Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Ketenregisseur Dienstverlening

Functieomschrijving

“Als ketenregisseur draag ik bij aan het centraal stellen van de klant in de massale processen van de Belastingdienst. Ik zorg ervoor dat de dienstverlening richting burgers en bedrijven zo optimaal mogelijk is. Op basis van de signalen van bijvoorbeeld toeslaggerechtigden kijk ik hoe we onze processen en informatievoorziening kunnen verbeteren.” Wouter Koet, ketenregisseur bij de Belastingdienst.

Interactie met burgers en bedrijven is een van de primaire processen van de Belastingdienst. Niet voor niets zorgt de directie klantinteractie en -services (KI&S) dat de inzet van massale interactie-instrumenten en -kanalen eenduidig en efficiënt is. De behoeften van burgers en bedrijven staan hierbij centraal.

Je werkt bij de afdeling kanaal- en ketenregie en bent de vertegenwoordiger van KI&S binnen de Belastingdienst. Zo borg je de positie van KI&S binnen het primaire proces. Team ketenregie zorgt ervoor dat het op de hoogte is van wat er speelt binnen KI&S, zodat jij je rol als vertegenwoordiger goed uit kunt voeren. Hiervoor overleg en werk je veel samen met het management van kanaal- en ketenregie, de teams kanaalregie, klantsignaalmanagement en digitaal, de BelastingTelefoon en het ketenbureau Interactie.

Als ketenregisseur zorg jij ervoor dat onze interactiekanalen, zoals de website, webcare, portals, telefonie en de balie, slimmer en effectiever worden ingericht. Jij adviseert de verschillende directies binnen de Belastingdienst, zoals Midden- en Kleinbedrijf (MKB), Grote Ondernemingen (GO) en Particulieren (P), en ketens over wat massale interactie betekent voor het behalen van hun doelstellingen. Ook vertaal je ontvangen signalen naar concrete verbetervoorstellen. Daarbij neem je de trends en signalen van buiten mee naar binnen. Door intensief in gesprek te gaan met onze opdrachtgevers zorg je dat de inzet van onze massale interactiekanalen maximaal bij kunnen dragen aan het gewenste effect.

Je bent de schakel tussen opdracht en realisatie en zorgt dat je collega kanaalregisseurs aan de slag kunnen met het ontwerp van een passende kanaalinzet. Na goedkeuring van de opdracht gevende directie zie je er ook op toe dat deze kanaalinzet wordt gerealiseerd. Je houdt daarbij de opdrachtgever op de hoogte en zorgt voor inzicht in hoeverre het effect ook daadwerkelijk wordt behaald. En als er onverwacht toch iets misgaat, zorg je samen met andere afdelingen voor een snelle oplossing die aansluit bij de verwachtingen van burgers, bedrijven en intermediairs. En dat de boodschappen op de verschillende kanalen op zo’n moment begrijpelijk, consistent en actueel zijn. Ook beoordeel je voorgenomen wetgeving of wijziging van bestaande wetgeving op uitvoerbaarheid en begrijpelijkheid. En je adviseert het management van de Belastingdienst vanuit interactieperspectief.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Wouter? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 12
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3815 - €5671 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36