Toetser Jeugdzorg

Solliciteer op de website van de werkgever

De opdrachtgever is op zoek naar een Toetser 'toegang Jeugdzorg' die toeziet op de uitvoering van deze aangescherpte toegang- en regierol van het JGT. Maar wat houdt dit precies in?

- Jij beoordeelt dure en opvallende toewijzingen vanuit het JGT;
Aanvragen vanuit het JGT die specifieke criteria overstijgen, worden beoordeeld door de toetser. De toetser geeft een akkoord of een zwaarwegend advies ter aanpassing van de inzet. De toegangsmedewerker kan vervolgens de toewijzing en beschikking ter besluit aan de gemeente voorleggen, waarna de jeugdzorg in gang wordt gezet.
In geval van verschil van mening tussen toetser en toegangsmedewerker is er een opschalingsproces. Het betreft zowel ZIN- als PGB aanvragen.

- Jij beoordeelt de aanvragen tot toewijzingen van aanbieders n.a.v. verwijzingen via de medische verwijzers;
Het JGT regelt de toegang tot jeugdhulp. Jeugdhulp is ook toegankelijk na een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Tot op heden werden de aanvragen tot toewijzingen van aanbieders n.a.v. verwijzingen via deze medische verwijzers niet inhoudelijk, maar slechts administratief door het JGT en de back office Stipter beoordeeld. Het is de bedoeling, dat de toetser deze aanvragen tot toewijzingen van aanbieders n.a.v. verwijzingen via de medische verwijzers ook gaat beoordelen.

- De toetser is sparringpartner voor/samen optrekken met toegangsmedewerkers, gemeentelijke goedkeurder en contractmanagers;
Bij twijfel over de benodigde inzet van ondersteuning of de inzet van mogelijke alternatieven kan een toegangsmedewerker contact opnemen met jou. Jij geeft vervolgens een advies (inclusief achterliggende reden) over de benodigde begeleiding.

- Jij beoordeelt het invullen van de regiefunctie door het JGT;

- Maandelijkse resultaatgesprekken met JGT over de inzet maatwerktrajecten en de daarmee gepaard gaande uitgaven.

De toetser beoordeelt de vooraf bepaalde toewijzingen en spart regelmatig met de toegangsmedewerkers. Hierdoor krijgt hij/zij een goed beeld van de trend en problemen die er spelen. Dit wordt verzameld en maandelijks besproken met de gemeente en de directie van het JGT.

Uren:
40

Over de werkgever

Net als vrijwel alle andere gemeenten, kampt ook deze gemeente met een financieel tekort op de jeugdzorg ten opzichte van de bijdrage van het Rijk. Doen we niets, dan wordt dit tekort structureel; een onwenselijke situatie.
Om de jeugdzorg bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden voor de kinderen die dat nodig hebben voor nu en in de toekomst moeten de uitgaven voor de jeugdzorg verminderd worden. Hiervoor stellen wij een maatregelenpakket op. Een van deze maatregelen richt zich op de aanscherping van de opdracht van de gemeente aan het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) zodat vanuit het JGT bijgedragen kan worden aan deze opgave waar jij een grote rol speelt -wanneer je komt te werken in de functie als Toetser-.

Wat wij bieden

Een héle mooie, uitdagende opdracht tot in ieder geval einde van het jaar, goede arbeidsvoorwaarden en leuke extra's zoals Daan fiets- en sportplan!

Vaardigheden

  • Hbo+ werk-/denkniveau;
  • Goede kennis van de Jeugdwet en op de hoogte van de (on)mogelijkheden binnen de jeugdhulpverlening en de voorzieningen die passen bij bepaalde problematieken;
  • Op de hoogte van belangrijke (juridische) ontwikkelingen in de jeugdhulp;
  • Aantoonbare relevante werkervaring van minimaal 3 jaar binnen de gemeentelijke toegang van de
  • jeugdzorg;
  • Communicatief sterk zijn, weten te overtuigen en stevig in hun schoenen staan;
  • Kostenbewustzijn en affiniteit met kostenstructuur binnen de jeugdzorg;
  • Creativiteit - je gebruikt de kaders van de wet- en regelgeving als leidraad maar bent goed in staat om daar waar nodig tot een creatieve en ‘out of the box’ oplossing te komen.
  • Liefst HBO niveau
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Wat wij bieden

Vragen? Bel gerust: +31 6 82 12 27 30.

Is deze functie jouw op het lijf geschreven? Leuk! Solliciteer dan vóór maandag 24 februari per e-mail (esmeevandaatselaar@daan.eu) met de volgende documenten:

- Een motivatiebrief over welke ervaringen en expertise jij beschikt;
- Een plan van aanpak (maximaal 4 kantjes A4-formaat) hoe jij deze opdracht uit zal voeren.

tijdelijk
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

Daan vestiging Amsterdam

Mevrouw E. van Daatselaar
Daan vestiging Amsterdam

Telefoon +31(0)103009107 | E-mail vraaghet@daanwerkt.nl