Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Invorderingsspecialist I – CAP – Inning – Invordering Herstel Toeslagen (IHT)

Functieomschrijving

Met de nieuwe, tijdelijke, afdeling Invordering Herstel Toeslagen (IHT) wil ik een actieve bijdrage leveren aan de herstelopdracht voor de invordering, die voortvloeit uit de Toeslagenaffaire binnen Belastingdienst/Toeslagen. Vanuit mijn herstelwerkzaamheden wil ik mij ook inzetten voor een betere relatie met de burger waarbij de menselijke maat en maatwerk een belangrijke rol gaan spelen.” Jan de Haan, manager Vaktechniek en Continuïteit, afdeling Invordering Herstel Toeslagen.

Invordering Herstel Toeslagen is een tijdelijke afdeling van het cluster Inning van de directie Centrale Administratieve Processen (CAP) van de Belastingdienst. Het cluster Inning draagt zorg voor de (dwang)invordering van belasting- en toeslagschulden bij particulieren en van die bij het midden- en kleinbedrijf. Het optreden is dienstverlenend waar mogelijk én handhavend waar nodig. Wij willen belastingplichtigen en toeslaggerechtigden stimuleren en ondersteunen in het gebruik maken van hun rechten en voldoen aan hun plichten.

In jouw rol van invorderingsspecialist, binnen de afdeling Invordering Herstel Toeslagen, opereer je op het snijvlak van de uitvoering van herstelwerkzaamheden en het uitvoeren van nieuw beleid. Het zijn werkzaamheden én verantwoordelijkheden die vol in de belangstelling staan van de politiek en maatschappelijke belangenorganisaties. Je start onmiddellijk met de analyse en behandeling van complexe invorderingszaken. Daarbij volgen we de aanbevelingen en conclusies van onder andere de commissie Donner. Bij Invordering Herstel Toeslagen komen verder alle invorderingswerkzaamheden voor en in voorkomende gevallen zal ook moeten worden verweerd en geprocedeerd. Werken bij ‘herstel’ betekent ook dat je intensief contact met burgers hebt.

Als invorderingsspecialist binnen de herstelorganisatie draag je bij aan onze doelstelling om vanuit de herstelopdracht te streven naar een andere benadering van burgers en bedrijven. In dit kader adviseer je gevraagd en ongevraagd het management van Invordering Herstel Toeslagen. 'Een hele mooie kans om je vakinhoudelijk en persoonlijk te ontwikkelen en mee denken over een andere aanpak en benadering binnen bestaande maar ook nieuwe kaders van fiscale wet- en regelgeving. Je werkt heel concreet ook mee aan de Belastingdienst van de toekomst.

Word jij onze nieuwe collega? Of wil je liever eerst eens praten over jouw, misschien wel toekomstige, werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3256 - €6374 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur Zie bijzonderheden
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36