Flexibility

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Medewerker Salaris- & HR administrateur m/v

Onze opdrachtgever is een dynamisch bedrijf in de Fashion.
Ze zijn aan het groeien en daarom op zoek naar een:

             Salaris-en personeelsadministrateur m/v voor 16-18 uur per week

Wat ga je doen?

 • Registreert en verwerkt de salarisgegevens zoals aanwezigheid, gewerkte uren, overwerk, bonussen, salarisverhogingen en maakt deze gereed voor de geautomatiseerde verwerking, controleert outputlijsten en brengt zo nodig correcties aan. Verstrekt loonstroken en jaaropgaven;
 • Actualiseert personeelsgegevens, zoals nieuw personeel, ontslag en verwerkt deze in de salarisadministratie;
 • Verwerkt ziekmeldingen bij de Arbodienst en verzekeraars en is vanuit deze instanties eerste aanspreekpunt. Ook vanuit deze rol bewaker van de Wet Poortwachter;
 • Verwerkt mutaties in het verlofregistratiesysteem;
 • Onderhoudt contact met en is eerste aanspreekpunt voor leverancier salarispakket;
 • Verantwoordelijk voor af- en aanmeldingen van werknemers bij pensioenfondsen;
 • Handelt loonbeslagen af en communiceert hierover met de betreffende medewerker en manager;
 • Stelt zich voortdurend op de hoogte van gewijzigde (fiscale) wet- en regelgeving en cao-wijzigingen en ontwikkelingen binnen het vakgebied en vertaalt deze naar de werkzaamheden; past op basis hiervan in overleg met de leidinggevende functionaliteiten in het geautomatiseerde systeem aan;
 • Geeft toelichting op en adviseert ten aanzien van salarissen, de toepassing van Cao’s, arbeidsvoorwaardelijke (waaronder pensioen) en personele regelingen aan leidinggevenden en medewerkers;
 • Geeft uitleg aan en beantwoordt vragen van leidinggevenden en medewerkers over salarisbetalingen, met betrekking tot inhoudingen, sociale wetgeving en dergelijke, en over      pensioen- en overige verzekeringen voor zover het de berekening van uit te betalen en in te      houden bedragen betreft; adviseert in voorkomende gevallen bij gerechtelijke procedures;
 • Stelt arbeidsovereenkomsten op en bewaakte de expiratie van tijdelijke overeenkomsten;
 • Is verantwoordelijke voor het opstellen en registeren van alle van toepassing zijnde gebruikersovereenkomsten;
 • Is verantwoordelijk voor het beheer van de personeelsdossiers.
 • Er wordt gewerkt met het salarisadministratie syteem BCS

 

Heb jij ervaring met bovengenoemde werkzaamheden en kan je lekker zelfstandig werken, dan moet je zeker reageren!

Je kunt de uren naar eigen zeggen invullen. Dat kan in 2/3 dagen maar verdeel je het liever over de tijden dat de kinderen naar school gaan, dan kan dat ook!

Heb je interesse? Bel of mail dan naar harderwijk@flexibility.nl en stuur je cv met korte motivatie mee.

Wil je meer informtie bel dan gerust naar Flexibility Harderwijk met Amarens Rijkmans op
06-51221701

 

Uren per week: 18

Contract: vast