Olympia

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Klantmanager gemeente Amsterdam

Als klantmanager binnen de Cohort Aanpak ben je werkzaam binnen een integraal en gebiedsgericht team, met daarin bijvoorbeeld klantmanagers (van verschillende afdelingen) jobhunters, inkomensconsulenten en handhavers.
Het project wordt aangestuurd door een projectleider. Samen met jouw collega’s zorg je ervoor dat alle Activeringsklanten in het gebied waar je werkzaam bent worden opgeroepen, gescreend en begeleid richting werk.

Als je voor de Cohort Aanpak werkt ga je in eerste instantie aan de slag in één van de 22 gebieden van Amsterdam. Na ongeveer één jaar, als de Cohort Aanpak is afgerond in je gebied, kun je aan de slag in een van de andere 22 gebieden.
wat doe je?
•Gesprekken voeren met (Activerings) klanten, met daarbij een focus op werk;
•Zorgdragen voor een goed klantbeeld dat als basis dient voor een plan van aanpak, dat je met de klant opstelt en uitvoert. Dat betekent dat je de mogelijkheden, talenten, ervaringen, wensen en belemmeringen in kaart brengt;
•je voert gesprekken op diverse gemeentelijke locaties en/of in wijk en buurt binnen je werkgebied;
•je bepaalt samen het te volgen traject, maakt afspraken over het tijdspad. Zo nodig neem je eerst belemmeringen weg door zorg in te zetten en/of zet je andere voorzieningen/trajecten in;
•als regisseur bewaak je het afgesproken traject en stuur je zo nodig bij;
•je zorgt voor efficiënte rapportages en correcte administratieve afhandeling in de systemen van WPI;
•je stuurt op zelfredzaamheid van de klant en ondersteunt en stuurt bij waar nodig;

Vaardigheden

•Hbo werk- en denkniveau;
•Kennis van de arbeidsmarkt;
•Bij voorkeur ervaring met RAAK;
•Bereidheid om (interne) cursus(sen) te volgen;
•Een flexibele houding; je bent in verschillende gebieden inzetbaar.

Van alle medewerkers van de gemeente Amsterdam wordt verwacht dat zij Open, Actief en Integer zijn. Een klantmanager bezit hiernaast de volgende competenties: flexibiliteit,
zelfreflectie, analytisch vermogen, creativiteit, regisseren, netwerken, coachen,
inlevingsvermogen, plannen en organiseren en resultaatgerichtheid.

Scholing: HBO

Over de werkgever

De gemeente Amsterdam wil iedere bijstandsgerechtigde zo goed mogelijk binnen het bereik van werk brengen. Vanuit deze overtuiging werken de afdelingen binnen de directies Werk, Participatie en Inkomen aan de re-integratie van Amsterdammers. Daarbij is werken het doel en participeren de norm. De groep mensen die (niet op eigen kracht) aan het werk of uit de uitkering komt kan rekenen op ondersteuning.

Cohortaanpak
We hebben in Amsterdam ongeveer 40.000 Amsterdammers in de bijstand. Dit aantal is te hoog vergeleken met andere grote steden en zeker gezien de gunstige economie en arbeidsmarkt. We willen dat Amsterdammers zonder werk ook optimaal gaan profiteren van de welvaart in de stad. Daarom willen we eind 2022 het aantal Amsterdammers in de bijstand flink hebben teruggebracht naar 30.000.
Op dit moment stroomt jaarlijks maar een klein deel van de Amsterdammers die langdurig in de bijstand zitten uit naar werk. Daarom gaan we als gemeente opnieuw het gesprek aan met Amsterdammers die langdurig in de bijstand zitten. In die gesprekken bekijken we wie welke dienstverlening nodig heeft en aan het werk kan.
Vanwege het grote aantal Amsterdammers dat we gaan spreken, willen we alle bijstandsgerechtigden benaderen vanuit multidisciplinaire en gebiedsgerichte teams. Vanuit de teams worden klanten ‘cohort gericht’ opgeroepen. Waarbij we klanten met het meeste perspectief op uitstroom als eerst gaan oproepen. In de komende drie jaar willen we de totale groep Amsterdammers hebben gesproken die langdurig een bijstandsuitkering ontvangen. Het streven is dat er na drie jaar een verbeterd en geactualiseerd klantbeeld is van ca. 30.000 mensen in de bijstand en dat 25% van de totale groep geen gebruik meer maakt van een bijstandsuitkering. Instrumenten zoals loonwaarde, leer/werktrajecten e.d. worden hierbij zo nodig ingezet.

Wat wij bieden

• Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal €2.412,- en maximaal €3.930, -bruto per maand op basis van 36 uren per week;
• Een verantwoordelijke en uitdagende functie, bij een gemeentelijke organisatie die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van Amsterdam;
• Een fulltime functie van 36u per week;
• Een tijdelijk contract met mogelijkheid tot verlenging.

Bij Olympia is iedereen welkom. Dus jij ook. Wij helpen dagelijks mannen en vrouwen, van jong tot oud en van iedere afkomst aan een leuke baan. We maken graag kennis met je.

Uren per week: 36

Salaris: € 327,67

Contract: tijdelijk