Klant van Jobbird Gemeente Leidschendam-Voorburg

Werken bij Gemeente Leidschendam-Voorburg0 beoordelingen met gemiddeld een 8.0 - Gemeente Leidschendam-Voorburg - Plaats een review

Gemeente Leidschendam-Voorburg


Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Branche
Overheid/non profit
Locaties
Leidschendam, Voorburg
Aantal medewerkers
501-1000
Internationaal actief
Nee

Bedrijfsprofiel

Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers die zich de komende jaren ontwikkelt naar een regie-organisatie. Veel van de taken die we nu nog als vanzelfsprekend zelf doen, worden dan geheel of gedeeltelijk door andere partijen gedaan, of we doen ze samen met anderen. Als organisatie geven we vorm aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Ons hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid; eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook zoeken wij bewust de verbinding met elkaar. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid met de missie om de beste gemeentelijke dienstverlener te worden.

Wat bieden wij?

Wij bieden een afwisselende, uitdagende en zelfstandige werkomgeving binnen een ambitieuze organisatie die werkt volgens de principes van het Nieuwe Werken. Wij beschikken over een modern kantoorpand wat aan alle eisen voor het nieuwe werken voldoet. Daarnaast kun je rekenen op aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder goede persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en studiefaciliteiten, een flexibele werktijdenregeling, een iPhone en iPad, een eindejaarsuitkering en een collectieve ziektekostenverzekering.

Bedrijfscultuur

In de gemeente Leidschendam-Voorburg staat de burger centraal. Dit heeft een grote invloed op de manier waarop wij werken, en vraagt een voortdurende ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers. De organisatie is volop in beweging. Nog meer dan voorheen richten wij ons op de kwaliteit van het eindresultaat van ons werk. Samenwerking tussen de verschillende afdelingen is vanzelfsprekend. Bij al onze werkzaamheden staan eigen verantwoordelijkheid, creativiteit en flexibiliteit centraal. Wij voeren zakelijk en zelfstandig ons werk uit, maar er is voldoende aandacht voor persoonlijke contacten en teamgeest. De medewerkers zijn loyale, enthousiaste en betrokken collega's die zich met elkaar verantwoordelijk voelen voor het afdelingsresultaat.

Kernwaarden en activiteiten

RISK staat voor onze organisatiecompetenties: resultaatgerichtheid, initiatief, samenwerking en klantgerichtheid. Met resultaatgerichtheid voor goede afspraken waarmee wij de betrouwbaarheid, integriteit en kwaliteit kunnen bieden die onze burgers van ons verwachten. Initiatief voor proactieve medewerkers die voorstellen durven te doen om onze diensten te verbeteren. Samenwerking voor het efficiënt realiseren van de afgesproken resultaten van alle afdelingen. En klantgerichtheid als het centrale thema van alle werkzaamheden van de hele organisatie.


Foto's

Plan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • Consulent Jeugd

  21-11-2017 00:00:00
  • 2 dagen geleden
  • 4 views
  • Leidschendam Leidschendam NL
  • 32-40 uur
  • HBO
  De afdelingDe afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ) bestaat totaal uit 150 FTE in verschillende, veelal multidisciplinaire teams. Elk team wordt aangestuurd door een coachend teamleider. Naast de uitvoering van de dienstverlening van het gehele sociaal domein binnen Leidschendam-Voorburg, voert de afdeling WIJZ de dienstverlening op het terrein van werk en inkomen voor de gemeente Wassenaar en Voorschoten. Uitgangspunt hierbij is klantgericht- en bedrijfsmatig werken. Begrippen als eigen verantwoordelijkheid, creativiteit en flexibiliteit zijn verbonden aan de wijze waarop onze medewerkers hun taken uitvoeren. Momenteel is de afdeling bezig om een aantal vernieuwingen in de dienstverlening te realiseren.FunctieomschrijvingAls Consulent jeugd heb je een dynamische functie waarin je binnen het vrijwillig kader een onderzoekende, richtinggevende en adviserende rol hebt. De gemeente biedt je een basisplek, waar je in een multidisciplinair team werkt, binnen de afdeling Sociaal Domein.Om te onderzoeken wat de hulpvraag is, kom je thuis bij de gezinnen, ga je met kinderen en ouders in gesprek en overleg je met de betrokken instanties over wat nodig is. De veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige staat altijd centraal, je doet wat nodig is om deze veiligheid te waarborgen. De interventies die de Consulent jeugd inzet hebben als doel de eigen kracht van het gezinssysteem te vergroten. De Consulent jeugd kan indiceren voor passende jeugdhulp, jeugd GGZ of PGB.De Consulent jeugd is in staat om hulpvragen te verhelderen en brengt door middel van een brede uitvraag op de zorgen en krachten de situatie zo compleet mogelijk in kaart. De Consulent jeugd doet dit altijd vanuit de gedachte samen met de inwoner en hulpverlening aan de slag te gaan. Dit heeft als doel om het gezinssysteem als geheel te versterken zodat het uiteindelijk op eigen kracht en zonder of met minimale ondersteuning verder kan. Het doel van de Consulent jeugd is goede zorg mogelijk maken voor gezinnen die dit nodig hebben. Na alle benodigde informatie te hebben verzameld, maken de Consulent jeugd en het gezinssysteem tezamen een integraal ondersteuningsplan volgens het principe één huishouden, één plan, één regisseur. Indien gewenst kan er een verleningsbesluit afgegeven worden. Het is de taak van de Consulent Jeugd om de zorg indien nodig te monitoren of casemanagement te voeren.Daarnaast waarborgt en realiseert de Consulent jeugd zijn eigen professionele ontwikkeling en vertegenwoordiging van jeugd binnen het sociale domein zodanig dat relevante kennis voor de uitvoering van de werkzaamheden te allen tijde actueel is.Functie-eisenAls Consulent jeugd voldoe je aan de volgende functie-eisen:Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.Je hebt aantoonbare actuele kennis en ervaring binnen het werkveld van de Jeugdzorg.Je hebt ervaring met de ontwikkelingen in en de samenwerking binnen het sociaal domein waarin samen wordt gewerkt met de afdelingen WMO en Werk & inkomen; en daarnaast in samenwerking met het maatschappelijk voorveld.Je bent 32 uur per week beschikbaar, bij voorkeur zijn je werkdagen woensdag en vrijdag.Je hebt ervaring op het gebied van complexe hulpverleningsprocessen en verstaat van nature de kunst om cliënten het gevoel te geven dat ze welkom zijn.Je bent flexibel, stressbestendig en een teamspeler.Empathisch vermogen, motiverende gespreksvaardigheden, netwerken, conflicthantering, cultuursensitiviteit (intercultureel werken).ArbeidsvoorwaardenWij bieden een afwisselende, uitdagende en zelfstandige functie binnen een ambitieuze organisatie die werkt volgens de principes van het Nieuwe Werken. Je salaris bedraagt, afhankelijk van je opleiding en ervaring, maximaal € 3.712,00 per maand (salarisschaal 9). Daarnaast kun je rekenen op aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder goede persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en studiefaciliteiten, een flexibele werktijdenregeling, een iPhone en iPad in bruikleen, een collectieve ziektekostenverzekering en een individueel keuze budget (bestaat uit 8% vakantiegeld, 6% eindejaarsuitkering, 1,5% levensloopbijdrage én 0,8% bovenwettelijk verlof).ContactinformatieVoor informatie over de functie kun je contact opnemen met Mirelle Tanja, kwaliteitsmedewerker Jeugd en leerplicht, binnen de afdeling WIJZ telefoonnummer (070) 300 8218. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Laura Kraakman of Erika Streefkerk via (070) 300 8999.Solliciteren?De Consulent Jeugd staat intern open. Spreekt bovenstaande jou aan en wil jij deze kans pakken? Reageer dan met een motivatiebrief en curriculum vitae. De vacature staat open tot 4 december 2017.Op donderdag 7 december 2017 worden de eerste sollicitatiegesprekken gehouden. Tweede selectiegesprekken staan gepland voor maandag 11 december 2017.In eerste instantie vindt de aanstelling plaats op basis van een detacheringsovereenkomst via Driessen Payroll. Na een halfjaar wordt er een reguliere aanstelling aangeboden.Een assessment kan onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces.IntegriteitWij hechten als organisatie veel waarde aan integriteit. Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG), een diplomacontrole en een identiteitscontrole behoren dan ook tot de selectieprocedure. Daarnaast kan het nagaan van referenties onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces.Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.Over Gemeente Leidschendam-VoorburgGemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers. Onze ambitie is om in 2018 de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier (MVO). Bijvoorbeeld door vorm te geven aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Ons hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid; eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook zoeken wij bewust de verbinding met elkaar. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.
 • Medewerker Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling

  9-11-2017 00:00:00
  • 14 dagen geleden
  • 12 views
  • Leidschendam Leidschendam NL
  • 32-40 uur
  • HBO
  De spil tussen beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering in het sociaal domein.InformatieIn deze functie ben je de spil tussen de beleidsontwikkeling en de beleidsuitvoering. Je bent betrokken bij zowel het adviseren over beleidsaspecten, het vertalen van beleid naar richtlijnen en uitvoeringsplannen tot het adviseren over de uitvoering van het opgestelde beleid. Je hebt in deze functie intenstief contact met zowel de beleidsontwikkelaars als met de beleidsuitvoerders; hun behoefte en belangen breng je in jouw functie bijeen en je adviseert daarbij over verbetering van de processen en beleidsrichtlijnen. Ook ben je inzetbaar om alle daarbij komende werkzaamheden te verrichten. Het werkveld is enorm in beweging, dat vraagt een veelzijdige en flexibele inzet op meerdere beleidsvelden en vanuit diverse rollen.Functie-eisenJe hebt een afgeronde HBO-opleiding in de richting van zorg en welzijn, bestuurskunde of een vergelijkbare afstudeerafrichting.Je bezit over aantoonbare kennis van en ervaring met het verrichten van onderzoek, beleidsuitvoering en voorgangsbewaking.Je hebt actuele kennis van de revelante wet- en regelgeving op het gebied van een of meerdere beleidsterreinen van de afdeling SMO (bijvoorbeeld WMO, Jeugdwet, Participatie of Cultuur). Je herkent jezelf en je eigen handelen in de onderstaande competenties:CompetentiesVerantwoordelijkheid: Je komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voortvloeien uit je eigen handelen.Analytisch vermogen (probleemanalyse): Je signaleert problemen; herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Je spoort mogelijke oorzaken van problemen op en zoekt ter zake doende gegevens.Oordeelsvorming: Je weegt gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af om tot realistische beoordelingen te komen.Klantgerichtheid: Je weet wensen of behoeften van klanten of gebruikers te onderzoeken en hiernaar te handelen. Je speelt in op de doelstellingen van doelgroepen en opdrachtgevers voor de langere termijn.Kwaliteitsgerichtheid: Je bent je ervan bewust dat het te leveren product moet voldoen aan gestelde eisen, normen en prioriteiten en je handelt hiernaar. Je legt verantwoording af voor het gerealiseerde kwaliteitsniveau en streeft naar continue kwaliteitsverbetering.ArbeidsvoorwaardenWij bieden een afwisselende, uitdagende en zelfstandige functie binnen een ambitieuze organisatie die werkt volgens de principes van het Nieuwe Werken. Je salaris bedraagt bij een voltijd dienstverband (36 uur), afhankelijk van je opleiding en ervaring, maximaal € 4.121,00 bruto per maand (salarisschaal 10). Daarnaast kun je rekenen op aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder goede persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en studiefaciliteiten, een iPhone en iPad, individueel keuze budget en een collectieve ziektekostenverzekering.IntegriteitWij hechten als organisatie veel waarde aan integriteit. Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG), een diplomacontrole en een identiteitscontrole behoren dan ook tot de selectieprocedure. Daarnaast kan het nagaan van referenties onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces.Een assessment kan onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces.ContactVoor informatie over de functie kun je contact opnemen met Niek Huis in't Veld, Teamleider Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer (070) 300 9107. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met de Laura Kraakman of Erika Streefkerk via (070) 300 8999.Reageren op deze vacature kan tot en met 23 november 2017.De organisatieGemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers. Onze ambitie is om in 2018 de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier (MVO). Bijvoorbeeld door vorm te geven aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Ons hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken(flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid; eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook zoeken wij bewust de verbinding met elkaar. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.De afdelingDe afdeling Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling (SMO) bestaat uit ongeveer 30 medewerkers, wij zijn de beleidsafdeling voor de maatschappelijke ontwikkelingen. Wij werken aan de missie: Ontwikkelen doen we samen! Wij realiseren de beste duurzame oplossingen en voorzieningen voor en met de inwoner. Binnen de afdeling wordt een aantal leidende principes gehanteerd: Van zorgen voor naar helpen zorgen dat.Van hoe naar wat.Van curatief naar preventief.Van categoraal naar integraal.Van controle naar control.Van systeemgericht naar mensgericht.

Contactgegevens
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Prins Bernhardlaan 183
Voorburg
Prins Bernhardlaan 183 Voorburg , NL
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
wervingenselectie (lv)
14070
14070