-bestuurlijk of technisch-veiligheidskritisch gebied.U bent verantwoordelijk voor de sturing van het integrale projectbeheersingsproces. U ziet erop toe dat het projectteam grote, multidisciplinaire en complexe projecten gestructureerd beheerst. U inventariseert, analyseert en monitort beheersmaatregelen binnen het beheersingsproces. U adviseert de projectmanager en IPM-rolhouders over de opzet, kwaliteit en werking van hun managementsystemen en beheersingsdocumenten.Wat?Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.TakenU bent verantwoordelijk voor de sturing van het integrale projectbeheersingsproces.U ziet erop toe dat het projectteam multidisciplinaire en complexe projecten gestructureerd beheerst.U inventariseert, analyseert en monitort beheersmaatregelen binnen het totale beheersingsproces.U bent verantwoordelijk voor de efficiënte inzet van IPM-rolhouders, projectmedewerkers en middelen.U adviseert de projectmanager en IPM-rolhouders over de opzet, kwaliteit en werking van hun managementsystemen en beheersingsdocumenten.U stuurt de adviseurs projectbeheersing aan.U ziet erop toe dat de standaarden, kaders en normen binnen het project worden toegepast.U signaleert onverantwoorde projectrisico’s.U signaleert meerjarige projectbeheerseffecten, maakt ze inzichtelijk en adviseert de projectmanager.U zorgt dat de PDCA-cyclus wordt toegepast.EisenU beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding.U hebt kennis van risicomanagement en projectbeheersing.U hebt aantoonbare ervaring met integrale projectbeheersing.U kunt strategische vraagstukken vertalen naar de operatie.U hebt aantoonbare ervaring met het schakelen tussen partijen op diverse niveaus.WensenU hebt kennis van en ervaring met programmabeheersing.U hebt 3 tot 5 jaar ervaring in het leidinggeven van teams.U bent bekend met Rijkswaterstaat en haar processen en organisatiestructuren.U hebt een opleiding gevolgd gericht op het IPM-model.Waar?UtrechtWanneer?De functie is per direct beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2017. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.Waarom?Ter uitbreiding. Functie-eisen-ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedureHoe?Reageer vóór dinsdag 6 december aanstaande en stuur uw cv naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 2016785.Van Dijk Employment Services?Wij adviseren en ondersteunen (project)organisaties bij kennis- en/of capaciteitsvraagstukken. Tot onze opdrachtgevers behoren projectorganisaties, (rijks)overheden, semi-overheden en organisaties uit het bedrijfsleven. Kijk voor meer informatie op http://www.vandijkwerkt.nl. 3 dagen geleden

Contactgegevens
Van Dijk Employment Services
Madame Curiestraat 2
3316GN Dordrecht
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Malin van der Beek
078-6549060

Mogelijk interessante vacatures

Hulpkracht weekend
Groningen   StudentJob
30+ dagen geleden
Zakelijk klantenservice medewerker bij ABN AMRO?, ABN AMRO
Apeldoorn   Randstad Nederland
30+ dagen geleden
Junior KAM Coördinator
Schiedam   Vlot Personeel
30+ dagen geleden
Adviseur contracten / toetscoördinatie
's-hertogenbosch   Van Dijk Employment Services
30+ dagen geleden
Projectmanager groot onderhoud
Amsterdam   Van Dijk Employment Services
30+ dagen geleden
Projectleider stedelijk water
's-hertogenbosch   Van Dijk Employment Services
30+ dagen geleden