Werken bij Stadskantoor gemeente Schiedam0 beoordelingen met gemiddeld een 8.0 - Stadskantoor gemeente Schiedam - Plaats een review

Stadskantoor gemeente Schiedam


Soort organisatie
Werkgever
Branche
Overheid/non profit
Locaties
Schiedam
Aantal medewerkers
501-1000
Internationaal actief
Nee


Plan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • Verkeerskundige

  14-11-2017 00:00:00
  • 29 dagen geleden
  • 12 views
  • Schiedam Schiedam NL
  • 32-40 uur
  • HBO
  Het domein Stadsontwikkeling houdt zich bezig met het vormgeven aan de strategische visie en centrale ambities voor de stad Schiedam. We voeren regie op de ruimtelijke en economische ontwikkeling. Dit doen we door het ontwikkelen van (strategisch) beleid, door het maken van ruimtelijke uitvoeringsplannen, door het voeren van grondbeleid en door het realiseren van ruimtelijk-fysieke projecten. Het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid is verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling. Binnen dit team werken de vakdisciplines Wonen, Milieubeleid, Verkeer, Stedenbouw en Landschap, Planologie en Planjuridische Zaken. Voor de vakgroep Verkeer zijn wij op zoek naar een VERKEERSKUNDIGE (vakspecialist B)36 uur per week We bieden een breed opdrachtenpakket in een stad waar veel interessante ontwikkelingen spelen. Er is veel werk, een zeer breed scala aan opdrachten. Je hebt te maken met grootstedelijke problematiek en opgaven op een groter schaalniveau. Je houdt van aanpakken, bent sterk in planmatig organiseren en samenwerken. Je durft af te wijken van gebaande paden en neemt initiatieven. Uiteraard ben je een teamspeler en kunt zelfstandig opereren. Beschik je daarnaast over een gezonde dosis humor, creativiteit en stressbestendigheid dan is deze functie iets voor jou. Inhoud van de functieWe zijn op zoek naar een allround verkeerskundige. Je bent verantwoordelijk voor het gehele vakgebied van verkeer en vervoer; van het trekken van complexe verkeerskundige projecten tot de advisering in een of meerdere wijken over verkeerskundige aangelegenheden. Je:bent in staat om complexe verkeerskundige opdrachten op te pakken vanuit een integrale benadering en duidelijke analyses op te stellen en deze goed te onderbouwen;bent direct benaderbaar voor klanten (bewoners, bedrijven en organisaties),adviseert hierover en zorgt voor de afwikkeling van de advisering;adviseert en ondersteunt bij het opstellen/beoordelen van ruimtelijke ontwikkelingen en reconstructies in de openbare ruimte;adviseert de organisatie, het college en de gemeenteraad;bent verantwoordelijk voor de correspondentie en overleg met burgers, bedrijven en organisaties;adviseert over wet- en regelgeving;toetst plannen aan het beleid van de afdeling;stelt verkeersbesluiten op;verricht overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de organisatie. Jouw profielje hebt een afgeronde verkeerskundige opleiding op minimaal HBO niveau;je hebt minimaal 5 jaar ervaring als verkeerskundige;je hebt affiniteit met mobiliteit gerelateerde vakgebieden als economie, duurzaamheid, wonen, welzijn, stedelijke ontwikkeling en inrichting van de openbare ruimte;je voelt je thuis in een politieke- en bestuurlijke omgeving en hebt hier ervaring in;je hebt inzicht in bestuurlijke verhoudingen;je beschikt over een flinke dosis sensitiviteit op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau;je kan verkeerskundige en mobiliteitsvraagstukken bezien in de context van stedelijke opgaven;je hebt ervaring met verschillende vormen van participatie;je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;je kunt je visie en mening goed onderbouwen en belangen afwegen. Ons aanbodDe functie van vakspecialist B is binnen het generieke functiehuis ingepast in functiefamilie Uitvoering, functiecategorie Vakspecialisme binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid. Dit profiel is gewaardeerd in schaal 10. Het salaris bedraagt maximaal € 4.162,00 bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur. De definitieve inschaling is afhankelijk van opleiding, ervaring en aantoonbare competenties en prestaties. Informatie sollicitatieVoor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met teammanager Astrid Faber, telefoon 010 - 219 1171.Heb je belangstelling voor de functie dan kun je tot en met 4 december 2017 een gemotiveerde reactie met je CV mailen naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – o.v.v. verkeerskundige.
 • Senior verkeerskundige

  14-11-2017 00:00:00
  • 29 dagen geleden
  • 14 views
  • Schiedam Schiedam NL
  • 32-40 uur
  • WO/Universitair
  Het domein Stadsontwikkeling houdt zich bezig met het vormgeven aan de strategische visie en centrale ambities voor de stad Schiedam. We voeren regie op de ruimtelijke en economische ontwikkeling. Dit doen we door het ontwikkelen van (strategisch) beleid, door het maken van ruimtelijke uitvoeringsplannen, door het voeren van grondbeleid en door het realiseren van ruimtelijk-fysieke projecten. Het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid is verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling. Binnen dit team werken de vakdisciplines Wonen, Milieubeleid, Verkeer, Stedenbouw en Landschap, Planologie en Planjuridische Zaken. Voor de vakgroep Verkeer zijn wij op zoek naar een SENIOR VERKEERSKUNDIGE (vakspecialist A)36 uur per week We bieden een breed opdrachtenpakket in een stad waar veel interessante ontwikkelingen spelen. Er is veel werk, een zeer breed scala aan opdrachten. Je hebt te maken met grootstedelijke problematiek en opgaven op een groter schaalniveau. Je hebt een sterke politieke antenne. Je houdt van aanpakken, bent sterk in organiseren en samenwerken. Je durft af te wijken van gebaande paden en communiceert helder. Uiteraard ben je een teamspeler en kunt zelfstandig opereren. Beschik je daarnaast over een gezonde dosis humor, creativiteit en stressbestendigheid dan is deze functie iets voor jou. Inhoud van de functieAls senior verkeerskundige ben je in staat om de verbinding te leggen tussen enerzijds operationeel/tactisch niveau en anderzijds tactisch/strategisch niveau. Je kunt gemakkelijk schakelen tussen de verschillende niveaus.Je bent verantwoordelijk voor onder andere:het ontwikkelen, uitwerken en evalueren van een samenhangend beleid op het gebied van verkeer en vervoer op het niveau van de gehele gemeente in de vorm van beleidsnota’s rapporten en adviezen;het signaleren en interpreteren van relevante ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit, verkeer en vervoer en parkeren en het anticiperen op mogelijke consequenties daarvan voor het gemeentelijk beleid en de taken van het team;het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan structuurvisies, bestemmingsplannen en andere beleidsplannen op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau;het op basis van inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, alsmede op basis van politieke inzichten adviseren over het te voeren parkeer-, mobiliteit- en verkeer- en vervoerbeleid;het adviseren bij complexe projecten op het gebied van duurzame mobiliteit, verkeer, vervoer en parkeren. Jouw profielje hebt een afgeronde HBO (met bijvoorbeeld een hogere opleiding NHTV) of WO opleiding;je hebt minimaal 8 jaar ervaring als verkeerskundig adviseur;je hebt ervaring met het adviseren op complexe verkeerskundige- en parkeerprojecten;je hebt aantoonbare ervaring met betrekking tot het geven van bestuurlijke adviezen;je hebt aantoonbare ervaring met betrekking tot complexe mobiliteit- en verkeerskundige vraagstukken en parkeerproblematiek;je hebt affiniteit met integrale ruimtelijke- en/of gebiedsopgaven, waar je een duidelijke strategische visie over hebt (smart mobility);je bent een typische netwerker die de belangen van de gemeente in de (metropool)regio behartigt;je gaat voortvarend aan de slag met uiteenlopende vraagstukken waarover je gevraagd en ongevraagd integraal advies geeft;je hebt ervaring met verschillende vormen van participatie;je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Ons aanbodDe functie van vakspecialist A is binnen het generieke functiehuis ingepast in functiefamilie Uitvoering, functiecategorie Vakspecialisme binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid. Dit profiel is gewaardeerd in schaal 11. Het salaris bedraagt maximaal € 4.787,00 bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur. De definitieve inschaling is afhankelijk van opleiding, ervaring en aantoonbare competenties en prestaties. Informatie sollicitatieVoor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met teammanager Astrid Faber, telefoon 010 - 219 1171.Heb je belangstelling voor de functie dan kun je tot en met 4 december 2017 een gemotiveerde reactie met je CV mailen naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – o.v.v. senior verkeerskundige.
 • Ontwerper openbaar gebied

  14-11-2017 00:00:00
  • 29 dagen geleden
  • 17 views
  • Schiedam Schiedam NL
  • 32-40 uur
  • WO/Universitair
  Het domein Stadsontwikkeling houdt zich bezig met het vormgeven aan de strategische visie en centrale ambities voor de stad Schiedam. We voeren regie op de ruimtelijke en economische ontwikkeling. Dit doen we door het ontwikkelen van (strategisch) beleid, door het maken van ruimtelijke uitvoeringsplannen, door het voeren van grondbeleid en door het realiseren van ruimtelijk-fysieke projecten. Het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid Stedelijk beleid is verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling. Binnen dit team werken de vakdisciplines Wonen, Milieubeleid, Verkeer, Stedenbouw en Landschap, Planologie en Planjuridische Zaken. Voor de vakgroep Stedenbouw en Landschap zijn wij op zoek naar een: Ontwerper openbaar gebied (vakspecialist A)36 uur per week Houd je van aanpakken, ben je sterk in organiseren en samenwerken? Durf je af te wijken van gebaande paden? Beschik je daarnaast over een gezonde dosis humor, creativiteit en stressbestendigheid dan is deze functie iets voor jou. We bieden een breed opdrachtenpakket in een stad waar veel interessante ontwikkelingen spelen. Er is veel werk, een zeer breed scala aan opdrachten. Je hebt te maken met grootstedelijke problematiek en opgaven op een groter schaalniveau. Inhoud van de functieVorm geven aan de visie van de stad, Stadsvisie 2040;Aansturen van externe bureaus bij de productie van inrichtingsplannen;Werken in projectteams met andere adviseurs;Projecten doorontwerpen tot het niveau van het IP;Vorm geven aan beleidsproductie en maken van afspraken met beheer en uitvoering. Jouw profielRelevante HBO of academische opleiding op het gebied van landschapsarchitectuur of ontwerp openbare ruimte. Affiniteit met stedenbouw;Tien jaar werkervaring in ontwerp openbaar gebied. Ervaring met grootschalige projecten is een pré;Ervaring met ontwerp op alle schaalniveaus;Bereidheid om over de grenzen van het vakgebied heen te kijken en ook het verhaal van de brede integrale ontwikkeling mede te dragen;Affiniteit met actuele thema's in stadsontwikkeling, zoals verkeer, duurzaamheid, klimaatadaptatie, verstedelijking en gezondheid;Ervaring met relevante programmatuur. Microstation of AutoCad, Adobe en 3d pakketten;Een teamspeler bij uitstek. Ervaring met werken in multidisciplinaire teams;Omgaan met feedback (ontvangen en geven), onder druk kunnen werken en uitstekende uitdrukkingsvaardigheden zijn belangrijke eigenschappen om goed invulling te kunnen geven aan deze functie. Ons aanbodDe functie van vakspecialist A is binnen het generieke functiehuis ingepast in functiefamilie Uitvoering, functiecategorie Vakspecialisme binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid. Dit profiel is gewaardeerd in schaal 11. Het salaris bedraagt maximaal € 4787,00 bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur. De definitieve inschaling is afhankelijk van opleiding, ervaring en aantoonbare competenties en prestaties. Informatie sollicitatieVoor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met teammanager Astrid Faber, telefoon 010 - 219 1171.Heb je belangstelling voor de functie dan kun je tot en met 17 december 2017 een gemotiveerde reactie met je CV mailen naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – o.v.v. ontwerper openbaar gebied.

Contactgegevens
Stadskantoor gemeente Schiedam
Stadserf 1
3112DZ Schiedam
Stadserf 1 Schiedam, NL
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
M Lodder