Manager sociaal team (Interim Opdracht)

Solliciteer op de website van de werkgever

Plaats tewerkstelling: Delft
Startdatum: 20 januari 2020
Aantal uren per week: 30 - 36
Looptijd overeenkomst: 5 maanden met mogelijkheid tot verlening
uurtarief: € 100,-- (inclusief alle kosten, exclusief btw)
Sluitingstermijn: vrijdag 13 december
Matchgesprekken: maandag 6 januari 2020

Beschrijving:

Delft Support is er voor alle inwoners van Delft met vragen op het gebied van zorg, jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning. Voor informatie over Delft Support kunt u terecht op de website van Delft Support, te weten www.delftsupport.nl.

Omschrijving werkzaamheden:

Voor de periode van medio januari tot en met juni 2020 zoeken wij een ervaren interim manager voor het Sociaal Team zodat we de tijd hebben om een vaste manager te werven. Het Sociaal Team (ST) bestaat uit 36 medewerkers. Het merendeel van de medewerkers vervult de functie van generalistisch coach. Zij richten zich op gezinnen en individuen met complexe of multi-problematiek (problemen op zes of meer leefgebieden) of met onvoldoende of geen eigen regie over hun leven. Ze vervullen hiermee een vangnetfunctie voor zware casuïstiek in het sociaal domein. Ze coachen het gezin/individu op alle probleemgebieden die er in een huishouden spelen, denk aan GGZ, jeugd & veiligheid, woonproblematiek en financiën. Zij hebben een regierol en zorgen voor een samenhangende aanpak van de hulpverlening. Ook bij langdurige bemoeizorg kan een coach van het ST ingezet worden. Zij hebben ook oog voor de veiligheidssituatie in het gezin en acteren daar ook op.

Daarnaast is er een Meldpunt Bezorgd waar ook de Wet verplichte GGZ in 2020 wordt ondergebracht. De samenwerking met de GGZ wordt hiermee een belangrijk aandachtspunt voor de interim manager, denk hierbij aan het regelmatig voeren van overleg met GGZ en versterken van de samenwerking, evalueren van de implementatie van de wet en kennisuitwisseling. Daarnaast vervullen een aantal coaches de rol van PAD-coach. PAD staat voor Persoonlijke Aanpak Delft, en richt zich op jongeren tot 27 jaar die crimineel of overlastgevend actief zijn en onderdeel uitmaken van een jeugdnetwerk. De regie op de PAD aanpak is in handen van de Wijkmarshall die bij de gemeente Delft werkt. Daarnaast is het ST ook betrokken bij innovatieve trajecten vanuit de gemeente zoals de citydeal eenvoudig maatwerk en beter samenspel, samen met de gecertificeerde instellingen.

De manager a.i. draagt ook bij aan de doorontwikkeling van Delf Support naar de next level. Dit traject is ingezet in 2019. De visie 2022 is geschetst en akkoord bevonden. We gaan nu de next level, die bestaat uit een excellente uitvoering, het versterken van de advies en regie functie en innoveren verder uitwerken o.a. in het strategisch personeelsplan en het aantrekken van een adviseur beleidsuitvoering.

Van de interim manager wordt verwacht dat hij/zij:

Affiniteit heeft met, en stuurt op, processen ook in relatie tot het bedrijfsvoering team

  • Sturen op gebruik van het management informatie systeem (CBP) en de doorontwikkeling daarvan;
  • Sturen op de implementatie van afspraken archivering;
  • Proces optimalisaties.

Hoog opgeleide professionals aan kan sturen en ervaring heeft op personeelsgebied

  • Bekend met cultuur van gemeente die opdrachtgever is;
  • Opleidingsplannen opstellen, integraal binnen DS en voor het team;
  • Doorontwikkeling Werving en selectie mede n.a.v. arbeidsmarkt problematiek.

Drager is van de next level en deze visie kan doorvertalen en implementeren binnen het team

  • DS is bezig met de implementatie van de visie 2022, de next level. Van de manager wordt verwacht dat deze DS breed een bijdrage levert en zorgt voor de implementatie in het team;
  • Een positieve en inspirerende kijk heeft op verandertrajecten.

Kennis heeft van het sociaal domein

  • Kennis van de GGZ o.a. i.v.m. met implementatie wet verplichte GGZ en de relatie tussen het werk van het sociaal team en meldpunt bezorgd en de psychiatrische problematiek waar zij mee te maken hebben;
  • Kennis van de veiligheidsketen zowel de meldcode als de relatie met de driehoek (burgemeester, politie, OM) en veiligheidshuis.

Kan werken vanuit de bedoeling en integrale aanpak binnen DS

  • Goed analytische vermogen en verbanden zien tussen het sociaal team en de andere teams binnen Delft Support;
  • En een relatie legt met de ketenpartners.
Uren:
32

Vaardigheden

 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

WO

Wat wij bieden

tijdelijk
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

Hire.nl

Wij zijn Hire.nl! Hire.nl is formally know as Immenso.

Immenso bestaat nog steeds maar we vonden dat Hire.nl beter past bij hetgeen we voor staan en doen. Wij zijn een betrouwbare en succesvolle partner bij bemiddelingsvraagstukken voor de invulling van vast en interim personeel. Onze voorwaarden voor bemiddeling zijn scherp en onze snelheid en kwaliteit van leveren ongekend. Probeer ons maar eens geheel vrijblijvend uit. No strings attached!

Hire.nl werkt branche en segment onafhankelijk. De reden? Die is heel simpel: als het contact tussen de opdrachtgever en ons bevalt krijgen we vrijwel altijd de vraag of we ook andere vacatures kunnen invullen. Omdat de basis van ons succes de mate waarin wij een bedrijf kennen en kunnen vertegen

Marieke van Pinxteren
Hire.nl

Telefoon 0639264178 | E-mail info@hire.nl