Hire.nl

Wij zijn Hire.nl! Hire.nl is formally know as Immenso.

Immenso bestaat nog steeds maar we vonden dat Hire.nl beter past bij hetgeen we voor staan en doen. Wij zijn een betrouwbare en succesvolle partner bij bemiddelingsvraagstukken voor de invulling van vast en interim personeel. Onze voorwaarden voor bemiddeling zijn scherp en onze snelheid en kwaliteit van leveren ongekend. Probeer ons maar eens geheel vrijblijvend uit. No strings attached!

Hire.nl werkt branche en segment onafhankelijk. De reden? Die is heel simpel: als het contact tussen de opdrachtgever en ons bevalt krijgen we vrijwel altijd de vraag of we ook andere vacatures kunnen invullen. Omdat de basis van ons succes de mate waarin wij een bedrijf kennen en kunnen vertegen


Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Interim Manager Stadsarchief (Interim opdracht)

Interim Manager Stadsarchief | Gemeente Delft | minimaal 11 maanden met optie op verlenging | 32 uur per week | startdatum: 1 maart 2020 | matchgesprekken: 14 februari | sluitingstermijn reageren: 4 februari 12.00 | max. uurtarief all in, excl. btw: €90

Omschrijving werkzaamheden
Delft, een stad van contrasten. Tot ver in het buitenland beroemd om de prachtige, historische binnenstad (en om Delfts blauw). Maar ook om innovatieve kenniscentra als de TU, TNO en Deltares. Een stad van monumenten en experimenten.
Delft heeft een rijke historie én is, mede door tienduizenden studenten, jong gebleven. De jongste oude stad van Nederland. Vernieuwing is al eeuwenlang onderdeel van het DNA van Delft. Ook vandaag kijkt de stad reikhalzend uit naar morgen. Het bepaalt de agenda van het bestuur en de gemeentelijke organisatie. Spraakmakende infrastructurele projecten, sociale en bestuurlijke vernieuwing. De organisatie omarmt nieuwe inzichten en creatieve oplossingen.

Afdeling Erfgoed
De afdeling Erfgoed opereert als een regionaal kennis- en adviescentrum voor Delft en omstreken op het gebied van archief, monumenten, archeologie en bouwhistorie. Alleen met besef van het verleden kun je bouwen aan een gezamenlijke toekomst. Erfgoed geeft houvast en identiteit. Het vormt, in een dichtbevolkte omgeving, een kwetsbare bron van inspiratie. Als afdeling Erfgoed willen wij een onmisbare schakel zijn in de ontwikkeling van stad en regio. Onze Delftse collectie is uniek en wij maken deze collectie toegankelijk en bruikbaar voor iedereen. Op basis van kennis, verbindende kracht en creativiteit gaan we actief op zoek naar samenwerking en dragen we zichtbaar bij aan de realisatie van diverse maatschappelijke opgaven. We willen daarin een voorbeeld zijn voor anderen.


Functie profiel
In de moderne gemeente is het Stadsarchief een cruciaal onderdeel in de dagelijkse (digitale) informatievoorziening voor bewoners en ambtenaren. Denk onder andere aan de rol die het Stadsarchief speelt in het openbaar maken van overheidsinformatie (Wet Open Overheid) en het bewaren en toegankelijk maken van digital born informatie (e-depot).
De digitalisering betekent voor het Stadsarchief:
- Ontwikkelen van een traditioneel ingedeelde organisatie in collecties en collectie eigenaren naar een procesindeling met proceseigenaren. En:
- Van het organisatie onderdeel dat als laatste in de informatieketen betrokken wordt, naar een kader stellende rol aan het begin van het informatieproces.
Een grote inhoudelijke en organisatorisch/personele ontwikkelopgave, waarin afgelopen jaar (met de vorming van de afdeling erfgoed) een eerste stap is gezet, maar waar gezien de urgentie door de nieuwe archiefwet (verwacht 2021) en de vorming van het e-depot (2020) nu tempo in gemaakt moet worden.
Het Stadsarchief Delft is (zoals aangegeven) onderdeel van de afdeling Erfgoed, net als de teams Archeologie, Monumenten, Publieksbereik en Vrijwilligers en bestaat uit ongeveer 20 medewerkers. Het streven is de organisatie klaar te maken voor een organisatiemodel met één afdelingshoofd en inhoudelijke coördinatoren voor de dagelijkse aansturing in de teams. Gezien de eerder genoemde ontwikkelingen, is er geconstateerd dat het Stadsarchief nog niet klaar is voor deze stap en daarom kiezen we komend jaar voor een tussenoplossing met een interim manager.
De interim manager krijgt daarom een vierledige opdracht:
1. Werkprocessen op orde brengen,
2. Coaching (individuele medewerkers en team)
3. Personeelsdossiers op orde brengen
4. Advies uitbrengen over de inhoudelijke doorontwikkeling van het archief i.r.t. bestaande organisatie/bemensing.

Uren:
32

Vaardigheden

Opleiding

HBO

Wat wij bieden

tijdelijk