MatchPartner-zorg

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Arts GGZ

Wij zijn voor deze vacature in Amsterdam op zoek naar een arts die zich gaat bezighouden met clienten met meervoudige problematiek.

Voor een vaste aanstelling bij onze opdrachtgever in de regio Amsterdam zijn wij op zoek naar een arts die zich gaat bezighouden met clienten met meervoudige problematiek.

Deze kan op verschillende gebieden tegelijk spelen: psychiatrie, verslaving, criminaliteit, persoonlijkheids-stoornissen, antisociaal gedrag, huiselijk geweld. Een goed deel van de clienten zijn mensen met een lichte verstandelijke beperking.  

Wij zijn op zoek naar een 'stevige', allround arts, bij voorkeur BIG-geregistreerd als verslavingsarts, die gewend is outreachend te werken.

De GGZ-arts is verantwoordelijk voor

  • Het ambulant behandelen en begeleiden van een complexe doelgroep in een juridisch kader; ongeveer 80 % gedwongen kader, overige vrijwillig via huisarts of reguliere GGZ;
  • De somatische diagnostiek: doseringen, indicatiestelling, additionele medische behandelingen, medische screening, dossiervorming en controle op dossiers;
  • Het vanuit een medisch referentiekader vertalen van 'practice and evidence based'-richtlijnen naar de individuele patiënt in diens context;
  • Het actief onderhouden van het eigen relatienetwerk, zowel intern als extern.

Er is een multidisciplinair samengesteld team, waarin diverse functies (psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker, spv) vertegenwoordigd zijn.

Over de werkgever

Zorgorganisatie gericht op doelgroepen die op meerdere leefgebieden kampen met ernstige psychosociale problematiek, met name maatschappelijk ontwrichtend gedrag, afhankelijkheid van geestverruimende middelen en delinquentie. Vaak is er sprake van een (lichte) verstandelijke beperking.

Gericht op outreachend en multidisciplinair werken. Professionaliteit vertaalt zich in een benadering waarbij niet alleen vakkennis van belang is, maar ook doortastendheid, een begripvolle bejegening en gezond verstand. Veel samenwerking met de andere stakeholders in de keten. 

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, conform de CAO-GGZ.
Het betreft werkzaamheden voor 24 uur per week, mogelijk voor langere tijd..

Vaardigheden

De GGZ-arts:Is BIG-geregistreerd als geneeskundige; Heeft ervaring met de (forensische) doelgroep; Heeft bij voorkeur de MIAM-opleiding (Master In Addiction Medicine) afgerond; Heeft een pro-actieve houding, houdt het welzijn van patienten goed in de gaten en onderneemt zo nodig actie; Is leergericht, werkt actief en systematisch aan de eigen ontwikkeling en ontplooiing.De functie is fulltime, maar kan ook in vier dagen worden uitgevoerd.
  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist