Freelance Verslavingsarts (ZZP)

Solliciteer op de website van de werkgever

Voor een organisatie  zijn wij op zoek naar een freelance verslavingsarts, die zich gaat bezighouden met de behandeling van volwassenen.

Voor een organisatie in de geestelijke gezondheidszorg zijn wij op zoek naar een Freelance Verslavingsarts (ZZP-er).

De Freelance Verslavingsarts is verantwoordelijk voor:

  • Het hoofdbehandelaarschap;
  • De somatische diagnostiek: doseringen, indicatiestelling, additionele medische behandelingen, medische screening, ambulante detoxificatie, dossiervorming en controle op dossiers; 
  • De behandeling van patiënten die geestelijk en of lichamelijke stoornissen vertonen door verslaving of ten gevolge van middelengebruik

Vaardigheden

De Verslavingsarts: Is opgeleid tot arts en beschikt over een BIG-registratie; Heeft ervaring met de doelgroep en  de MIAM-opleiding (Master In Addiction Medicine) afgerond; Beschikt over overtuigingskracht, ondernemingszin en leidinggevende kwaliteiten; Heeft een pro-actieve houding, houdt het welzijn van patienten goed in de gaten en onderneemt zo nodig actie;Is leergericht, werkt actief en systematisch aan de eigen ontwikkeling en ontplooiing.

Over de werkgever

Herstelgerichte GGZ-instelling. Niet alleen de behandeling van de client is van belang, ook het betrekken zijn of haar omgeving in herstel en maatschappelijke participatie. Waarom mensen mentaal ziek worden, wordt gezien als een ingewikkeld samenspel is van factoren op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied.

Teneinde clienten te helpen zo zelfstandig mogelijk te zijn, dienen professionals ook te kunnen doen waar zij het beste in zijn. Daarom worden teamwork, zelfsturing en terugdringing van administratieve lasten centraal.

Wij zoeken voor deze functie een ZZP-er. Tarifering is afhankelijk van achtergronden werkervaring.

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

MatchPartner-zorg