Highcare

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

(militair) Huisarts

De werkzaamheden worden verricht binnen een gezondheidscentrum als lid van een militair zorgteam. Een gezondheidscentrum bestaat uit een hoofdlocatie met eventuele dependance. Een gezondheidscentrum biedt eerstelijns geïntegreerde huisartsgeneeskundige, bepaalde bedrijfsgeneeskundige, tandheelkundige, farmaceutische en fyshiotherapeutische zorg aan de werknemers van Defensie binnen het verzorgingsgebied. Buiten de diensturen wordt de zorg verleend door of vanuit civiele regionale huisartsenposten of praktijken waarmee afspraken zijn gemaakt.

De militaire huisarts (MHA) maakt onderdeel uit van een medisch zorgteam (MZT) bestaande uit een militair huisarts (MHA), een militair bedrijfsarts (MBA) en eventueel een of meerdere algemeen militair artsen (AMA). Een van deze artsen is de verantwoordelijk militair arts (VMA) voor een eenheid: het eerste aanspreekpunt voor de commandant en de militairen van die eenheid. Hij heeft een coördinerende rol binnen het MZT en vormt feitelijk het loket waarlangs de militaire patiënt het gezondheidszorgsysteem betreedt. De VMA is eindverantwoordelijk voor de vaststelling van het inzetbaarheid advies aan de commandant en de volledigheid en actualiteit van het geïntegreerde zorgdossier van de militair. De MHA is de deskundige binnen het MZT op het gebied van de huisartsgeneeskunde en kan zelf ook VMA zijn voor een eenheid.

Naast de militaire artsen werken er altijd één of meerdere praktijkassistenten. Daarnaast kunnen algemeen militair verpleegkundigen, tandartsen, tandartsassistenten, een mondhygiënist, fysiotherapeuten en een apothekersassistent op het gezondheidscentrum aanwezig zijn. Bij het verlenen van zorg wordt hij/zij geleid door de eisen die zijn vastgelegd in de van toepassing zijnde wetten en regelgeving, waarbij de specifieke militaire omstandigheden, eisen en voorschriften in acht worden genomen. De geneeskundige dienst van het EGB ziet het als haar taak de gezondheid en inzetbaarheid van de medewerkers te bevorderen. Hierbij is er altijd bijzondere aandacht voor de gezondheidsaspecten in relatie tot de operationele context.

De MHA is belast met het waarborgen dat het huisartsgeneeskundig zorgaanbod op kwalitatief verantwoorde wijze wordt uitgevoerd door hemzelf, andere militaire artsen (AMA, MHA) en het ondersteunend personeel.

Vaardigheden


  • Opleiding basisarts, inschrijving in het BIG register
  • Opleiding Huisartsgeneeskunde afgerond en geregistreerd in het Register van Huisartsen
  • Minimaal 1 jaar werkervaring als huisarts
  • Je bent voor 24-32 uur per week beschikbaar, vanaf april of mei t/m november

Scholing: WO

Over de werkgever

Wat wij bieden

Vacature - wat bieden wij jou

Highcare heeft vele mogelijkheden door het hele land en matcht je met het werk dat aansluit op jouw expertise. Je kunt op verschillende plekken een kijkje nemen en doet veel werkervaring op waardoor je snel overal inzetbaar bent. Natuurlijk bepaal je zelf waar, wanneer en hoe veel je werkt. Losse diensten of een langere periode op één plek? Bij ons is het allemaal mogelijk! Voor veel functies hebben wij ook de mogelijkheid voor een vast contract met bijkomende voordelen. Denk aan een eindejaarsuitkering, leaseauto , leuke teamuitjes en nog veel meer!

Highcare staat voor;


  • Waar, wanneer en hoe: jij bepaalt.
  • Je kunt rekenen op onze betrokkenheid en waardering.
  • Veel ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling en scholing via onze academy.
  • En natuurlijk een goed salaris!.