Sr. tactisch Beheerder/Ontwikkelaar (Interim opdracht)

Solliciteer op de website van de werkgever

Opdrachtgever: Justitiële informatiedienst DG /directie/afdeling Afdeling EBV

Plaats tewerkstelling: Almelo, Burgemeester Raveslootsingel 2

Gewenste startdatum: 01-02-2020
Verwachte duur inhuur: indicatie 15 maanden (hieraan kunnen geen rechten worden ontleend)

Aantal uren per week: minimaal 32 tot maximaal 40 uur in de week
Reden inhuur : Project hosten Ketenbreed Slachtofferportaal op Justitieconnect (i.v.m ondercapaciteit)
Uiterste sluitingsdatum: 05-01-2019 om 08:00 uur

Beschrijving directie/afdeling
De doelstelling van de afdeling Elektronisch Berichten Verkeer (EBV) is het uitvoeren van het operationele beheer van de infrastructuur, het technische beheer van de informatievoorziening en de informatieplanning van de Justitiële Informatiedienst.
Justid ondersteunt met EBV ketenpartners op technisch en inhoudelijk gebied bij het tot stand brengen van efficiënte elektronisch informatie-uitwisseling. Daarnaast is verbetering van de informatiearchitectuur een continu proces van de afdeling.
Het Ketenbreed Slachtofferportaal combineert informatie en diensten van de ketenpartijen in een enkelvoudige en samenhangende dienstverlening aan slachtoffers. De ketenpartners zijn en blijven eigenaar van de data. Dit portaal draagt bij aan de ketenbrede verbetering van informatievoorziening aan slachtoffers en aan implementatie van de Europese richtlijn minimumnormen en het beschermingsbevel. Aangezien er een nauw verband bestaat tussen de realisatie van het portaal, de hosting (inclusief inrichting contentmodule) en de aanlevering van de data, wordt een sr.Tactisch beheerder/Ontwikkelaar ingezet. Daarnaast zal betreffende het bepalen van de structuur van het portaal (als randvoorwaarde voor het in beheer kunnen nemen van het geheel) een ontwikkelaar betrokken moeten worden vanuit de toekomstige beheerpartij.
De ontwikkelaar legt verantwoording af aan de manager van de afdeling EBV.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Het informatieportaal voor de informatie-uitwisseling met de strafrechtketen, het zogenaamde ketenbrede slachtofferportaal (KbSP), zorgt voor het ontsluiten van de bronsystemen van de samenwerkende ketenpartners (Politie, Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven en Centraal Justitieel Incassobureau), zodat één loket wordt geboden naar de slachtoffers om hen gezamenlijk te kunnen informeren.
Het portaal combineert informatie en diensten van de ketenpartijen in een enkelvoudige en samenhangende dienstverlening aan slachtoffers. De ketenpartners zijn en blijven eigenaar van de data. Dit portaal draagt bij aan de ketenbrede verbetering van informatievoorziening aan slachtoffers en aan implementatie van de Europese richtlijn minimumnormen en het beschermingsbevel.
Om de hosting van het portaal mogelijk te maken, dienen configuratie en aanpassingen ten aanzien van het platform JustitieConnect plaats te vinden.
Het project gaat een koppelvlak realiseren.
Met de realisatie van het koppelvlak draagt dit project bij aan de doelstelling van het ketenbrede project. Nl. het realiseren van een ketenbreed (Politie, Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven en Centraal Justitieel Incassobureau) portaal voor slachtoffers om hen digitaal van informatie en documentatie te voorzien van de zaken waarin zij als slachtoffer betrokken zijn. Dit portaal draagt bij aan de ketenbrede verbetering van informatievoorziening aan slachtoffers en aan implementatie van de Europese richtlijn minimumnormen en het beschermingsbevel.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
Sr.Tactisch beheerder/Ontwikkelaar (Kwaliteitsraamwerk §3.3.2 Technisch ontwerp/applicatieontwikkeling)

Beschrijving werkzaamheden: Realiseren van het koppelvlak op basis van de ingebrachte eisen/wensen door de opdrachtgever.
Omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden:

 • Omzetten van globale specificaties in een concreet functioneel/technisch ontwerp
 • Het zelfstandig kunnen realiseren van software op basis van het functioneel en technisch ontwerp in Python/Java/Django.

Taken en resultaatgebieden:

 • De sr.Tactisch beheerder/Ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het configureren van Justitieconnect zodat de gegevens tussen het KbSP en de omgevingen van de ketenpartners kunnen worden uitgewisseld.
 • De integratiespecialist is verantwoordelijk voor: Het ontwerpen en ontwikkelen van de opgeleverde software voor het koppelvlak.

De volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend:

 • Opstellen en/of aanpassen informatieprocessen model
 • Vaststellen informatiesysteemarchitectuur
 • Opstellen en/of aanpassen gegevensmodel
 • Ontwerpen mens/machine interface
 • Ontwerpen handmatige informatiefuncties
 • Vaststellen oplossingsalternatieven

Wat valt binnen de scope van de opdracht: De applicatie Ketenbreed slachtofferportaal KbSP en de hieronder vallende services.

Uren:
32

Vaardigheden

 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

HBO

Wat wij bieden

tijdelijk
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later