Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Strategisch contractmanager categoriemanagement met focus op leren/ontwikkelen

Functieomschrijving

“Als rijksbrede contractmanager heb je een omvangrijke werkomgeving en een erg diverse rol. De ene dag zit je met Defensie en de Belastingdienst aan tafel voor een leveranciersbespreking en de volgende dag richt je je op een rijksbrede aanbesteding. Kortom: dit is echt een uitdagende functie!” Tim Haitsma, categoriemanager leren en ontwikkelen.

Een leven lang leren. Dat is voor iedereen van belang. Ook voor de Rijksoverheid. Leren en ontwikkelen is dan ook een belangrijk onderwerp. Het bereik van de categorie leren en ontwikkelen, waar je in eerste instantie aan gelieerd zal zijn, heeft nu al een bereik van 100 van de 120 Rijksorganisaties.

Het team categoriemanagement richt zich onder meer op grote en complexe (implementatie)projecten en Europese aanbestedingen rondom raamovereenkomsten. Zij werken binnen multidisciplinaire (inkoop)teams, bestaande uit inkopers, juristen en technische en bedrijfseconomische specialisten die allemaal bij verschillende onderdelen van de Rijksoverheid werkzaam zijn. Zo zijn zij optimaal in staat de wens van de klant omtrent leren en ontwikkelen te vertalen naar heldere raamovereenkomsten.

In jouw rol van strategisch contractmanager ben je primair verantwoordelijk voor de strategische voorbereiding en de totstandkoming van omvangrijke rijksbrede raamovereenkomsten met (strategische) leveranciers binnen de categorie leren en ontwikkelen. Je realiseert de optimale implementatie, uitvoering en beheersing van de overeenkomsten. Als spin in het web werk je intensief samen met de categoriemanager, onderhoud je nauwe contacten met de lokale contractmanagers binnen de Rijksoverheid en zie je toe op goede onderlinge relaties tussen onder meer de ministeries en de leveranciers. Uiteraard werk je hierbij rijksbreed goed samen met andere collega’s binnen categoriemanagement.

Als strategisch contractmanager houd je rekening met de interne behoefte enerzijds en met het aanbod op de leveranciersmarkt anderzijds. Je interne klanten vraag je gericht naar hun ervaringen met de aangeboden diensten en producten. Ook zie je via BI-rapportages en de evaluatie van implementatiewerkwijzen toe op een goede en effectieve in- en uitvoering van de raamovereenkomsten. Je zal in eerste gelieerd zijn aan de categorie leren en ontwikkelen. Je voorziet je klantomgevingen van informatie en haalt ervaringen in de uitnutting actief op bij je klantomgevingen. Binnen categoriemanagement werken we met standaard BI rapportages en implementatie werkwijzen die we regelmatig evalueren op een goede en effectieve werking. Ook leveren wij als categorie een actieve bijdrage aan Rijksbrede BI/Informatiesystemen en dashboards.

Je bent goed op de hoogte van ontwikkelingen en trends op het gebied van licentie en contracteringsmodellen. Deze kennis gebruik je om (rijksbrede) verbeteringen door te voeren in het inkoop- en contractmanagementproces. Je treedt, waar nodig, op als zelfstandig vertegenwoordiger van de categorie leren en ontwikkelen. Stakeholders kunnen rekenen op jouw inhoudelijke afstemming. Op overtuigende wijze realiseer je draagvlak voor oplossingen en resultaten op het gebied van inkoop en contracten. Zo draag je actief bij aan het realiseren van de doelstellingen van de categorie leren en ontwikkelen.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Tim Haitsma? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 12
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3815 - €5671 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36