Product Owner (Interim opdracht)

Solliciteer op de website van de werkgever

Algemene gegevens

Opdrachtgever Slachtofferhulp Nederland | DG /directie/afdeling | Programma Mens als Maat

Plaats tewerkstelling: Utrecht

Gewenste startdatum: 13-1-2020
Verwachte duur inhuur: Minimaal voor een half jaar met optie tot verlenging. Maximaal voor de duur van het project: 'Programma Mens als Maat' (verwachting 31-12-2021).

Aantal uren per week: Gemiddeld 20 uur per week

Reden inhuur Voortzetting programma Mens als Maat

Sluitingsdatum en sluitingstijd voor indienen Inschrijving Vóór: 23-12-2019 om 07.30: uur!!!
Geplande datum Interview 6 en 7 januari 2020

Beschrijving Opdrachtgever

Slachtofferhulp Nederland helpt na misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten. Slachtoffers kunnen bij ons terecht voor emotionele steun, wij ondersteunen in het strafproces en helpen slachtoffers hun schade vergoed te krijgen. We helpen slachtoffers vandaag verder. Op het moment dat ze dat willen, op een manier die bij hen past. Slachtofferhulp heeft eind 2019 25 locaties verspreid over 6 regio's door het hele land.

Beschrijving directie/afdeling

Slachtofferhulp Nederland kijkt verder dan de dag van morgen. Met ons innovatieteam zijn wij dag-indag-uit bezig met de vraag: hoe kunnen we onze dienstverlening verbeteren om zo méér slachtoffers nog beter te helpen? Na het succesvolle programma SHN 2.0 waarbij we vooral de dienstverlening gedigitaliseerd hebben, zijn we sinds april 2019 van start gegaan met het nieuwe programma Mens als Maat (MaM).
In dit programma staat de emancipatie en de omgeving van het slachtoffer centraal. Onze ontwikkelteams gaan op onderzoek, maken prototypes en experimenteren om zo nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Het aanbod dat we ontwikkelen stelt de omgeving van het slachtoffer in staat de juiste ondersteuning te bieden. Het werk dat jij voor Mens als Maat gaat doen is uitdagend én relevant. Het gaat ervoor zorgen dat slachtoffers in de nabije toekomst in staat zijn sneller de draad weer op te pakken.
Middelen die we daarbij ontwikkelen zijn bijvoorbeeld online lotgenotencontact (door middel van een community) en de ' mijn omgeving' (Mijn Slachtofferhulp Online, MSO). Het programma Mens als Maat zal een gedeelte van het Meerjarenplan 2018-2021 van SHN waarborgen en biedt hiervoor heel veel mogelijkheden.
De realisatie van dit programma vindt plaats met eigen devops teams waarin medewerkers van Slachtofferhulp Nederland aangevuld met freelancers op kantoor van Slachtofferhulp Nederland verantwoordelijk zijn voor specifieke onderdelen van het programma. Er wordt in een agile omgeving gewerkt wat is onderverdeeld in development teams, website team, een community team, een online platform team en prototype & experimenten team. Binnen deze teams wordt gewerkt in een open en kritische sfeer waarin we elkaar stimuleren de kwaliteit van het programma op een hoog niveau te brengen.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel

De MSH-omgeving is de beveiligde 'Mijn omgeving' van Slachtofferhulp Nederland. Deze omgeving maakt het in de toekomst mogelijk om, als slachtoffer, verslaglegging en communicatie met Slachtofferhulp Nederland te raadplegen en ondersteuning op maat te krijgen. Het slachtoffer krijgt daarmee inzicht in zijn eigen situatie. Daarnaast is het mogelijk om gegevens van (zelfhulp)tools te bewaren in de beveiligde omgeving. Met behulp van deze tools wordt een slachtoffer ondersteund in zijn zelfredzaamheid en herstelproces.
Op dit moment is de basis voor het MSH gelegd, zijn er eerste gebruikers en worden er experimenten gedaan om het gebruik te verbeteren en de behoefte van slachtoffers in beeld te brengen. Daarnaast zijn er tools in ontwikkeling en worden gegevens die door Slachtofferhulp Nederland worden vastgelegd in het CRM systeem via webservices ontsloten naar ketenpartners in een ketenbreed slachtoffer portaal.
De huidige MSH-omgeving is onderdeel van het online platform van Slachtofferhulp Nederland. Dit is een platform in een "Service Oriented Architecture" van Epi Server DXC. Hierbij maken we gebruik van een Azure webserver omgeving waarbinnen de ontwikkeling en het testen van de verschillende onderdelen wordt gerealiseerd. Het MSH is gekoppeld aan ons CRM systeem door middel van beveiligde webservices. Alle gegevens van een cliënt worden in het CRM systeem bewaard. De authenticatie loopt via het OIDC protocol.

Slachtofferhulp Nederland voorziet voor de komende jaren de volgende ontwikkelingen die van belang zijn voor haar online dienstverlening. Deze ontwikkelingen zijn onderstaand beknopt weergegeven.

  • Binnen de strafrechtsketen loopt een project waarin de verschillende 'Mijn- omgevingen' van bijvoorbeeld Politie, Openbaar Ministerie en SHN, gezamenlijk ontsloten worden in een Ketenportaal.
  • De functionaliteiten binnen de mijn-omgeving zullen verder uitgebreid worden om meer ondersteuning op maat aan slachtoffers te kunnen bieden.
  • De 'digitale intake' waarmee we slachtoffers willen bereiken wordt uitgebreid en mogelijk op verschillende manieren ontsloten, bijvoorbeeld door deze aan te bieden aan andere dienstverleners zoals huisartsen.
  • Potentieel willen we de informatie in de mijn-omgeving via andere interfaces gaan ontsluiten.
  • Om cliënten goed te identificeren willen we DigiD en IDIN implementeren.

Devops team Online platform

Voor het MSH en de webservices is het devops team Online platform verantwoordelijk. Dit team bestaat uit verschillende interne- en externe medewerkers die op locatie van SHN werken aan de ontwikkeling en het beheer van het MSH. Daarbij wordt samengewerkt met het devops team voor de website (www.slachtofferhulp.nl) en het devops team voor de cliëntregistratie. Daarbij wordt gewerkt met Azure DevOps, waarmee de voortgang van de ontwikkeling bijgehouden en inzichtelijk wordt gemaakt.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden

De Product Owner MSH van het devops teams Online Plaform is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de verschillende technische omgevingen en de aansturing van het devops team Online platform, met als uiteindelijke doel om onze cliënten online in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te helpen herstellen.
De Product Owner is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategische richting van het online platform binnen het programma Mens als Maat. De product owner zorgt voor de realisatie van zijn doelen met het devops team Online platform. Daartoe verzamelt hij/zij input en data over/van cliënten, formuleert inzichten en ontwerpt de te ontwikkelen features, bewaakt of de te ontwikkelen features voldoen aan de geldende security-, privacy- en architectuur-eisen. Vervolgens zorgt hij/zij voor de breakdown van features naar userstories voor het devops team. Hij/zij stemt af met relevante stakeholders en leveranciers. De product owner MSH is in staat verschillende belangen en belanghebbenden te onderkennen en mogelijke tegenstellingen om te zetten naar heldere beslispunten voor de verantwoordelijke bestuurders. In algemene zin begrijpt en beheerst hij/zij het speelveld, het proces en de technologie die relevant zijn voor het project. Hij/zij werkt nauw samen met de andere product owners binnen het programma 'Mens als Maat' en rapporteert aan de programma directeur.

Vaardigheden

Scholing: HBO

Uren per week: 16

Contract: tijdelijk

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

Hire.nl

Wij zijn Hire.nl! Hire.nl is formally know as Immenso.

Immenso bestaat nog steeds maar we vonden dat Hire.nl beter past bij hetgeen we voor staan en doen. Wij zijn een betrouwbare en succesvolle partner bij bemiddelingsvraagstukken voor de invulling van vast en interim personeel. Onze voorwaarden voor bemiddeling zijn scherp en onze snelheid en kwaliteit van leveren ongekend. Probeer ons maar eens geheel vrijblijvend uit. No strings attached!

Hire.nl werkt branche en segment onafhankelijk. De reden? Die is heel simpel: als het contact tussen de opdrachtgever en ons bevalt krijgen we vrijwel altijd de vraag of we ook andere vacatures kunnen invullen. Omdat de basis van ons succes de mate waarin wij een bedrijf kennen en kunnen vertegen

Laura Dijcks
Hire.nl

Telefoon 035-2080066 | E-mail info@hire.nl