Campina

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Supply Chain & Operations Planner Logistics

Hoe ziet jouw rol eruit? - What will your job look like?

De productieplanning is gericht op een tijdige beschikbaarheid van de benodigde producten op de locatie. De productieplanner zorgt voor het verkrijgen van inzicht in de vraag van afnemers en op basis hiervan voor het opstellen van optimale productieplanningen. Hierbij houdt hij rekening met de capaciteit t.a.v. machines en mensen, zodanig dat voldaan wordt aan de gestelde normen en planningscriteria. Hierbij zijn alle stappen in het proces (kaasmaken, verschillende pekelduur, veredeling) en verschillende soorten producten al dan niet klant specifiek gemaakt, van belang. Alle goederenstromen naar, binnen en vanuit de organisatie zijn onderdeel van de functie. De integrale planning van het productieprogramma is zowel op korte als wel middellang termijn.

De productieplanning vindt plaats binnen de kaders van de centrale planning op het hoofdkantoor. De centrale planning kan plaatsvinden over verschillende productielocaties binnen het concern. Grondstoffen komen van externe en interne leveranciers. Daarbij zijn sommige melkrelateerde grondstoffen (retentaat, rauwe melk, wei) flexibel in bv eiwitgehaltes. Leeftijdsduur van kaas is een belangrijke component in de planning. Productieduur van kaas kan variëren van enkele dagen tot …. Maanden (veredeling). Deelplanningen worden uitgevoerd door ploegleiders in de productie of grondstofplanners. Er is een grote diversiteit aan producten en een grote mate van klantspecifieke orders.

Verantwoordelijkheidsgebieden:

1. Inzicht in gevraagde producten op basis van centrale planning

 • Opstellen van dag- en weekprognoses voor te verwachten afleveringen van leveranciers (intern en extern)
 • Opstellen van dag- en weekprognoses voor te verwachten afleveringen van eind- en bijproducten aan afnemers en interne klanten
 • Kennis van klantspecifieke eisen en waar mogelijk anticiperen op saleseisen aan productie.

2. Samenhang alle deelplanningen van de locatie

 • omzetten van verkoopprognoses in dagelijkse planningen t.b.v. productieafdelingen en verpakkingsafdelingen, rekening houden met onderhoud, proefproducties, calamiteiten e.d.
 • opstellen van planningen voor aan- en afvoer van diverse productstromen (o.a. rauwe melk, retentaat) t.b.v. deelplanning locatie en zusterbedrijven
 • opstellen bestelprognoses en -orders voor zusterbedrijven en leveranciers
 • overdragen van planningsinformatie aan material resources planning t.b.v. het bestellen van alle benodigdheden voor productie

3. Opstellen van scenario’s voor de locatie

 • opstellen van scenario’s binnen het planningsprogramma (bv OMP)
 • Analyse van scenario’s en adviseren over te kiezen scenario aan plant leiding

4. Gerealiseerde planning

 • bewaken van de planningsvoortgang, zorgdragen voor planningstechnische oplossingen bij (dreigende) verstoring
 • Verzamelen van gegevens mbt aangevoerde melk, afstoot, productie-, verpakking, herverwerking ed., procesverstoringen, efficiencyverliezen
 • verzorgen van rapportages over planningsvoortgang
 • bespreken/toelichten van de voortgang in het planningsoverleg, motiveren/verdedigen van planningen bij productieleidin
 • overleggen met leveranciers, zusterbedrijven en distributiecentra over leveringen, knelpunten e.d.
 • Het vastleggen van de voorraden in het Kaas Informatie Systeem

5. Uitvoeren van een of meerdere deelplanningen

 • Deelplanningen betreffen onder meer planning kaaslijnen, in- en uitpekelplanning, zuurselplan, behandeling- en veredelingsplan, verpakkingsplan, afleverplan.
 • Het vertalen van het productie weekplan in een gedetailleerde dagplanning van een specifieke afdeling, rekening houdend met de op locatie geldende planningrestricties.
 • Het inleggen van productieorders, het maken van voorraadmutaties en boekingen in het geautomatiseerde systeem.
 • Het vertalen van verstoringen in de planningen in wijzigingsvoorstellen
 • Bij afwezigheid van deelplanners in staat alle deelplanningen uit te voeren

6. Verzamelen, vastleggen, analyseren en bijsturen op basis van normen en planningscriteria

7. Initiatief nemen voor locatieprojecten op het gebied van continu verbeteren

 • doen van verbetervoorstellen t.a.v. de planning (methode, systemen)
 • verbeterprojecten (al dan niet binnen WCOM methodiek) uitwerken en uitvoeren

Functie eisen:

 • Relevante HBO opleiding, bij voorkeur richting logistiek;
 • Minimaal 2-3 jaar werkervaring in soortgelijke rol:
 • Pre als je SAP en SAP BW beheerst
 • Beheersing van Office pakket

Arbeidsvoorwaarden:

Je salaris wordt gebaseerd op de zwaarte van de functie, je ervaring en opleiding. Maar FrieslandCampina beloont niet alleen in geld. We vinden het belangrijk dat je blijft groeien. Want die ontwikkeling komt zowel onze producten als jouw carrière ten goede. Daarom investeren we in relevante opleidingen en trainingen binnen jouw vakgebied.

Uren per week: Full-Time