Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Manager midden- en kleinbedrijf

Functieomschrijving

Ik wil de kwaliteiten van mijn medewerkers optimaal benutten en samen met hen doelstellingen realiseren. Naar mijn mening is daarvoor het volgende nodig: met het juiste gevoel resultaten behalen én ruimte bieden aan medewerkers voor persoonlijke groei. Zij zijn immers ons belangrijkste kapitaal.” Marion Montanus-Dol, manager bij de directie midden- en kleinbedrijf van de Belastingdienst.

De Belastingdienst vernieuwt en dat gebeurt stap voor stap. We werken aan modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, een soepele uitvoering, goed toezicht en een efficiënte inning. Zo versterken we het vertrouwen in een moderne Belastingdienst en maken we waar wat er in onze missie staat: bijdragen aan een financieel gezond Nederland. Binnen de Belastingdienst is de directie mkb verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van het midden- en kleinbedrijf. Wij streven optimalisering van belastingopbrengsten na door de inzet van diverse handhaving- en toezichtmiddelen, met aandacht voor slimme en nieuwe IT- toepassingen. Ook geven we vorm en inhoud aan de integrale overheidssamenwerking, en houden we ons bezig met deurwaarderij en waarde-onderzoek.

In jouw rol van manager van het mkb-team in Rotterdam begeleid je medewerkers in een omgeving die voortdurend aan verandering onderhevig is en waarin processen en werkzaamheden nooit hetzelfde blijven. Jij zorgt dat zij goed op de hoogte zijn van de organisatorische ontwikkelingen en beschikken over de noodzakelijke kennis om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Door richting te geven aan je medewerkers, de dialoog met hen aan te gaan én hen te ondersteunen, realiseren jullie samen de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen van onze organisatie. Je inspireert en enthousiasmeert, en haalt zo het beste uit je team.

Als manager omarm je onze strategie en doelstellingen op het terrein van toezicht. Je schat de haalbaarheid van acties en besluiten in en benut kansen. Het spreekt voor zich dat je continu deadlines bewaakt en stuurt op de gewenste output. Je bent je bewust van (in)formele regels, hiërarchische posities en het daarbij behorende krachtenveld en speelt hier doeltreffend op in. Continu blijf je op hoogte van recente ontwikkelingen binnen je eigen vakgebied en de relevante omgeving. Samenwerking binnen een breed netwerk is voor jou vanzelfsprekend, want alleen dan kun je resultaten behalen en de kwaliteit en efficiëntie van processen verbeteren. Je werkt dan ook nauw samen met partijen als vaktechnische coördinatoren en andere managers van mkb Rotterdam.

Zullen we zaken doen en word jij de nieuwe collega van Marion Montanus-Dol op onze locatie in Rotterdam? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Ruud van Pelt, 06-18608672 of met Marion Montanus-Dol, 06-18607503.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 13
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €4252 - €6374 (bruto)
Contractduur -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36