Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Strategisch contractmanager categoriemanagement aandachtsgebied post/logistiek

Functieomschrijving

“In een rijksbreed speelveld heb ik een uiteenlopend takenpakket, van leveranciersbesprekingen tot rijksbrede aanbestedingen. De verscheidenheid aan werkzaamheden, de complexiteit, verantwoordelijkheid en vrijheid die ik in deze functie krijg, vind ik zeer uitdagend.” Ester Miedema, strategisch contractmanager categoriemanagement post en logistiek bij de Belastingdienst.

Een duurzaam, sociaal, innovatief en transitiegericht Nederland: bij de categorie post en logistiek dragen we daar volop aan bij. Wij zijn gepositioneerd bij het IUC Belastingdienst één van de twintig rijksinkoopcentra en werken vanuit een rijksbreed perspectief. Dat gaat verder dan de bundeling van inkoop en kostenreductie. Zo kunnen we ook beleidsdoelstellingen realiseren, bijvoorbeeld op duurzaam, sociaal en innovatief gebied. Onderdeel van het IUC is het hechte team van categoriemanagement post en logistiek, dat uit meerdere contractmanagers, een categoriemanager en een ondersteuner bestaat. De categorie bestaat onder meer uit post, pakketten, koeriers- en transportdiensten, beveiligde distributie en logistieke hubs. Deze diensten worden ingekocht voor alle ministeries, inclusief een groot aantal zelfstandige bestuursorganen.

In jouw rol als strategisch contractmanager ben je primair verantwoordelijk voor een optimale uitvoering van omvangrijke rijksbrede overeenkomsten met (strategische) leveranciers. Daarnaast richt jij je op de productie en het beheer van managementinformatie en de borging van de kennis en ervaring binnen jouw contractenportfolio. Jouw expertise zet je in om het gehele contract- en leveranciersmanagement binnen de categorie post en logistiek structureel te verbeteren en verder te professionaliseren. Standaardisatie, uniformiteit en het borgen van kwaliteit en kennis zijn daarbij sleutelwoorden. Tegelijkertijd initieer en stuur je op innovatie, duurzaamheid, transitie en sociale impact en ben jij je bewust van de maatschappelijke impact van jouw werk.

Jij draagt bij aan de strategische voorbereiding en totstandkoming van nieuwe overeenkomsten. Ook ben je verantwoordelijk voor de implementatie van overeenkomsten, de sturing hierop en de zakelijke uitvoering. Hierbij houd je rekening met zowel de interne behoefte van deelnemende diensten als het aanbod op de leveranciersmarkt. Je werkt intensief samen met de categoriemanager, andere collega’s binnen jouw team en alle andere rijksonderdelen. Je speelt een belangrijke rol in het managen van de relatie tussen het Rijk en de strategische leveranciers binnen jouw categorie.

Als contractmanager word je ook regelmatig betrokken bij grote en complexe (implementatie)projecten en Europese aanbestedingen. Hierin werk je samen met multidisciplinaire (inkoop)teams die uit inkopers, juristen, technische en bedrijfseconomische specialisten en materiedeskundigen van verschillende rijksonderdelen bestaan. In dit complexe krachtenveld treed je op als zelfstandig vertegenwoordiger van de categorie post en logistiek. Je stemt zaken inhoudelijk af met stakeholders en creëert draagvlak voor oplossingen en resultaten op het gebied van inkoop en contracten.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Ester Miedema? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 12
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3815 - €5671 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36