Werken bij Van Dijk Employment ServicesVan Dijk Employment Services


Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Branche
Zakelijke dienstverlening
Locaties
Dordrecht
Aantal medewerkers
51-200
Internationaal actief
Nee
Jaar van oprichting
1985

Bedrijfscultuur

Van Dijk Employment Services heeft een open en inzichtelijke bedrijfscultuur met persoonlijk contact, persoonlijke begeleiding, goede arbeidsvoorwaarden en open communicatie. Vertrouwen is de basis van ons functioneren en het sleutelwoord tot succes. Vertrouwen van onze medewerkers in onze rol als werkgever. Vanuit een basishouding van goed werkgeversschap moeten wij nu en in de toekomst naar onze medewerkers luisteren, ze begeleiden en stimuleren om op een professionele wijze invulling te geven aan hun individuele carrièrewensen en doelstellingen. Medewerkers krijgen ruimte hun competenties maximaal te gebruiken en te ontwikkelen. Wij respecteren andere inzichten, meningen en culturen en zijn ons bewust van onze rol in de maatschappij als geheel.


Medewerkers

Jop Verhulst
078-6549060
Malin van der Beek
078-6549060

Plan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • Adviseur verkeers- en vervoersmanagement

  • Nieuw
  • 12 views
  • Roermond
  • 16-24 uur
  • WO/Universitair
  U bent een adviseur verkeers- en vervoersmanagement met ervaring met het opzetten en uitvoeren van minimaal 2 regionale samenwerkingsprojecten tussen verschillende overheden en private partijen op het gebied van multimodaal verkeer- en mobiliteitsmanagement.      Wie?Onze opdrachtgever, een gemeente in Limburg, is op zoek naar een adviseur verkeers- en vervoersmanagement voor zowel het programma Roermond Bereikbaar als voor het Mobiliteitsfonds. Om te zorgen dat Roermond de komende jaren bereikbaar blijft, heeft de opdrachtgever haar handen ineengeslagen met Rijkswaterstaat, de provincie Limburg en de projectorganisatie van de N280. Het doel van het programma Roermond Bereikbaar is om bestaande initiatieven op het gebied van verkeers- en mobiliteitsmanagement te bundelen en zinvolle nieuwe maatregelen te initiëren en ontwikkelen. Het Mobiliteitsfonds is een publiek-private samenwerking die moet zorgen voor een goede bereikbaarheid van de binnenstad en de economische centra van Roermond door gebruik te maken van duurzame mobiliteitsmiddelen.Wat?Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.TakenU zet een projectorganisatie op en stuurt daarna een team van professionals aan.U initieert een bijeenkomst van de Klankbordgroep Mobiliteitsfonds, zit deze bijeenkomst voor en doet verslag van de bevindingen.U fungeert als secretaris van de Stuurgroep Mobiliteitsfonds.U beheert het budget van het Mobiliteitsfonds.U initieert en schrijft projectvoorstellen voor het Mobiliteitsfonds.U draagt zorg voor de jaarlijkse subsidieaanvraag en verantwoording hiervan bij de gemeente.U stelt de business case op voor Roermond Bereikbaar.U stelt een concept samenwerkingsovereenkomst op voor Roermond Bereikbaar.U creëert bij de startpartners draagvlak voor de samenwerkingsovereenkomst, wat leidt tot de ondertekening van de overeenkomst op uiterlijk 30 april 2017.U zoekt naar aanvullende (start)partners om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.U stelt een team van professionals samen voor de uitvoeringsfase.U zoekt naar informatie bij andere regio’s op het gebied van verkeers- en mobiliteitsmanagement.U zoekt naar aanvullende financieringsmogelijkheden.U bent verantwoordelijk voor het initiëren, uitvoeren en coördineren van noodzakelijke maatregelen op het gebied van verkeers- en mobiliteitsmanagement.U draagt contracteisen op het gebied van verkeersmanagement aan bij de projectorganisatie N280.U zit de bijeenkomst van het kernteam voor en doet verslag van deze bijeenkomst.U coördineert het A/D- en B/C-team.U bent verantwoordelijk voor het contractmanagement van extern ingehuurde medewerkers.EisenU beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding.U bent per 13 februari 2017 beschikbaar voor 20 uur per week.U hebt kennis en minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van verkeers- en mobiliteitsmanagement in de afgelopen 5 jaar.U hebt werkervaring met het opzetten en uitvoeren van minimaal 2 regionale samenwerkingsprojecten tussen verschillende overheden en private partijen op het gebied van multimodaal verkeer- en mobiliteitsmanagement.U hebt ervaring met het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen overheden en private partijen.U hebt ervaring met het aansturen van projectteams.U hebt ervaring met projectmatig werken en kennis van bedrijfsvoering.Waar?RoermondWanneer?De functie is per 13 februari 2017 beschikbaar voor 20 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind januari 2018, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.Waarom?Ter uitbreiding.Functie-eisen-ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedureJa, ik ben geïnteresseerd! Reageer vóór vrijdag 20 januari aanstaande en stuur uw cv naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 2017028. Van Dijk Employment Services?Wij adviseren en ondersteunen (project)organisaties bij kennis- en/of capaciteitsvraagstukken. Tot onze opdrachtgevers behoren projectorganisaties, (rijks)overheden, semi-overheden en organisaties uit het bedrijfsleven. Kijk voor meer informatie op http://www.vandijkwerkt.nl.
 • Werkvoorbereider civiele techniek

  • Nieuw
  • 7 views
  • Oudenbosch
  • 40 uur
  • WO/Universitair
  U bent een werkvoorbereider civiele techniek met ervaring met de integrale voorbereiding van plannen voor civiel- en verkeerstechnische reconstructies, herinrichtingsplannen en uitbreidingen, bij voorkeur binnen een gemeentelijke overheid.Wie?Onze opdrachtgever, een gemeente in de omgeving Breda, is op zoek naar een werkvoorbereider civiele techniek voor het team Realisatie. Als werkvoorbereider draagt u zorg voor de integrale voorbereiding van plannen voor civiel- en verkeerstechnische reconstructies, herinrichtingsplannen en uitbreidingen.Wat?Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.TakenU verricht planstudies.U maakt buitenopnames en inventarisaties.U bent onder aansturing van de projectleider / projectcoördinator verantwoordelijk voor de algemene voorbereiding van de reconstructie en onderhoudswerken in de openbare ruimte.U fungeert als algemeen voorbereider betreffende de aanleg van openbare ruimte voor uitbreidingsplannen.U maakt werkbeschrijvingen / bestekken (RAW / UAV-gc).U maakt voorcalculaties, bestekbegrotingen en nacalculaties.U maakt ontwerp- en bestekstekeningen met behulp van MicroStation.U verzorgt de correspondentie en inspraak- en voorlichtingsprocedures gerelateerd aan de projecten.U vertegenwoordigt de gemeente bij bouwvergaderingen, infobijeenkomsten en andere overlegvormen gerelateerd aan het project.U verricht overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de organisatie.  EisenU beschikt minimaal over een mbo+ werk- en denkniveau met ruime aanvullende kennis en ervaring.Waar?Omgeving BredaWanneer?De functie is per direct beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2017, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.Waarom?Ter uitbreiding.Functie-eisen-ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedureJa, ik ben geïnteresseerd!Reageer vóór donderdag 12 januari aanstaande en stuur uw cv naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 2017012. Van Dijk Employment Services?Wij adviseren en ondersteunen (project)organisaties bij kennis- en/of capaciteitsvraagstukken. Tot onze opdrachtgevers behoren projectorganisaties, (rijks)overheden, semi-overheden en organisaties uit het bedrijfsleven. Kijk voor meer informatie op http://www.vandijkwerkt.nl.
 • Adviseur risicomanagement / Planner

  • Nieuw
  • 8 views
  • Rotterdam
  • 16-24 uur
  • WO/Universitair
  U bent een adviseur risicomanagement / planner met ervaring met het integreren van risico’s en planningen in bredere projectdoelstellingen, RiskScope, Primavera P6, GRIP en Relatics.Wie?Onze opdrachtgever, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is op zoek naar een adviseur risicomanagement / planner voor het cluster Projectbeheersing van het project MaVA (A15 Maasvlakte-Vaanplein). De A15 is een belangrijke verbinding tussen de Rotterdamse haven en het Europese achterland. De verkeersintensiviteit is door de aanleg van de Tweede Maasvlakte en de bouw van nieuwe woningen verder toegenomen, waardoor de A15 op diverse plaatsen te weinig capaciteit bood. Om dit op te lossen is de snelweg in de periode 2011-2015 verbreed en gemoderniseerd en is het nautisch knelpunt opgelost door de bouw van een nieuwe Botlekburg. Sinds april 2016 is de exploitatiefase van het DBFM-contract ingegaan, de beheer- en onderhoudsperiode. Een aantal werkzaamheden dienen nog gerealiseerd te worden, zoals de aanleg van een nieuw spoor, de sloop van de oude Botlekbrug en een verkeersverbinding over de nieuwe Botlekbrug.   Wat?Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.TakenU geeft binnen het project structuur aan het risicomanagement en creëert een collectief bewustzijn ten aanzien van de risico’s.U adviseert de projectmanager en de andere IPM-rolhouders over de opzet, kwaliteit en werking van het risicomanagement en de planning.U bent verantwoordelijk voor de identificatie en beheersing van de risico’s van het project.U ontwikkelt en verbetert het risicomanagement en de planning in afstemming met de IPM-rolhouders.U bent verantwoordelijk voor het actueel risicodossier en de planning.U zorgt ervoor dat de standaarden, kaders en normen binnen het project worden toegepast.U faciliteert en begeleidt de IPM-rolhouders bij het risicomanagement en planningsproces, waaronder het uitvoeren van risicoanalyse.U beheert het risicoregister en de projectplanning.U legt de geïnventariseerde informatie vast in het risicoregister en de projectplanning.U monitort beheersmaatregelen en het kritieke pad.U stelt voor het projectteam een overzicht op van actuele beheersmaatregelen.U stelt de rapportage risicomanagement en planning op voor de trimesterraportage.U hebt nauw contact met de adviseur financiën.U draagt bij aan het overdragen en borgen van kennis.EisenU beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding.U bent per direct beschikbaar voor 24 uur per week.U hebt minimaal 5 jaar ervaring als risicomanager.U hebt minimaal 5 jaar ervaring als planner.U hebt minimaal 5 jaar kennis van en ervaring met risicomanagement.U hebt minimaal 5 jaar kennis van en ervaring met RiskScope en Primavera P6.U hebt minimaal 5 jaar kennis van en ervaring met risicogestuurd beheer en onderhoud.U hebt minimaal 5 jaar ervaring met het begeleiden en voorzitten van risicosessies.U hebt ervaring met rapportage- en presentatievaardigheden.U bezit de kerncompetenties resultaatgerichtheid, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.WensenU hebt kennis van en ervaring met het werken met DBFM-contracten en SCB.U hebt aantoonbare ervaring met het integreren van risico’s en planningen in bredere projectdoelstellingen en het realiseren van de PDCA-cyclus.U hebt kennis van en ervaring met Relatics.U hebt kennis van en ervaring met GRIP.Waar?RotterdamWanneer?De functie is per direct beschikbaar voor 24 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2017, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.Waarom?Ter uitbreiding.Functie-eisen-ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedureJa, ik ben geïnteresseerd!  Reageer vóór vrijdag 20 januari aanstaande en stuur uw cv naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 2017023.Van Dijk Employment Services?Wij adviseren en ondersteunen (project)organisaties bij kennis- en/of capaciteitsvraagstukken. Tot onze opdrachtgevers behoren projectorganisaties, (rijks)overheden, semi-overheden en organisaties uit het bedrijfsleven. Kijk voor meer informatie op http://www.vandijkwerkt.nl.
Bekijk alle vacatures van dit bedrijf

Contactgegevens
Van Dijk Employment Services
Madame Curiestraat 2
3316GN Dordrecht
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Malin van der Beek
078-6549060