Psycholoog / Orthopedagoog LVB

Solliciteer op de website van de werkgever

Voor deze vacature zoeken wij een Gedragsdeskundige LVB in Den Haag.

Voor een opdrachtgever die zich heeft gespecialiseerd in professionele zorg en dienstverlening voor mensen met een beperking zijn wij op zoek naar een Psycholoog / Orthopedagoog, bij voorkeur met gedegen kennis en ervaring van de LVB-doelgroep.

De Psycholoog / Orthopedagoog LVB zal werkzaam zijn binnen een afdeling die zich richt op jongvolwassenen met meervoudige problematiek, verspreid over de regio Haaglanden. Een diverse doelgroep met uiteenlopende hulpvragen.

Het aantal mensen dat door de organisatie wordt begeleid is sterk toegenomen. Daarnaast is er de ambitie het behandelaanbod te verbreden. Momenteel vindt deze plaats vanuit de WMO met eventueel een aanvulling vanuit het zorgkantoor. In de toekomst zullen deze financieringsvormen uitgebreid worden.

Het uitvoeren van 1-op-1 therapie zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR, vanuit een poli, staat op dit moment nog in de kinderschoenen. Het doel is dit verder te ontwikkelen. Daarom wil men een orthopedagoog of psycholoog, het liefst met een BIG-registratie, aannemen met ruime werk- en levenservaring, die kan meedenken over nieuwe methodieken en wetenschappelijk onderzoek. De casemanagers en begeleiders help je om het gedrag van hun cliënten beter te begrijpen en er effectief mee om te gaan.

De taken van de Psycholoog / Orthopedagoog LVB zijn:

  • Het adviseren en ondersteunen van de leidinggevenden en casemanagers;
  • Contacten onderhouden met de BOPZ en AVG arts en deskundigen van ketenpartners en collega instellingen;
  • Verantwoordelijk voor diagnostiek en onderzoek;
  • Een bijdrage leveren aan deskundigheidsbevordering van medewerkers.

Vaardigheden

Om in aanmerking te komen voor deze vacature beschik je over: Meerdere jaren ervaring als Gedragsdeskundige, Orthopedagoog of Psycholoog, bij voorkeur met GZ-aantekening; Aantoonbare kennis en ervaring met jongvolwassenen met meervoudige problematiek, met name LVB; Bereidheid om te reizen naar de diverse locaties, de beschikking over een auto en geldig rijbewijs B.

Over de werkgever

De organisatie is gespecialiseerd in het bieden van professionele zorg en dienstverlening aan mensen met een beperking. De cliënten wordt hulp geboden op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Men streeft ernaar om ervoor te zorgen dat cliënten regie krijgen op hun eigen leven.

De organisatie kenmerkt zich door haar pioniersmentaliteit, eigen visie en aanpak van psychosociale problematiek.

Je wordt beloond met een salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Gehandicaptenzorg, schaal 60-65.
Zowel parttime (duo-baan) als fulltime in te vullen.

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

MatchPartner-zorg