JS Consultancy

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Manager Bedrijfsvoering en Dienstverlening

De afdeling bedrijfsvoering & dienstverlening houdt zich bezig met alle bedrijfsvoerings- en dienstverleningstaken, zoals: financieel beleid, de financiële administratie (incl. het eigen woningbedrijf), de P&C cyclus, inkoopbeleid- en advisering, verzekeringen, salarisadministratie, beleid gemeentelijke belastingen, AO/IC, KCC, Burgerlijke Stand, Communicatie, Bestuurssecretariaat/Ondersteuning B&W, ondersteuning Griffie, Systeem- en applicatiebeheer, DIV-archief, DIV-postregistratie, Projecten I&A en Informatiemanagement, Juridische Zaken, Privacy & Informatieveiligheid.
De nieuwe manager bedrijfsvoering & dienstverlening geeft leiding aan een team van 16 medewerkers binnen een domein waarin de wensen van de interne en externe klant centraal staan. Je werkt mee aan het verder toekomstbestendig maken van de organisatie. Dat vereist een cultuuraanpassing van houding en gedrag bij medewerkers, maar ook investeringen in bijvoorbeeld ICT, opleiding, talentontwikkeling en coaching. Primaire processen moeten op orde zijn, ook in deze tijd van snelle technologische ontwikkelingen, maar er wordt tevens stevig ingezet op een positieve klantbeleving. Burger- en overheidsparticipatie maken een integraal onderdeel uit van de besluit- en beleidsvorming

De functie op hoofdlijnen
* Managen van verwachtingen en resultaten.
* Strategische doelstellingen bepalen.
* Financiële doelstellingen bepalen.
* Functioneringsgesprekken voeren.

Vaardigheden

* Werk- en denkniveau HBO of WO.
* Minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring.
* Bij voorkeur kennis van én ervaring met verandermanagement.
* Een visie op bedrijfsvoering en dienstverlening.
* Aantoonbare werkervaring in de publieke sector.
* Resultaatgericht, onderhandelingsvaardig en communicatief sterk.* Ervaring in het stimuleren, coachen en inspireren van medewerkers om individuele en afdelingsdoelstellingen te realiseren en door te ontwikkelen naar een volgend niveau.

Jouw profiel
* Je neemt initiatief op organisatieniveau.
* Je creëert synergie en samenwerking binnen de organisatie.
* Je overziet het grotere geheel van ontwikkelingen, vraagstukken, gegevens, opdrachten en projecten.
* Je geeft globale kaders en heldere prestatie-eisen aan.
* Je delegeert verantwoordelijkheden.
* Je hebt inzicht in (in)formele belangen en krachtenvelden binnen en buiten de organisatie.
* Je kunt verbinding maken met de kernwaarden van Renswoude: autonomie, rust en saamhorigheid.

Scholing: HBO,WO

Over de werkgever

Renswoude is met zo’n 5.300 inwoners de kleinste gemeente in de provincie Utrecht. De ambities van de gemeente zijn echter groot! Samen met haar inwoners werken zij als bestuur en medewerkers hard aan een dorp waar het fijn wonen en werken is. De kleine schaal zorgt voor een grote onderlinge betrokkenheid, korte lijnen met het bestuur en veel afwisseling in het werk.
De belangrijkste ambitie voor de gemeente Renswoude is haar historische zelfstandigheid. De vraag is niet óf Renswoude zelfstandig moet blijven, maar hóe Renswoude vanuit die gewenste zelfstandigheid een voorbeeldgemeente kan zijn. Ze focussen als toekomstbestendige organisatie op de randvoorwaarden bestuurskracht, financieel gezond, constructieve bijdrage aan regionale samenwerking en administratief op orde. De gemeente Renswoude investeert in haar ambtelijke organisatie en is een organisatieontwikkeltraject gestart met als doel dit te realiseren.
Eén van de wijzigingen is een nieuwe organisatiestructuur. Vanaf 2020 bestaat de organisatie uit twee afdelingen: fysiek & sociaal domein en bedrijfsvoering & dienstverlening. Een voortvloeisel hiervan is het ontstaan van twee vacatures voor nieuwe managers, waaronder manager bedrijfsvoering & dienstverlening. De afdeling fysiek & sociaal domein omvat de taken die extern gericht zijn. De afdeling bedrijfsvoering & dienstverlening omvat de taken die voornamelijk intern gericht zijn.

Voor meer informatie over de gemeente Renswoude, bekijk de video: https://vimeo.com/380728683/2541d882d6

Wat wij bieden

Een uitdagende functie en een plezierige werkomgeving waar goede regelingen zijn om privé- en werk te combineren. Je krijgt de mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals variabele werktijden en opleidingsfaciliteiten. De functie is ingedeeld in schaal 12, cao gemeenten, max. € 5.756,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Er is een Individueel keuze Budget van 17,05%.

Het betreft in eerste instantie een arbeidsovereenkomst van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Uren per week: 36

Contract: De gesprekken bij de gemeente Renswoude zullen op vrijdag 14 februari plaatsvinden.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Een VOG is een vereiste om in dienst te kunnen treden bij de gemeente Renswoude
De gemeente Renswoude laat zic