HintTech B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

I20031 Deelprojectleider Event en opleiding

Samen met een event manager die voor het logistieke gedeelte verantwoordelijk zal zijn, zoekt Gebruiker Centraal een deelprojectleider die zelfstandig het inhoudelijk gedeelte ontwerpt, opzet en coördineert. We zoeken een kandidaat die verstand en ervaring heeft met het opzetten van meerdaagse events en ervaring heeft met het ontwikkelen van ondersteunend opleidingsmateriaal over design thinking en service design en deze toegepast heeft in opleidingen.

Vaardigheden

Eisen
1. Regie: Aantoonbare ervaring met regie en coördinatie van ten minste 3 design sprints
2. Learning: Aantoonbare ervaring met het opzetten van ten minste 3 online learning modules over een relevant onderwerp (zoals design thinking, design sprint, service design)
3. Content: Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van allerlei materialen (content en communicatie-uitingen) ten bate van ten minste 3 design sprints
4. Programma: Aantoonbare ervaring met het ontwerpen van programma’s van ten minste 3 design sprints

Wensen
Aantoonbare ervaring met innovatie binnen de overheid 40%
2 punten per organisatie en per jaar werkervaring met innovatie voor of bij een overheidsorganisatie (tot een maximum van 10 punten)

Kennis van de belangrijkste ontwikkelingen in de publieke sector, specifiek rondom nieuwe manieren van productontwikkeling 40%
Tot maximum 10 punten bij een uitstekende kennis hierover

Over de werkgever

ICTU is op 11 april 2001 opgericht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ICTU is een instelling van en voor overheden.


Het werkveld van ICTU is de digitale overheid. Deze zorgt voor het verbeteren van zowel de werkprocessen bij overheden als de dienstverlening aan de maatschappij en de Interactie met burgers. ICTU werkt in opdracht van overheden aan vraagstukken met een overheidsbreed karakter die vaak een ICT-component hebben. Dit gebeurt vaak in projecten, maar ook in adviesopdrachten. Het doel van ICTU is om overheden te ondersteunen hun doelstellingen optimaal te realiseren, door samenwerking tussen overheden te stimuleren en te faciliteren. Daarbij verbindt ICTU beleidsontwikkeling met uitvoering. ICTU wil zich onderscheiden door het realiseren van concrete oplossingen die werken voor overheden en die bijdragen aan dienstverlening aan burgers en bedrijven.


ICTU zoekt per direct voor een van haar opdrachtgevers een WordPress ontwikkelaar met front-end kennis.


Achtergrond project

Gebruiker Centraal is een community voor mensen die werken aan de dienstverlening van de overheid. Hiervoor organiseren we bijeenkomsten en ontwikkelen we instrumenten.

In november 2020 organiseren we een design sprint week als opvolger van het jaarlijks congres. In deze week nodigen we teams uit om op decentrale locaties aan een probleem te werken. Hierbij worden ze inhoudelijk en op proces begeleidt en ondersteund.

Uren per week: 12

Contract:

Okke Van Meerwijk

Okke Van Meerwijk