Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Medewerker toezicht strategische goederen en sanctiewetgeving

Functieomschrijving

Ik werk met heel veel plezier bij team precursoren, strategische goederen en sanctiewetgeving. Oftewel: team POSS. Het leuke aan dit team? De diversiteit en de collega’s. Én ik blijf mezelf elke dag ontwikkelen. Blijf groeien, blijf leren. Dat is team POSS!” Natascha Romers-van Kouteren, medewerker toezicht strategische goederen en sanctiewetgeving bij de Douane.

Wat wij als handhavende en klantgerichte organisatie doen, heeft direct invloed op onze samenleving. Dit gaat verder dan de grenzen van Nederland: het werkterrein is internationaal georiënteerd. Douane Groningen is een van de acht regiokantoren van Douane Nederland. Het wordt geleid door een regiodirecteur en een plaatsvervangend regiodirecteur en bestaat uit de processen klantmanagement, fysiek toezicht en een aantal regio-overstijgende processen. Denk aan de centrale unit accijns, het team intellectuele eigendomsrechten, team zekerheid, de centrale dienst voor in- en uitvoer en jouw team: precursoren, strategische goederen en sanctiewetgeving (POSS).

Team POSS verricht toezichtonderzoeken bij bedrijven en personen die betrokken zijn bij invoer, uitvoer, doorvoer en overbrenging binnen de Europese Unie van strategische goederen en goederen die vallen onder sanctiewetgeving. Ook wordt onderzoek verricht met betrekking tot precursoren voor verdovende middelen en (precursoren) voor chemische wapens. Daarnaast geeft het team voorlichting aan bedrijven en personen over de relevante wetgeving op het gebied van strategische goederen en voorkoming misbruik van chemicaliën. We onderzoeken en analyseren de productie en handel in strategische goederen en precursoren, stellen risico’s vast en ondersteunen de risicobeheersingsorganisatie van de Douane. Verder begeleidt team POSS inspecteurs van de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) tijdens inspecties in Nederland en verleent het bijstand bij onderzoek van goederen tijdens fysieke controle -als dat nodig is- om vast te stellen of goederen zijn opgenomen in bijvoorbeeld de lijst met militaire goederen of de lijst met goederen voor tweeërlei gebruik.

Met deze taken vervul jij samen met je team een belangrijke maatschappelijke functie. Het team bestaat nu nog uit ongeveer 36 medewerkers, verspreid over vijf locaties in Nederland, maar zal de komende jaren groeien. Je werkt nauw samen met de teamleiders, de twee accountmanagers en je professionele teamleden aan het realiseren van de speerpunten en doelstellingen die zijn geformuleerd in het werkplan van team POSS. Je voert zelfstandig onderzoeken uit conform de controleaanpak van de Belastingdienst. Je maakt processen-verbaal op naar aanleiding van geconstateerde overtredingen waarbij geen dwangmiddelen nodig zijn (de zogenaamde “kleine” opsporing). Het komt voor dat de onderzoeken in het hele land verricht moeten worden. Je werkt samen met collega’s binnen en buiten de unit landelijke taken, met name de centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU).

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Natascha? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 7, schaal 8, schaal 9
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €2405 - €3963 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36