Verpleegkundig Specialist met Organisatietalent

Solliciteer op de website van de werkgever

Ter versterking van het team in de regio Zuid-Holland wil men gaan starten met een voor deze organisatie nieuwe functie van nurse practitioner (verpleegkundig specialist).

Onze opdrachtgever is een organisatie in Zuid-Holland, altijd in beweging om de kwaliteit van zorg te optimaliseren. Centraal daarbij staat het individuele maatwerk voor de cliënten.

De organisatie kent een behandelafdeling, waarin alle behandelaars, specialisten ouderengeneeskunde (SO's), psychologen, paramedici, organisatorisch zijn samengebracht.

Ter versterking van dit team wil men gaan starten met een voor deze organisatie nieuwe functie van verpleegkundig specialist. De nurse practitioner ressorteert hiërarchisch onder de programmadirecteur behandelzaken.

Hoofdtaken van de Verpleegkundig Specialist:

 • Met de specialisten ouderengeneeskunde analyseren hoe het takenpakket is samengesteld en hoe verantwoordelijkheden anders georganiseerd kunnen worden;
 • Van daaruit vaststellen welke taken ten dele overgeheveld kunnen worden naar de nieuwe functie van nurse practitioner, met als doel de ontlasting van de SO's en als randvoorwaarde de behandel-eindverantwoordelijkheid van de SO;
 • Vervolgens invulling geven aan deze nieuwe taken in samenspraak met de SO's.

Verder is de nurse practitioner onder andere verantwoordelijk voor:

 • Een ondersteunende, adviserende en begeleidende rol naar bewoners;
 • Het ontwikkelen van spreekuren, waardoor de begeleiding van bewoners tot kwaliteitsverbetering leidt;
 • Het "gevraagd en ongevraagd" ondersteunen van artsen bij de uitvoering in de medische zorg van bewoners;
 • Het fungeren als intermediair naar (huis)artsen;
 • Het verrichten van voorbehouden BIG-handelingen, gespecialiseerd verpleegkundig werk en triage bij medische bijzonderheden;
 • Coördineren en verpleegkundig adviseren van zorgmedewerkers;
 • Multidisciplinaire samenwerking, zowel intra- als extramuraal;
 • Ondersteunen en begeleiden bij het uitvoeren van medische-technische handelingen.

Over de werkgever

De opdrachtgever is een middelgrote ouderenzorg organisatie met een tiental locaties, waaronder vier grote verpleeghuizen en een grote thuiszorgafdeling. Er zijn intensieve contacten met onder andere een universitair medisch centrum.

Kenmerkend zijn de ontwikkelingen om de kwaliteit van zorg naar een hoger niveau te tillen. Er is een stabiel en betrokken medisch team met weinig verloop. Er wordt veel geïnvesteerd in opleiding en deskundigheidsbevordering waardoor de opdrachtgever interessante toekomstperspectieven kan bieden.

De cultuur kenmerkt zich als open, ontwikkelingsgericht en collegiaal. De organisatie zet zich in voor haar medewerkers die erg gedreven en gepassioneerd zijn in de zorg aan de hun toevertrouwde cliënten.

Onze opdrachtgever biedt een leuke functie waarbij je de mogelijkheid krijgt om je te blijven ontwikkelen.
Ook is het bespreekbaar om deze functie als tijdelijke opdracht uit te voeren, bijvoorbeeld als zelfstandige.

Het salaris wordt ontleend aan FWG functiegroep 60 conform de CAO VVT.

Vaardigheden

De geschikte kandidaat voor deze vacature beschikt over:Opleiding verpleegkunde met de Masteropleiding Advanced Nursing Practice; Ruime ervaring als nurse practitioner, die weet hoe SO's en nurse practitioner effectief kunnen samenwerken; Vanuit deze ervaring kan de Verpleegkundig Specialist deze nieuwe functie bij onze opdrachtgever mee helpen vorm te geven.
 • Er is geen minimale opleiding vereist
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later