GZ-Psycholoog

Solliciteer op de website van de werkgever

Gezocht: GZ-psycholoog voor een vacature in de regio Maastricht, die zich gaat bezighouden met jongeren met gedragsstoornissen en/of verslavingsproblematiek in de leeftijd van 13 tot 23 jaar.

Voor een innovatieve GGZ-instelling zoeken wij een BIG-geregistreerde psycholoog of orthopedagoog die behandelkwaliteiten weet te combineren met managementvaardigheden / een mentor-rol.

Als GZ-psycholoog ben je nauw betrokken bij de diagnosestelling en besluitvorming inzake de behandeling van cliënten (jongeren). Daarnaast fungeer je als sparringspartner voor het hoofd behandelzaken, de psychiater en de directie.

De functie is gericht op het sturing en ondersteuning geven aan de professionals bij hun werkzaamheden aangaande de jongeren. U wordt grotendeels vrijgesteld van behandeltaken.

Verdere taken van de GZ-psycholoog zijn:

  • Het geven van supervisie aan psychologen en counselors en adviseren en coachen van behandelaren in probleemsituaties;
  • Het onderhouden van contacten met ouders, hulpverleners en organisaties van de jongere;
  • Het samen met je collega teamleiders voor het opstellen, uitvoeren, bewaken en borgen van het locatiebeleid.
  • Het één keer per maand uitvoeren van een bereikbaarheidsdienst in het weekend.

De salariering geschiedt conform schaal 70 van de CAO GGZ.

Vaardigheden

De geschikte kandidaat voor deze functie:Beschikt over een afgeronde opleiding tot GZ-psycholoog. Heeft bij voorkeur werkervaring in de gedrags- en/of verslavingszorg;   Weet motivationele en cognitief gedragstherapeutische gesprektechnieken toe te passen en deze vaardigheden uit te wisselen naar de behandelaren; Is bij voorkeur bekend met verslavingszorg en het Minnesota model; Beschikt over een probleemoplossend vermogen en onderhandelingsvaardigheid;   Weet visie te combineren met daadkracht; Is voor 32 uur (4 dagen achter elkaar) per week beschikbaar; Bereid een aantal dagen per week "intern" te werken.

Over de werkgever

Deze jonge organisatie is opgericht om een alternatief te bieden voor het bestaande aanbod in de geestelijke gezondheidszorg op het gebied van gezinsproblematiek en verslavingszorg.

Als er al vele instanties zijn gepasseerd biedt onze opdrachtgever voor veel jongeren met gedragsstoornissen en/of verslavingsproblemen een oplossing. Deze aanpak is voor veel jongeren succesvol gebleken. Om succes te behalen wordt een stevige inzet van de jongeren verwacht, en ook van hun ouders of verzorgers. De behandelingen door deze opdrachtgever betekent voor veel jongeren een doorbraak, waarna ze verder kunnen.

De jongeren worden buiten hun gebruikelijke habitat begeleidt naar een nieuwe situatie, en ook de medewerkers zijn een aantal dagen afwezig van huis om deze begeleiding vorm te geven.

Dit zorgt voor een cultuur waarin pioneren en intensief samenwerken van groot belang zijn. De medewerkers van het bedrijf weten als het goed is de mix te vinden tussen het eenduidig, kordaat en resultaatgericht werken en een zekere mate van avontuurlijkheid en ondernemerschap.

Conform CAO GGZ, schaal 70

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

MatchPartner-zorg