Senior Beleidsadviseur Jeugd

Solliciteer op de website van de werkgever

Je bent een beleidsinnovator en een verbinder pur sang. Jij bent iemand die het samen doet, het samen bereikt. En niet alleen binnen onze gemeente maar ook in regionaal verband. Dat krijg je voor elkaar door je energie, je kennis en ervaring. Je hebt brede kennis en ervaring binnen het sociaal domein en specifiek op het gebied van jeugd. Je weet landelijke ontwikkelingen te vertalen naar de gemeente en regio en wilt daarin graag een voortrekkersrol spelen. Daarnaast heb je ervaring met het maken van (nieuw) beleid voor de actuele thema’s op het gebied van jeugdzorg.
Je kunt je weg vinden in een omgeving die steeds in verandering is. Je bent doelgericht en je weet hoe je moet overtuigen en motiveren. Je deinst niet terug voor complexe vragen en bent een stevige gesprekspartner, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Je houdt overzicht, signaleert en agendeert als het nodig is.
Het betreft een zogenoemde ‘senior’ functie. De gemeente Venlo wil kunnen leren van jouw kennis en ervaring. Ze rekenen dus erop dat je een vakinhoudelijke topper bent en in staat bent om je collega’s verder te (laten) ontwikkelen waarbij je op basis van jouw inbreng voor hen een gewilde gesprekspartner bent. Ze bieden je veel vrijheid om zelf je werk in te delen. Ze bieden je ook een werkomgeving in ontwikkeling waar we continu leren en innoveren.

De belangrijkste taken:* Je signaleert, inventariseert en analyseert relevante (maatschappelijke en politieke) ontwikkelingen, geeft de beleidsmatige consequenties hiervan aan en vertaalt landelijke ontwikkelingen naar de gemeentelijke (regionale) situatie.
* Je levert een bijdrage aan de totstandkoming van gemeentelijke programma's en de daarvan deel uitmakende projecten.* Je verricht beleidsevaluaties en doet op basis van deze beleidsevaluaties voorstellen voor de actualisatie c.q. bijstelling van beleid.* Samen met een strategisch beleidsadviseur monitor je op hoofdlijnen de voortgang van de beleidswerkzaamheden binnen het cluster en adviseert de Teamleider over prioritering van werkzaamheden; je ziet toe op de implementatie en uitvoering en coördineert de beleidswerkzaamheden.* Je ziet toe op de beoogde verbindingen vanuit het beleidsveld jeugd naar aanpalende beleidsvelden, bijvoorbeeld onderwijs en (maatschappelijke) participatie.
* Je bent voor het bestuur het eerste aanspreekpunt in beleidsmatige ontwikkelingen op het beleidsterrein jeugd.
* Je ondersteunt en coacht medewerkers vakinhoudelijk.

Vaardigheden

* HBO+/WO werk- en denkniveau.
* Ruime praktische werkervaring als beleidsadviseur in het vakgebied.
* Kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van jeugd.* Aantoonbare vaardigheid in het analyseren en vertalen van (beleids-)ontwikkelingen naar de lokale/regionale situatie en het opstellen van beleidsadviezen.
* Aantoonbare vaardigheid in het toelichten van (beleids-)voorstellen en adviezen (bestuurlijke advisering).
* Ervaring in het vervullen van een voortrekkersrol binnen een team van professionals is een pré.

Competenties
* Besluitvaardigheid.
* Coachen.
* Oordeelsvorming.
* Politieke sensitiviteit.
* Belangen verbinden.
* Innoveren

Scholing: HBO,WO

Over de werkgever

Gemeente VenloDe gemeente Venlo is een moderne, ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is en bouwt aan de ontwikkeling van de stad en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. De ontwikkeling is gericht op verbetering van de bestuurlijke en ambtelijke aansturing, klantgerichter opereren, meer integraal werken en meer ruimte en verantwoordelijkheid aan de medewerkers te geven. De organisatie is afgestapt van haar oude hiërarchie en laat projecten zoveel mogelijk bottom up ontstaan en groeien. De organisatie is plat georganiseerd, er is een directie, bestaande uit de gemeentesecretaris en drie directieleden. Er zijn in totaal 26 teams, waarbij elke directeur een aantal teamleiders aanstuurt.

Team Participatie en Individuele Ontplooiing Het team Participatie en Individuele Ontplooiing is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling (beleidskaders) monitoring en beleidsevaluatie voor de uitvoering van de (wettelijke) taken en verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein en de inkoop (contract- en relatiemanagement) van zorg en ondersteuning bij verschillende zorgaanbieders.
Het beleidsveld Jeugd is verantwoordelijk voor de integrale beleidsontwikkeling, monitoring en evaluatie van alle taken die behoren tot een adequate uitvoering van de Jeugdwet en de hieraan gelieerde beleidsterreinen. De medewerkers binnen het cluster jeugd zetten zich sterk in op een effectieve verbinding met andere beleidsvelden (integraal beleid). Binnen het jeugdbeleid willen ze vooral inzetten op preventie om de jeugdigen te laten opgroeien in een veilig en gezond leefklimaat.

Wat wij bieden

* Een salaris afhankelijk van kennis en ervaring van maximaal € 5.756,- bruto per maand, functieschaal 12, bij een fulltime dienstverband.
* Individueel Keuze Budget (van 17,05% van het jaarsalaris).
* Plaats onafhankelijk werken (in overleg met teamleider).
* Flexibele werktijden.
* Opleidingsmogelijkheden.
* Ruimte voor eigen initiatief.

Uren per week: 36

Contract: Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Michel Kollau, 06-5113 5793.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Totdat de procedure definitief is afgerond, blijft JS Consultancy geïnteresseerd in geschikte kandidaten.vast

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

JS Consultancy

JS Consultancy
JS Consultancy

Telefoon 0883302100 | E-mail info@jsconsultancy.nl