Hire.nl

Wij zijn Hire.nl! Hire.nl is formally know as Immenso.

Immenso bestaat nog steeds maar we vonden dat Hire.nl beter past bij hetgeen we voor staan en doen. Wij zijn een betrouwbare en succesvolle partner bij bemiddelingsvraagstukken voor de invulling van vast en interim personeel. Onze voorwaarden voor bemiddeling zijn scherp en onze snelheid en kwaliteit van leveren ongekend. Probeer ons maar eens geheel vrijblijvend uit. No strings attached!

Hire.nl werkt branche en segment onafhankelijk. De reden? Die is heel simpel: als het contact tussen de opdrachtgever en ons bevalt krijgen we vrijwel altijd de vraag of we ook andere vacatures kunnen invullen. Omdat de basis van ons succes de mate waarin wij een bedrijf kennen en kunnen vertegen


Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider IT Omgevingswet (Interim opdracht)

Als Projectleider IT bij de gemeente Delft stuur je IT projecten aan en ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden, beheersen, uitvoeren en evalueren van projecten conform de opdracht met betrekking tot geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit en de vooraf gestelde randvoorwaarden. Je bent hierbij verantwoordelijk voor het aansturen van een groep medewerkers. Je voert opdrachten uit in een team en draagt bij aan de harmonie van de groep. Je neemt actief de verantwoordelijkheid voor het groepsproces en ziet toe op de planning van de werkzaamheden en het bewaken van de voortgang. Je weet communicatie zo aan te passen aan de situatie en het publiek dat het de juiste boodschap overbrengt.

Enkele taken zijn:
 • Schrijven van projectplannen, het inrichten van de projectorganisatie en de aanbesteding van werk;
 • Projectmedewerkers aansturen en zorgdragen voor rapportages over de voortgang;
 • Projectuitvoering, adviseren, realiseren en regisseren van interactie met projectbetrokkenen;
 • Bewaken van de scope en de business case;
 • Voortgangsrapportage, keuzes voorleggen aan opdrachtgever of de stuurgroep;
 • Toetsing en verantwoording van behaalde resultaten, evenals adviseren over toekomstige projecten;
 • Afronden van een project door het opleveren van de resultaten en overdracht naar de beheerorganisatie, inclusief decharge;
 • Netwerken: ontwikkelen en onderhouden van netwerken, bevorderen van samenwerkingen met partijen, bewaken en beheren van contacten en draagvlak creëren voor beleid.
Een aantal van de projecten die de komende periode op de agenda staan hebben een relatie met de invoering van de Omgevingswet:
 • Implementatie nieuw systeem voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving;
 • Implementatie nieuw systeem voor omgevingsplannen;
 • Digitalisering brondocumenten Basisregistratie Personen.

Deze projecten vallen onder het programma Omgevingswet en worden aangestuurd door de Projectleider Informatievoorziening Omgevingswet.

Andere projecten waar je als projectleider mee aan de slag gaat zijn:
 • Migratie Topdesk naar SaaS;
 • Aanbesteding tool Projectenadministratie.
Uren:
32

Vaardigheden

Opleiding

HBO

Wat wij bieden

tijdelijk