Projectmanager IT (Interim Opdracht)

Solliciteer op de website van de werkgever

Plaats tewerkstelling: Apeldoorn
Startdatum: 01-01-2020
Aantal uren per week: 40 uur
Looptijd overeenkomst: zes (6) maanden met optie tot verlenging twee (2) x zes (6) maanden
Maximum uurtarief: € 95,- (inclusief alle kosten, ex btw)
Sluitings termijn: 6-12-2019
Matchgesprekken: 18-12-2019

Beschrijving Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand. Voor meer informatie over het Kadaster zie www.kadaster.nl.

Omschrijving project
Het Kadaster is op zoek naar een Projectmanager voor diverse projecten met betrekking tot de Cloud Transitie die het Kadaster aan het maken is. Deze projecten hebben tot doel om de diensten binnen het Kadaster geschikt te maken voor de Cloud, maar ook om de organisatie geschikt te maken om diensten in de Cloud te hosten of in de Cloud af te nemen. Gerelateerd aan deze Cloud Transitie wil het Kadaster een herijking doorvoeren op haar databases. Een van de projecten waarvoor het Kadaster deze projectmanager zoekt zal de bestaande database binnen het Kadaster tegen het licht houden om ze vervolgens te migreren naar de voorkeurs database technologie binnen de Kadaster Cloud architectuur. De opdracht wordt op dit moment eveneens extern ingevuld.

Opdrachtomschrijving
Binnen het Kadaster is een traject ingezet om een transitie te maken van een traditioneel datacenter naar een Cloud gehoste organisatie. Daarvoor zijn al diverse stappen gezet, waarbij te denken valt aan het rationaliseren van het applicatie landschap en het inrichten van een 'private cloud' op eigen hardware (gehost in het data center van de service provider van het Kadaster). In het kader van 'Kadaster as a Service' wil het Kadaster in de komende jaren al haar diensten opbouwen uit microservices die bij voorkeur in de Cloud gehost zijn. Hiermee ontstaat een onafhankelijkheid van het bestaande datacenter en/of eigen beheerde hardware.

De projectmanager die het Kadaster zoekt zal in een gefaseerde aanpak, aan de hand van diverse deel projecten, verantwoordelijk zijn voor deze transitie. Deze verantwoordelijkheid draagt zij of hij samen met een collega project manager, waarmee ook een nauwe samenwerking zal moeten gaan ontstaan. Onder de deel projecten vallen bijvoorbeeld:

  • Een project dat de toegevoegde waarde voor het Kadaster aantoont (POV)
  • Een project dat op basis van de early adopters het Cloud concept aantoont (POC)
  • Een project dat de Cloud Governance binnen het Kadaster inricht

De volledige transitie raakt het Kadaster in al haar facetten. De Cloud transitie zal alleen dan een succes worden als de gehele organisatie in staat is de Cloud te adopteren. Dit vraagt van deze projectmanager dat zij of hij al deze stakeholders weet te managen. Denk hierbij naast de traditionele IT stakeholders aan Contractmanagers, Servicemanagers, Facility Service, Leveranciers, HR, Assurance en Risk, Recordsmanagment en natuurlijk aan de hiërarchische lijn tot en met de directie. Elke stakeholder vraagt om zijn eigen tone-of-voice. De projectmanager die we zoeken kent de organisatie en is in staat om effectief alle stakeholders te managen.

De Cloud is vol op in beweging en biedt in een snel tempo nieuwe kansen en mogelijkheden. Gedurende de looptijd van dit project zal de behoefte van het Kadaster veranderen en zullen er nieuwe wensen zijn ten aanzien van de Cloud toepassing binnen het Kadaster. Van de projectmanager wordt verwacht dat hij kan meebewegen en meedenken in deze veranderlijke wereld. Dit kan gaan om emerging technologies, maar bijvoorbeeld ook de toepassing van Low-Code Cloud ontwikkelplatformen ten behoeve van de uitfasering van legacy applicaties.

De projectmanager gaan een 'tandem' vormen met de huidige projectmanager. Naar elkaar toe zijn deze twee projectmanagers elkaars sparringpartner, naar buiten vormen ze een gezicht. De projectmanager die we zoeken is vanaf de start complementair en draagt direct bij aan de doelen van het project.

Uren:
32

Vaardigheden

  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

WO

Wat wij bieden

tijdelijk
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later