Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Systeem en netwerkontwikkelaar FIOD

Functieomschrijving

“Als system- en netwerkspecialist bij het FCInet-secretariaat sta je voor de uitdaging om een adequaat, decentraal computernetwerk neer te zetten, en optimale technische ondersteuning te bieden aan collega’s wereldwijd.” Sarah, Systeem- en netwerkontwikkelaar FCInet bij de FIOD.

De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) is de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Hierbinnen maken de wethandhavingsinstanties Financial Criminal Investigation Services (FCISs) gebruik van FCInet, een niet-commercieel gedecentraliseerd computersysteem. Met FCInet kunnen de FCISs hun informatie onderling verbinden. Dit zonder gegevens of de controle over te dragen aan een centrale database of autoriteit én zonder inbreuk te maken op privacy. Onlangs is er een hechte internationale samenwerking opgezet tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland, met als doel opsporingsinformatie uit te wisselen. De twaalf medewerkers van het bijbehorende FCInet Secretariat zetten alles op alles om deze samenwerking tot een succes te maken.

In jouw rol van systeem- en netwerkontwikkelaar ben je, samen met de senior security- en infrastructuurspecialist, verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en het dagelijks onderhoud van het FCInet. Dankzij jouw adviezen en oplossingen voldoet het FCInet aan de veiligheidsnormen. Zijn er wijzigingen in het systeem of netwerk nodig? Dan bepaal jij op welke manier deze worden uitgevoerd en geïmplementeerd. Ook verzamel je verzoeken uit de organisatie. Je bundelt alle wensen en komt zo tot een oplossing die voor meerdere deelnemende landen bruikbaar is. Hierbij houd je rekening met onder meer de ICT-infrastructuur van de landen, de Algemene verordening gegevensbescherming en de wet- en regelgeving. Je volgt, bij nieuwe toepassingen, zeer nauwgezet de vastgestelde testprocedures en zorgt voor gedocumenteerde audits die voldoen aan eisen van de General Data Protection Regulation. Doorgevoerde veranderingen breng je helder in kaart.

Als systeem- en netwerkontwikkelaar ben je aanspreekbaar op jouw bijdrage aan de optimalisatie van het systeem en het netwerk. Je stemt inhoudelijk af met de chief information officer, de softwaredeveloper en de senior security- en infrastructuurspecialist. Zo bereik je overeenstemming over de doorontwikkeling van het FCInet. Met ontwerpers van andere landen ga je in gesprek over gebruikersvragen en mogelijk te ontwikkelen plannen en modules. Om te zorgen dat iedereen goed met het systeem en netwerk kan werken, ontwikkel je trainingen. De inhoud daarvan stem je af met de outreach- en trainingofficer.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Sarah? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op ons op

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 10
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €2737 - €4400 (bruto)
Contractduur -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36