HerCor

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider Datatoepassingen

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Projectleider Datatoepassingen


Startdatum: 17-2-2020

Einddatum: 17-5-2020

Uren per week: 36

Optie: ja, 3 maanden tot max 36 maanden

Intake: 13-2 vanaf 13:00 uur t/m 17:00 uur

Locatie: Den Haag


De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;

verbeteren van de dienstverlening; een efficiënte en wendbare organisatie; anticiperen op de toekomst.

Over Basisteam Data en Monitoring: Het Basisteam Data & Monitoring helpt gemeenten met datagedreven werken en sturen: beter beleid, gebaseerd op gegevens en innovatieve toepassingen, gebaseerd op algoritmes. Daarvoor ontwikkelen we datatoepassingen en monitors, creëren we landelijke standaarden en ondersteunen we gemeenten bij het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals de Wet Open Overheid. Onderdelen van het basisteam zijn onder meer het gemeentelijk dataplatform Waar staat je gemeente, de Data Science Hub, het team Open Data en Datagedreven Werken en het Kennisnetwerk Data en Smart Society.


Vanuit de Data Science Hub worden datatoepassingen met en voor gemeenten ontwikkeld, kennis over data science en datagedreven werken gedeeld en gewerkt aan een dataontsluitingspunt. Wij zijn op zoek naar een projectleider die de verschillende datatoepassingen helpt aansturen en begeleiden zodat deze collectief bruikbaar worden voor alle gemeenten. Denk daarbij aan collectieve toepassingen voor de WMO, Jeugdzorg, Energietransitie of wijze van meldingen doen voor gemeenten.

Om deze rol te kunnen vervullen ben je goed in het begeleiden van groepen gemeenten waarbij je de leidende rol pakt in het proces zonder eenzijdig te bepalen wat de uiteindelijke oplossing moet zijn. Je hebt in deze rol bovendien bovenmatig veel kennis en ervaring van datagedreven werken in de gemeentewereld. Je weet hoofdzaken en bijzaken te onderscheiden en hebt een pragmatische instelling waarbij je wanneer nodig gemeenten in het proces praktisch ondersteunt.

Aanvraag informatie :

Aansturen, begeleiden en monitoren van lopende datatoepassing projecten. Daarbij bijdragen aan het opleveren van kort-cyclische resultaten om stap voor stap te bepalen of collectiviteit mogelijk is.

Opstellen plan van aanpak per datatoepassing voor het collectief maken van de toepassing. Dit houdt tevens in dat je toewerkt naar een op hoofdlijnen gestandaardiseerde aanpak voor datatoepassingen waardoor herkenbaarheid ontstaat voor gemeenten. Onderdeel van deze gestandaardiseerde aanpak is een helder afwegingskader om te bepalen of en op welke wijze gemeenten kunnen gaan meedoen en/of gebruik maken van de toepassing.

Verbinden van gemeenten en andere relevante (publieke en private) partijen om de datatoepassing collectief toepasbaar te maken. Werk hierbij met deze partijen tevens aan een duurzame collectieve oplossing en bijbehorende implementatiestrategie.

Creëren, onderhouden en rapporteren over lopende en toekomstige datatoepassingen.

De projectleider datatoepassingen stuurt op het kort-cyclisch opleveren van resultaat per datatoepassing. Per datatoepassing project wordt een plan van aanpak opgeleverd. Binnen elk plan van aanpak is een duidelijk afwegingskader ontwikkeld om te bepalen of en op welke wijze gemeenten kunnen gaan meedoen en/of gebruik maken van de toepassing. Hij/zij levert tevens maandelijks een overzicht van de lopende en toekomstige datatoepassingen.
Aanvraag eisen :

Kennis van data gedreven werken in de gemeentewereld- uitgebreide kennis/ diepgaand beschrijven.


Kennis van het realiseren van datatoepassingen binnen een gemeente-( uitgebreide kennis/ diepgaand beschrijven.


Kennis van Open Source technologie binnen een gemeente - uitgebreide kennis/ diepgaand beschrijven.


Kennis van open API Standaarden binnen gemeenten - uitgebreide kennis/ diepgaand beschrijven.


Aantoonbare 3 a 4 jaar ervaring (in de afgelopen 3 jaar) met Open Source technologie


Aantoonbare 2 a 3 jaar ervaring (in de afgelopen 3 jaar) met open API standaarden.


Aantoonbare kennis van de principes van Common Ground (modernisering gemeentelijke ICT) (beschrijf in motivatiebrief)- uitgebreide kennis/ diepgaand beschrijven.


Aanvraag sluit op 6-2-om 11:00 uur


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 2401

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Over de werkgever

HERCOR BV