Kwartiermaker modernisering ICT organisatie

Solliciteer op de website van de werkgever

Plaats tewerkstelling: Gemeente Westland
Startdatum: z.s.m.
Aantal uren per week: 32 - 36 uur per week
Looptijd overeenkomst: 12 maanden met mogelijkheid tot verlenging
Maximum uurtarief: € 94,-- (inclusief alle kosten, exclusief btw)
Sluitingstermijn: donderdag 23 januari 2020 14.00 uur
Matchgesprekken: dinsdag 28 januari 2020

Organisatie
De gemeente Westland streeft er naar een moderne dienstverlener te zijn. Om dit mogelijk te maken biedt de gemeente, vanuit het cluster bedrijfsvoering, ICT ondersteuning aan de hele gemeentelijke organisatie en enkele externe klanten. Om de snelle ontwikkelingen in het ICT domein te kunnen volgen en integreren in de geboden
ondersteuning, streeft de gemeente naar een moderne wendbare en adaptieve ICT organisatie.
Uit onderzoeken door externe partijen bleek dat de gemeente primair was ingericht als ICT beheersorganisatie. Daarom heeft de gemeente Westland in het kader van de doorontwikkeling van haar ICT bedrijf een houtskoolschets opgesteld voor de vorming van een strategie, regie en changefunctie voor de ICT van de gemeente Westland. De houtskoolschets is inmiddels uitgewerkt in een Organisatie- en Formatierapport en een Governancestuctuur voor de aansturing en beheersing van gemeentebrede ICT processen. Een kwartiermaker heeft afgelopen jaar het fundament gelegd voor het inrichten van de Regie- Changeorganisatie. Door de overstap van onze huidige kwartiermaker naar een andere werkgever, zoeken wij een kwartiermaker om het karwei af te maken.
De Regie- en Changeorganisatie voorziet in een uitbreiding van de huidige organisatie met een aantal hooggekwalificeerde medewerkers en aanpassing van enkele bestaande functies. In wisselende focusteams geven zij invulling aan regie en kaderstelling ten behoeve van de wendbaarheid en adaptiviteit van de organisatie. Samen met de beheerorganisatie vormt de Regie- en Changeorganisatie straks de "one stop shop" voor ICT binnen de gemeente Westland. De Regie- en Changeorganisatie heeft inzicht in de klantbehoeften, interne en externe ontwikkelingen en realiseert op basis daarvan een actueel I-beleid en innovatieve projecten die leiden tot moderne werkende oplossingen.

Wij vragen
Wij zoeken een ervaren verandermanager, die zijn sporen verdiend heeft in gemeentelijke ICT organisatieontwikkeltrajecten. Een communicatief sterke kwartiermaker die structuur weet aan te brengen en de menselijke maat niet uit het oog verliest. Een stevige persoonlijkheid met daadkracht en doorzettingsvermogen die het oplossen van problemen als uitdaging ziet. Inspirerend, zichtbaar en benaderbaar voor medewerkers en klanten. Dat je daarbij flexibel bent, mag een open deur heten.

Opdracht
De kwartiermaker heeft als opdracht om de Regie- en Changeorganisatie te realiseren.

De taken van de kwartiermaker

 • Uitbouwen en verder invullen van een hoogwaardig strategisch (beleids)adviserend organisatieonderdeel (Regie en Changeorganisatie) dat innovatie, beleid en changeprocessen vorm geeft in het ICT domein
  • Werving, selectie begeleiding en ontwikkeling nieuwe medewerkers;
  • On the job coaching van nieuwe medewerkers op vaardigheden, taakinvulling, taakvolwassenheid en organisatiecultuur;
  • Aansturen en bijsturen van medewerkers in de opbouw van een demandsupply organisatie o.a. om positie in de organisatie te verwerven.
 • Samen met de taakveldmanager I&A inrichten van afgestemde werkprocessen
  • Uitlijnen van (nieuwe) processen over de teams heen;
  • Verbeteren van bestaande werkwijzen;
  • Actueel houden en uitvoeren van activiteiten in de Doelenboom;
  • Verandermanagement inzetten ten aanzien van houding, gedrag en denkwijze van nieuwe en bestaande medewerkers in de dienstverleningsketens;
 • Organiseren van business-ICT alignment
  • Scherp krijgen van organisatiebehoefte en mogelijkheden door actief informatie op te halen bij klant en beheerorganisatie over lopende trajecten, prioriteiten en bedrijfsdoelen;
  • Innovaties en trends omzetten naar concrete voorstellen en initiatieven (actief);
  • Realiseren van doelen op projectbasis door verbetering van portfoliomanagement en gestructureerde rapportages hierover in te richten;
  • Overdracht van projectresultaten naar beheer optimaal faciliteren op basis van herbruikbare methodieken.
 • Leidinggeven aan de change organisatie
  • Coachend managen van het organisatie onderdeel;
  • Realiseren van de veranderopgave;
  • Zorg dragen voor de strategisch-tactische positionering van de "one stop shop" in de gemeentelijke organisatie;
  • Samen met de Organisatieontwikkelaar bewerkstelligen van de inbedding van de Regie en Changeorganisatie in de staande organisatie.
 • Opereert kaderstellend, (mede-)richtinggevend en faciliterend aan de beheerorganisatie
 • Implementeren van de governancestructuur
  • Implementeren van verschillende overleggen (samenstelling, werkwijze (budget)verantwoordelijkheden, mandaat), waaronder strategisch overleg, demandoverleg, portfolio board;
  • Implementeren nieuwe overlegvormen ter vervanging van bestaande;
  • Organiseren van afstemming tussen de verschillende teams en overleggen;
  • Organiseren van inbreng vanuit de klantorganisatie(s);
 • Actualiseren en uitvoeren van de communicatiestrategie
  • Samen met communicatieadvies en de beheerorganisatie plannen en uitvoeren van actieve communicatie met bestuur, business en overige stakeholders;
  • Uitdragen van visual management door het operationeel houden van de Obeya room;
  • Organiseren en uitvoeren van inhoudelijke stand ups en inspiratiesessies.

Eisen ten aanzien van de kandidaat

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau.
 • Minimaal 3 jaar ervaring met (interim-)management, organisatieontwikkeling en aansturing van innovatie binnen een politiek-bestuurlijke context.
 • Minimaal 1 jaar ervaring de afgelopen 3 jaar met het inrichten van de Regie- en changefunctie (CIO office) binnen een overheidsorganisatie.
 • Uiterlijk beschikbaar per 15 februari 2020.

Gunningscriteria

 • Minimaal 5 jaar ervaring met verandermanagement in een gemeentelijke ICT organisatie (beheer of change).
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met gemeentelijke ICT in de afgelopen 5 jaar.
 • Aantoonbare kennis van de moderne ontwikkelingen binnen het gemeentelijk Informatievoorziening, zoals datagedreven sturen, common ground, smart city, blockchain, e.d. en toepasbaarheid voor gemeenten.
 • Aantoonbaar inzicht in ontstaan en consequenties van het gemeentelijke ICT landschap en de ontwikkelingen daarin zowel lokaal als landelijk (en Europees).
 • In staat om vanuit klantperspectief processen in te richten die betrekking hebben op de hele ICT ondersteuningsketen.

Competenties

 • Een stevige persoonlijkheid met daadkracht en doorzettingsvermogen die het oplossen van problemen als uitdaging ziet.
 • Inspirerend, zichtbaar en benaderbaar voor medewerkers en klanten.
 • Dat je daarbij flexibel bent mag een open deur heten.
 • Een communicatief sterke kwartiermaker die structuur weet aan te brengen en de menselijke maat niet uit het oog verliest.

Ben je geïnteresseerd in deze opdracht, reageer dan snel met je CV, geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Uren:
Fulltime

Vaardigheden

 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

WO

Wat wij bieden

tijdelijk
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later