Werken bij 't Lieveheersbeestje0 beoordelingen met gemiddeld een 8.0 - 't Lieveheersbeestje - Plaats een review

't Lieveheersbeestje


Soort organisatie
Werkgever
Branche
Gezondheids/welzijn sector
Locaties
Amsterdam
Aantal medewerkers
11-50
Internationaal actief
Nee

Bedrijfsprofiel

Kinderdagverblijf ‘t Lieveheersbeestje is een jonge,flexibele, dienstverlenende organisatie gericht op professionele kinderopvang in Amsterdam. Wij bieden opvang en ontwikkeling voor kinderen van 0-4 jaar, zodat we zorg en werk kunnen combineren. Een hoge constante kwaliteit hanteren wij daarbij als belangrijkste norm.

 

‘t Lieveheersbeestje biedt opvang in een ongedwongen e huislijke sfeer die zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van ouders en de behoefte van het kind en streeft naar een eerlijk, respectvol en open klimaat op haar vestigingen, met duidelijke regels, structuur en rust. Wij vragen van onze pedagogisch medewerkers deskundigheid op het gebied van ontwikkeling en opvoeding, een professionele inzet en sociale vaardigheden, maar bovenal: liefde voor het kind.

 

‘t Lieveheersbeestje ziet opvoeding als een manier om het wel bevinden en de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en hen te begeleiden bij hun ontdekkingstocht. We begeleiden vanuit de visie dat het kind een deel is van een duurzame samenleving, zelfstandig wil worden, zelf en in zijn eigen tempo wil leren en leert door te ervaren in de praktijk. Deze pedagogische visie geeft richting aan de manier waarop we in de praktijk met kinderen werkenPlan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • pedagogisch medewerker

  11-12-2017 00:00:00
  • 30+ dagen geleden
  • Easy Apply
  • Amsterdam Amsterdam NL
  • 32-40 uur
  • MBO
  PEDAGOGISCH MEDEWERKER  ALGEMENE KENMERKEN De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. De doelgroep en soort opvang kan verschillen, zoals bijvoorbeeld kinderdagverblijven, buitenschoolse, tussenschoolse en/of naschoolse opvang.  DOEL VAN DE FUNCTIE De dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum.  ORGANISATORISCHE POSITIE De pedagogisch medewerker ressorteert hiërarchisch onder het (unit-)hoofd en begeleidt in voorkomende gevallen pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, groepshulpen, BBLers, BOL-ers en stagiaires.   RESULTAATGEBIEDEN  Kinderen begeleiden • Begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht.  • Schept een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en stimuleert kinderen, door middel van uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, zich verder te ontwikkelen. • Begeleidt kinderen bij de dagelijkse voorkomende bezigheden. • Organiseert activiteiten gericht op ontwikkeling, eventueel buiten het kindercentrum. Resultaat:  Kinderen begeleid gedurende de met de ouders/ verzorgers afgesproken periode, zodanig dat zij volgens het pedagogisch plan zich ontwikkelen, opgevoed en gestimuleerd worden.  Kinderen verzorgen • Draagt zorg voor de dagelijkse verzorging van kinderen.  Resultaat:  Kinderen verzorgd gedurende de met de ouders/ verzorgers afgesproken periode, zodanig dat zij schoon zijn en gevoed worden volgens geldende hygiëne-eisen en afspraken met de ouders.  Informatie uitwisselen over kinderen en werkzaamheden • Houdt de ontwikkeling van kinderen bij en rapporteert of informeert hierover (periodiek) het hoofd. • Informeert bij kennismaking de ouders/ verzorgers over de gang van zaken binnen de groep. • Draagt zorg voor een goed (periodiek) contact met ouders/ verzorgers en informeert naar specifieke aandachtspunten (dagritme, voeding e.d.) en bijzonderheden van de op te vangen kinderen, ook bijvoorbeeld in de vorm van ouderavonden. • Onderhoudt in het geval van schoolgaande kinderen contact met de betreffende scholen. • Stemt met collega’s af over de dagindeling en de verdeling van de werkzaamheden en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en voor een goede overdracht. • Neemt gebruikelijk deel aan werkoverleg. Resultaat:  Informatie uitgewisseld, zodanig dat zowel de ouders/ verzorgers, de leidinggevende als de pedagogisch medewerkers beschikken over de voor de verzorging en begeleiding relevante informatie, zodat het betreffende kind/ de betreffende kinderen zo optimaal mogelijk opgevangen kan/ kunnen worden.  Ruimten en materiaal beschikbaar houden  • Verricht licht huishoudelijke werkzaamheden in de groep en draagt mede zorg voor het beheer, de aanschaf en de hygiëne en goede staat van de inventaris. Resultaat: Een schone ruimte en een goed verzorgde inventaris, zodat kinderen in een schone en veilige omgeving opgevangen kunnen worden.  Deskundigheid bevorderen • Begeleidt en instrueert, indien op de groep aanwezig, pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, groepshulpen, BBL-ers, BOL-ers  en stagiaires en rapporteert hierover periodiek aan het hoofd. Resultaat: Deskundigheid bevorderd, zodanig dat pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, groepshulpen, BBL-ers, BOL-ers en stagiaires zo goed mogelijk ingezet kunnen worden op de groep en (indien van toepassing) in staat gesteld worden hun leerdoelen te behalen.  PROFIEL VAN DE FUNCTIE Kennis • In het bezit van een van de hieronder genoemde opleidingsniveaus.*  • Pedagogische kennis. • Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen. • Kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen. • Kennis van de ontwikkelingsfases van een kind. * Met een (kandidaat)werknemer die een van de hieronder onder a of b vermelde opleidingen volgt kan een arbeidsovereenkomst voor de functie van BBL-leerling worden aangegaan, conform artikel 9.6 van de CAO. Met een kandidaat-werknemer die een van de hier onder a of b vermelde diploma’s wenst te behalen kan een arbeidsovereenkomst voor de functie van pedagogisch medewerker in ontwikkeling worden afgesloten conform artikel 9.5 CAO.  Specifieke functiekenmerken • Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen. • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van verslagen en contacten met ouders/ verzorgers.  Bezwarende omstandigheden • Bezwarende omstandigheden kunnen onderdeel uitmaken van de functie (fysieke belasting door tillen van kinderen).  

Contactgegevens
't Lieveheersbeestje
Van Hogendorpplein 104
1051DA Amsterdam
Van Hogendorpplein 104 Amsterdam, NL
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Nadia Walayat-Shaikh