Klant van Jobbird LM Uitzendbureau

Werken bij LM Uitzendbureau0 beoordelingen met gemiddeld een 8.0 - LM Uitzendbureau - Plaats een review

LM Uitzendbureau


Soort organisatie
Werkgever
Branche
Uitzend/detachering/W&S
Locaties
Wieringerwerf
Aantal medewerkers
1-10
Internationaal actief
Nee

Bedrijfsprofiel

LM Uitzendbureau” Een uitzendbureau met visie

LM Uitzendbureau is een breed uitzendbureau met het oogpunt op Gemeente banen en de techniek en met hart voor uw organisatie. Onze dienstverlening is het middel en onze mensen zijn de sleutel tot uw succes. LM Uitzendbureau heeft hard voor uw zaak en wij voelen ons sterk betrokken bij zowel onze klanten, flexwerkers en eigen mensen als bij de wereld waarin wij ons werk uitvoeren.

De regio’s waarin LM Uitzendbureau actief is in Nederland, verandert de komende periode sterk. Demografische verschuivingen, stijgende concurrentie en technologische vooruitgang leiden tot continue aanpassingen op de arbeidsmarkt. Allemaal punten die vereisen dat organisaties flexibel zijn en continu kunnen meebewegen met veranderingen. En daardoor behoefte hebben aan flexibiliteit en een effectieve inzet van goed gekwalificeerde mensen.

Wij zijn ervan overtuigd dat LM Uitzendbureau de komende jaren een nog belangrijkere rol gaat spelen bij het vinden van flexibiliteitversterkende uitzendmedewerkers. Wij hebben namelijk maar één doel: bijdragen aan het succes van úw organisatie en medewerkers in de techniek. Onze mensen – een LM uitzendmedewerker herken je uit duizenden – maken daarin het verschil. Zij zijn het die deze doelstelling dagelijks waarmaken in de praktijk. Daarin zijn ze betrokken, inventief en daadkrachtig. Zíj vormen de basis van ons Plan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • Samenspraakadviseur

  17-11-2017 00:00:00
  • Nieuw
  • 4 views
  • Zoetermeer Zoetermeer NL
  • 16-24 uur
  • HBO
  Functie : SamenspraakadviseurSluitingsdatum Vacature : 21-11-2017 17.00 uur  Duur : 6 maandenOptie tot verlenging : 2 maal 6 maandenUren per week : 16 uurAanvang : 1 december 2017Opleidingsniveau : HBORegio : Zuid-Holland  Opgave Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Maar ook een stad waarin volop wordt geïnvesteerd en die de ambitie heeft de komende jaren minimaal 10.000 woningen toe te voegen en te groeien tot zo’n 150.000 inwoners.Voor twee sleutelgebieden (Binnenstad en de Entree – dat is de zone rondom de Mandelabrug) wordt het komend half jaar gewerkt aan de uitwerking van een gebiedsvisie. De ontwikkelingen in deze gebieden bevinden zich een andere fase.Waar in de binnenstad sprake is van projecten die al in uitvoering zijn en een visie die moet worden geactualiseerd en geconcretiseerd(mede in het licht van de gewenste groei in inwoneraantal) is in het gebied rond de Entree sprake van de ontwikkeling van een nieuwe stadswijk.Voor de entreezone is een visie ontwikkeld om het stationsgebied en diverse kantoorlocaties te transformeren naar aantrekkelijke, innovatieve verblijfs- en vestigingsgebieden. Op dit moment wordt voor zowel de Binnenstad als de Entree gewerkt aan een stedenbouwkundige uitwerking van de visies die de gemeente op die gebieden heeft. Ten behoeve daarvan is samenspraak nodig.Samenspraak  Samenspraak is het door de gemeente (op meestal interactieve wijze) betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid en projecten, in de vorm van informeren, raadplegen, adviseren en coproduceren (inclusief meebeslissen). Samenspraak is ook het ondersteunen en faciliteren door de gemeente van initiatieven die de samenleving zelf initieert, organiseert en uitvoert.Een omgevingsmanager is fulltime voor de 2 programma’s actief. De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor stakeholdermanagement (onderhouden van de contacten met de stakeholders)  tussen en met de publieke en private stakeholders en beweegt tussen soms tegenstrijdige belangen, om te proberen de neuzen dezelfde kant op te krijgen. De omgevingsmanager zorgt ervoor dat bij de (door)ontwikkeling van de plannen de stakeholders in een vroegtijdig stadium worden betrokken (samenspraak).Samen met de communicatieadviseurs en de omgevingsmanager zal moeten worden gewerkt aan stakeholders- en omgevingsanalyses. Ook zal samenspraak met diverse stakeholders binnen en buiten de gebieden moeten worden opgezet. Hiervoor is het nodig om bijeenkomsten te organiseren voor stakeholders en om op verschillende manieren de inwoners te betrekken bij totstandkoming en ‘toetsing’ van de visies. Creatieve en vernieuwende vormen zijn hierbij meer wenselijk.Tot slot zal een goede online communicatie voor de beide programma’s moeten worden neergezet, met name op social media. Ondersteuning van de omgevingsmanager op inhoud en proces ten aanzien van de samenspraak is wenselijk in deze fase om het komend half jaar toe te werken naar de gebiedsvisies. Het gaat daarbij concreet om de ontwikkeling van een aantal producten en de organisatie van bijeenkomsten.Concreet Concreet gaat het om een opdracht voor een half jaar, gericht op adviseren en uitvoeren van samenspraak ten behoeve van de 2 te ontwikkelen gebiedsvisies. Je werkt voor 2 enthousiaste programmateams, waarbij de omgevingsmanager en de communicatieadviseurs jouw eerste aanspreekpunt zijn. Je wordt uitgedaagd om te experimenteren met werkvormen. De opdracht richt zich op de volgende producten:Binnenstad Nadere uitwerking van de stakeholders- en omgevingsanalyse (basis is door omgevingsmanager en communicatieadviseur gelegd);Plan van aanpak samenspraak actualisatie visie binnenstad i.s.m. omgevingsmanager en communicatieadviseur, waarbij de focus voor de opdrachtnemer ligt bij social media, de zwijgende meerderheid en jongeren; Uitvoering samenspraak actualisatie visie binnenstad (organisatie van een aantal nader te bepalen bijeenkomsten en organisatie van ludieke vormen van samenspraak); Secretariaat en opvolging van acties omgevingsoverleg m.b.t. Stadhuisplein en Markt 10 (overleggen vinden plaats 1e helft 2018); Opzetten en uitvoeren “verbouwingscampagne” om de ervaren overlast zo klein mogelijk te houden; Online communicatie opzetten (Facebook, Twitter).Entree Nadere uitwerking van de stakeholders- en omgevingsanalyse (basis is door omgevingsmanager en communicatieadviseur gelegd);Plan van aanpak samenspraak gebiedsvisie Entree i.s.m. omgevingsmanager en communicatieadviseur) waarbij de focus voor de opdrachtnemer ligt bij social media, de zwijgende meerderheid en jongeren; Uitvoering samenspraak gebiedsvisie Entree binnenstad (organisatie van een aantal nader te bepalen bijeenkomsten en organisatie van ludieke vormen van samenspraak); Bijdrage leveren aan de totstandkoming van het communicatieplan Entree, focus op het opzetten van de online communicatie (Facebook, Twitter).Gunningscriteria (weging)Minimaal afgeronde HBO bachelor of WO-diploma (25%); Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als procesmanager/participatie-adviseur  bij gemeentelijke instanties met aantoonbare werkervaring in beleidsontwikkeling en juridisch complexe vraagstukken in de afgelopen 15 jaar (20%); Je hebt aantoonbare werkervaring met het organiseren van evenementen (van klassieke bewonersavonden tot nieuwe vormen van participatie, van informatiemarkt tot ludieke acties) (30%); Heeft aantoonbare werkervaring  met participatie trajecten omtrent gebiedsvisies (10%) Selectiegesprek in tweede beoordelingsfase (15%).Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan de genoemde criteria voldoet. Competenties:Je bent enthousiast en proactief; Je bent communicatief sterk met een goede omgevingssensitiviteit; Je hebt affiniteit met het betrekken van inwoners, ondernemers en bezoekers bij de ontwikkelingen in de stad; Je bent goed in concretiseren van abstracte materie; Affiniteit met Zoetermeer en het hebben van een netwerk in de stad is een pré. CV-eisen Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.Werkdagen Ma-din-woe-don-vrij-zat-zonPlanning De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op 24 november 2017.  De kandidaten die hiervoor uitgenodigd worden, ontvangen uiterlijk op 23 november 2017 bericht. Overige informatie De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Heeft u interesse in deze vacature stuur dan uw CV met Motivatiebrief en met referentie gegevens voor 21-11-2017 17.00 uur naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ( Reageer alleen als u aan de hier bovenstaande functie eisen en werkervaring kunt voldoen ,anders heeft reageren geen zin )
 • Toezichthouder openbare ruimte

  16-11-2017 00:00:00
  • 2 dagen geleden
  • 7 views
  • Zoetermeer Zoetermeer NL
  • 32-40 uur
  • MBO
  Functie : Toezichthouder openbare ruimteSluitingsdatum Vacature : 21-11-2017 17.00 uur   Duur : 6 maandenOptie tot verlenging : 1 maal 6 maandenUren per week : 36Aanvang : z.s.m.Opleidingsniveau : MBORegio : Zuid-Holland  Organisatie De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat en gestart is met Het Nieuwe Werken. ‘Samenwerken, daadkracht en vertrouwen’ staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. Binnen onze organisatie werken we intensief samen met onze collega’s over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.Afdeling VVH De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving inzake bouw, milieu, APV en bijzondere wetten’’. De afdeling VVH bestaat uit verschillende teams, t.w. team Vergunningen, team Veiligheid en team Handhaving en Toezicht.Hoofdtakenis gastheer of gastvrouw van de gemeente Zoetermeer; verbetert de leefbaarheid in de wijken; informeert, adviseert en verwijst burgers en ondernemers; is verantwoordelijk voor beantwoording van meldingen van burgers en ondernemers op basis van zowel eigen observaties als vanuit Melddesk; treed passend op bij incidenten; weet wat zelf opgelost kam worden en wanneer hulp van politie of een andere ketenpartner nodig is om een incident te beëindigen; handhaaft specifiek op gemeentelijke verordeningen; maakt standaard processen verbaal en/of rapportages op; verricht administratieve werkzaamheden; bewaakt de voortgang van procedures; kan leiding geven tijdens acties; kan briefings voor het Team geven; neemt zitting in vooroverleggen voor evenementen en/of acties kan gezien zijn of haar rang dienstopdrachten geven aan lager in rang, en krijgen van hoger in rang. Gunningscriteria (weging)Minimaal een afgeronde MBO-4 opleiding (15 punten) In het bezit van een geldig BOA getuigschrift (20 punten) Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Toezichthouder Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) in de afgelopen 5 jaar (25 punten) Een afgeronde training Regeling Toetsing Geweldsbeheersing niveau 3 (handboeien) (10 punten) Minimaal 18 maanden aantoonbare werkervaring als toezichthouder op het gebied van Drank- en Horecawetgeving in de afgelopen 24 maanden (20 punten) Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (10 punten)Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan de genoemde criteria voldoet. Competenties:zelfstandig (schrijven rapportages) analyseren  planmatig werken empathisch besluitvaardig organiserend vermogen onder druk kunnen presteren CV-eisen Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.Werkdagen De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr – Za – Zo, volgens rooster.Planning De gesprekken bij de gemeente worden in overleg gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. .Overige informatie De gemeente  zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken, indien de kandidaat zal starten.  Heeft u interesse in deze vacature stuur dan uw CV met Motivatiebrief en met referentie gegevens voor 21-11-2017 17.00 uur naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ( Reageer alleen als u aan de hier bovenstaande functie eisen en werkervaring kunt voldoen ,anders heeft reageren geen zin )
 • Senior adviseur Tunnelveiligheid

  15-11-2017 00:00:00
  • 3 dagen geleden
  • 3 views
  • Amsterdam Amsterdam NL
  • 32-40 uur
  • HBO
  Functie : Senior adviseur TunnelveiligheidSluitingsdatum Vacature : 26-11-2017 17.00 uur  Startdatum: zsm na gunning aanvraag Einddatum: 1-6-2018 Aantal uren per week: 36 uur Optie tot verlenging: ja  Functieomschrijving :Wie komt ons helpen met wegtunnelveiligheid?Amsterdam heeft 5 wegtunnels. Daaraan worden vanuit landelijke wet- en regelgeving, gemeentelijk beleid, zelfredzaamheid en hulpverlening, hoge eisen gesteld aan veiligheid, beschikbaarheid en bedienbaarheid. Een hecht team van ervaren generalisten en specialisten uit diverse onderdelen van de organisatie werkt onder functionele leiding van de Tunnelbeheerder aan deze opgave: Assetmanager, adviseurs, Verkeersleiding, Serviceprovider met directievoerders en Veiligheidsbeambte vormen samen de Tunnelbeheerorganisatie die volop in ontwikkeling is. Belangrijke partners daarbij zijn de projectorganisaties waar nieuw- en verbouw van tunnels zijn ondergebracht, Brandweer, politie en Omgevingsdienst. Maar ook op regionaal en landelijk gebied werkt Amsterdam veel samen met andere tunnelbeheerorganisaties, kennisinstituten  en adviesbureaus.We willen op korte termijn het team versterken met een senior adviseur tunnelveiligheid. Deze collega wordt ingezet op complexe en strategisch-tactische tunnelveiligheidsvraagstukken met vaak een bestuurlijke component. Intern wordt nauw samengewerkt met de Coördinator tunnelveiligheid, adviseur Gebruik en Opleiding en de Veiligheidsbeambte. Collega’s van Verkeersmanagement/Verkeerstactiek, Ingenieursbureau zijn logische gesprekspartners. Kennis van en praktische ervaring met tunnelveiligheid (Openstellingsvergunning, QRA, Scenario-analyse etc.) en aantoonbaar kunnen samenwerken met belangrijke stakeholders zoals Omgevingsdienst en Brandweer zijn vereist.  Werkzaamheden :Adviseren TBO (Tunnelbeheer organisatie) over openstellingstrajecten IJtunnel en Piet HeijntunnelInput leveren veiligheidsbeheerplannen Deelname scenarioanalyses Input leveren aan QRA’s Sparring partner veiligheidsadviseur project   Adviseren over/meewerken aan/trekken van alle producten van de TBO waar de VB (Veiligheidsbeambte) over adviseert:Adviseren over updates VBP’s Adviseren op tunnelveiligheidsimpact bij modificaties aan tunnel(installaties) en bediening, bewaking, besturing Bewaken dat tunnels blijven voldoen aan wettelijke eisen   Oppakken vragen vanuit VB aan TBOSparring partner tunnelveiligheidsbeambte Pakt vanuit TBO de vragen van de VB op, en organiseert de beantwoording Toetst altijd de stukken die (ook) naar de VB gaan Treedt in voorkomende gevallen op als vervanger voor de VB bij afwezigheid   Adviseren op tunnelveiligheidsaspecten bij uitvoeringswijze onderhoud en modificatiesAdviseren bij werkvergunningsaanvragen met veiligheidsaspecten Toetst de veilige exploitatie bij werkzaamheden  Gemeentelijke organisatie :De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.   De opdrachtgever(s) :De afdeling Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) is één van de 13 afdelingen binnen het Cluster Ruimte en Economie. V&OR draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Amsterdam. Zij werkt aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus (internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal). Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren van stedelijke assets, het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en het opdrachtgeverschap van projecten. CV / Opleiding en Werkervaring ( Weging ) :*De kandidaat beschikt minimaal over een HBO+ werk- en denkniveau. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.*De kandidaat is minimaal in het bezit van een erkend HBO diploma civiele techniek, technische bedrijfskunde, werktuigbouw   en/of elektrotechniek. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het   interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt   het gesprek beëindigd .*De kandidaat heeft recente kennis van wet- en regelgeving tunnelveiligheid opgedaan.  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.*De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als senior adviseur op het gebied van   tunnelveiligheid. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.*Hoeveel jaar ervaring heeft U met complexe projecten op het gebied van tunnelveiligheid met meerdere stakeholders? Het   aantal jaren ervaring dient duidelijk te blijken uit het cv. ( Weging 50 % )Meer dan 8 jaar (50%) (Max) Meer dan 5 jaar (37,5%) Meer dan 3 jaar (25%) Meer dan 1 jaar (12,5%) Minder dan 1 jaar (0%) (Min)*Waar heeft U de ervaring als senior adviseur op het gebied van tunnelveiligheid opgedaan? Dit dient duidelijk te blijken uit   het cv. ( Weging 50 % )Binnen de gemeente Amsterdam (50%) (Max) Binnen een G4 gemeente (30%) Bij geen van bovenstaand (0%) (Min) Om de functie of opdracht goed uit te kunnen voeren moet de kandidaat over bepaalde competenties beschikken. Ook wordt van alle medewerkers en ‘externe inzet’ van de gemeente Amsterdam verwacht dat zij open, actief en integer zijn.   Beheerst de kandidaat de competenties op de bijbehorende niveaus zoals hieronder genoemd ? Competenties gevorderd niveau :* Overtuigingskracht* Communicatieve vaardigheden* Analytisch vermogen* Plannen en organiseren* Initiatief   Heeft u interesse in deze vacature stuur dan uw CV met Motivatiebrief en met referentie gegevens en een kopie van uw Diploma voor 26-11-2017 17.00 uur naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ( Reageer alleen als u aan de hier bovenstaande functie eisen en werkervaring kunt voldoen ,anders heeft reageren geen zin )
Bekijk alle vacatures van dit bedrijf

Contactgegevens
LM Uitzendbureau
Schoof Schoof
1771PC Wieringerwerf
Schoof Schoof Wieringerwerf, NL
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Alle
0682140999
0682140999