TU Delft

Specialist Drinkwaterveiligheid

Solliciteer op de website van de werkgever

Universiteitsdienst - Campus and Real Estate

De Directie CRE, onderdeel van de Universiteitsdienst, is verantwoordelijk voor de campus, de assets en de ontwikkeling daarin. Zij biedt functionele ruimte en service op de campus en borgt de bedrijfscontinuïteit van gebouwen, installaties en apparatuur. Dit op het niveau van operationele excellentie, tegen verantwoorde kosten en met tevreden gebruikers. CRE bestaat uit de afdelingen Strategisch Campus Management, Ontwikkeling Campus, Ontwikkeling Science Park, Projecten, Beheer & Onderhoud (B&O) en het Bedrijfsbureau.

De afdeling B&O is verantwoordelijk voor de technische instandhouding van alle gebouwen, terreinen, infrastructuren en energievoorzieningen op de Campus. Ze ontwikkelt en beheert de meerjaren-onderhoudsplannen en werkt nauw samen met de afdelingen Ontwikkeling en Projecten voor de uitvoering van de grotere onderhoudswerken, nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Functie omschrijving

Doel van de functie

Het zorgdragen voor een effectief en efficiënt waterbeheersproces binnen de richtlijnen en kaders van het waterbeheersbeleid. Het doen van onderzoek en inspecties om het waterbeheersproces te optimaliseren. Het voorlichten en adviseren over waterbeheer op de TU campus.

Plaats in de organisatie

De specialist waterbeheer is hiërarchisch onder de teamleider Toezicht & Advies van de afdeling Kennis & Informatie geplaatst.

Kerntaken en verantwoordelijkheden

1. Beleidsondersteuning waterbeheer


 • Analyseert de resultaten van waterbeheersonderzoeken.

 • Signaleert ontwikkelingen op waterbeheersgebied in de markt, binnen CRE en de TU Delft.

 • Vertaalt het waterbeheersbeleid van CRE en resultaten van waterbeheersonderzoeken in (deel)beleidsplannen.

2. Onderzoek incidenten en ongevallen


 • Treedt op als registratie-/meldpunt voor waterbeheersincidenten, storingen in installaties en ongeregeldheden in relatie tot het waterbeheer.

 • Draagt bij aan de samenstelling van de onderzoeken.

 • Analyseert en rapporteert de resultaten en adviseert over oplossingen ter beperking van geconstateerde waterbeheersrisico’s.

3. Waterbeheersinventarisatie en -evaluatie


 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van risicoanalyses conform de BRL6010 op en geeft advies voor de borging van de (drink)waterkwaliteit.

 • Adviseert over oplossingen ter beperking van geconstateerde waterbeheersrisico’s.

4. Inspecties


 • Beheert het inspectie-, registratie- en rapportagesysteem (Waterbeheer dossier TU Delft).

 • Adviseert inzake het treffen van acute maatregelen, zoals het stilleggen van werkzaamheden in situaties die direct gevaar opleveren.

5. Voorlichting


 • Organiseert en verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen.

 • Communiceert over door CRE op gebouw/complexniveau opgestelde waterbeheersplannen.

 • Geeft waterbeheersvoorlichting ten aanzien van de geldende (drink)waterveiligheidsvoor-schriften en richtlijnen aan medewerkers, externen en huurders die binnen de faculteit of dienst werkzaam/aanwezig zijn.

6. Advisering


 • Brengt praktische, technische inhoudelijke adviezen uit aan management, medewerkers en andere betrokkenen ten aanzien van waterbeheersvraagstukken.

7. Waterbeheersorganisatie


 • Begeleidt de voor waterbeheer verantwoordelijke medewerkers bij de uit te voeren werkzaamheden, bijvoorbeeld door het geven van functionele instructies en het beantwoorden van specifieke vragen.

 • Treedt op als (waterbeheers-) intermediair tussen gebruikers, faculteit of dienst en externen bij verbouwingsprojecten.

 • Beoordeelt programma’s van eisen in samenwerking met de verantwoordelijke projectleider /manager CRE en stuurt bij binnen de kaders van het project.

 • Draagt bij aan en/of neemt deel aan een van de contractmanagement overleggen.

Functie eisen

 • Hbo-opleiding Werktuigbouwkunde.

 • Opleiding Deskundige Leidingwaterinstallaties of gelijkwaardig.

 • Ervaring van minimaal 5 jaar op het gebied van ter zake wet- en regelgeving, waaronder NEN 1006 en BRL6010.

 • Kennis van kostenraming en het plannen van werkzaamheden.

 • Functiecompetenties: representativiteit, organisatiesensitiviteit, inlevingsvermogen, resultaat-gerichtheid, besluitvaardigheid, schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, analytisch vermogen, klantbetrokkenheid, overtuigingskracht, plannen en organiseren.

Arbeidsvoorwaarden

De functie heeft een omvang van 24 uur per week (0.6 FTE). Eventuele uitbreiding van uren is mogelijk indien het takenpakket uitgebreid kan worden met andere veiligheid, gezondheid en/of milieuaspecten. Dit op basis van kennis en ervaring. Het gaat om een contract voor 1 jaar met uitzicht op vast. Afhankelijk van opleiding en ervaring is het salaris voor deze functie gebaseerd op schaal 10 (max € 4.274,- bruto p/m bij fulltime). TU Delft biedt goede mogelijkheden voor ontwikkeling en doorgroei, en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals korting bij zorgverzekeraars en op een sportabonnement. Je kunt afspraken maken over flexibele werktijden; het is mogelijk om jaarlijks via het Individueel Keuzepakket Arbeidsvoorwaarden je eigen beloningspakket samen te stellen; en je ontvangt een maandelijkse werkkostenbijdrage. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten.

Informeren en solliciteren

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Wouter Nieuwstraten, Teamleider Toezicht & Advies, e-mail: w.d.nieuwstraten@tudelft.nl, tel: 015-2784470.

Wil je solliciteren? Stuur dan uiterlijk 22 april 2020 een sollicitatiebrief met cv, gericht aan de heer W.D. Nieuwstraten naar PO.UD@tudelft.nl, onder vermelding van vacaturenummer AT/UD/CRE/2020-10.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Uren per week: 24-32 uur per week

Salaris: € 2.709,- tot € 4.274,- per maand

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Telefoonnummer onbekend
E-mailadres onbekend