Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Ketencoördinator Bezwaar, Beroep en Klachten

Functieomschrijving

“Elke dag een interessante nieuwe vraag die ik in overleg met anderen beantwoord. Van Kamervragen en formeel recht tot data-analyse en samenwerking tussen directies. Je leert de hele Belastingdienst kennen. De verbinding met anderen en diversiteit aan werkzaamheden maken mijn werk leuk en uitdagend.” Rob van Oppenraaij, ketencoördinator Bezwaar, Beroep en Klachten.

De keten Bezwaar, Beroep en Klachten is de keten waarin we de kans krijgen om écht te verbeteren en te vernieuwen. Dit doen we in samenwerking met de business, de middelketens én de IT-organisatie. Als gedreven ketencoördinator maak jij onderdeel uit van het ketenbureau en werk je samen met onder andere de ketenmanager, kwaliteitsregisseur, procesregisseur en projectleider. Samen leveren we een bijdrage aan onze doelstellingen. Dat doen we onafhankelijk van ons organisatieonderdeel en met het oog op het belang van de gehele keten. Het ketenbureau functioneert als een onafhankelijke, aanjagende, initiërende en bewakende hulporganisatie. En de medewerkers zijn de oren en ogen van de ketenmanager.

Jij bent een belangrijke schakel in het gehele proces en zorgt voor de coördinatie en afstemming binnen de keten. Voor een goede operationele samenwerking met in- en externe partners ben je dan ook medeverantwoordelijk. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting van de keten en de (werk)processen die hierbij horen. En altijd werk je aan de doorontwikkeling en verbetering daarvan. Het gaat bijvoorbeeld over het implementeren van nieuwe wetgeving in de organisatie, voor zowel het toezicht als de IV-gevolgen, maar ook over het opstellen van het ketenjaarplan. Inbreng bij de uitvoeringstoetsen is onderdeel van het werk. In jouw coördinerende rol zorg je ook dat afspraken met en tussen de diverse spelers goed worden nagekomen.

De keten Bezwaar, Beroep en Klachten wil bijdragen aan de missie van de Belastingdienst door een efficiënte en effectieve IV-ondersteuning aan de medewerkers op de kantoren en bij toezicht. Het is de visie van de Belastingdienst om daar waar mogelijk de manier van werken gelijkvormig te maken, en deze processen te ondersteunen door generieke voorzieningen. Voorzieningen zijn gericht op herbruikbaarheid, duurzaamheid en het sneller kunnen leveren. Daarom werken we bijvoorbeeld op dit moment aan een generieke ondersteuning voor bezwaarbehandeling door logistieke werkstroombesturing.

Zullen we zakendoen en word jij onze nieuwe ketencoördinator? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Menno van Soest, ketenmanager Bezwaar, Beroep en Klachten, via 06 - 18 60 79 03.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 14
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €4797 - €7046 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur 2 jaar
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36