Jeugdhulpverlener dagbesteding gezocht

Als medewerker dagbesteding ondersteun je het team met de uitvoering van dagbestedingstraject Back2Next. Je verzorgt skills trainingen met de focus op het aanleren van schoolse- en werknemersvaardigheden en het aanpassen van houding en gedrag. Tijdens de trainingen coach je de deelnemers om hun talenten en kwaliteiten in kaart te brengen en werk je aan een positief zelfbeeld van de deelnemer. Om dit te bewerkstelligen zet jij je eigen talent en levenservaring in en zorg je dat je aansluiting vindt bij de belevingswereld van onze deelnemers. Tevens schenk je aandacht aan thema’s als identiteitsvorming, sociale vaardigheden, omgaan met boosheid, moreel redeneren, loopbaanoriëntatie en vrije tijd. Als medewerker dagbesteding ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van een groep met maximaal 9 deelnemers. Met de individuele deelnemers stel je doelen op, welke je verwerkt in een begeleidingsplan.

Vaardigheden

  • Verklaring Omtrent Gedrag (wordt vergoed);
  • Goede contactuele eigenschappen (geduld, humor en inlevingsvermogen);
  • Goede didactische vaardigheden (duidelijke communicatie, overbrengen, motiveren);
  • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
  • Je bent creatief, flexibel, zelfstandig en resultaatgericht

Scholing:

• Een afgeronde zorgopleiding op MBO niveau 4 of HBO niveau;

Over de werkgever

Stichting Urban Skillsz is een zorg- en welzijnsorganisatie gericht op jeugdwerk, begeleiding, dagbesteding en werk. Urban Skillsz werkt met talentvolle jongeren, veelal uit een kwetsbare omgeving en/of situatie. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat iedereen (ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht of geaardheid) talenten en ambities heeft. In onze aanpak maken wij gebruik van verschillende methodes die inspireren en uitdagen om het beste uit de jongeren te halen. Om dit te bereiken sluit Urban Skillsz aan bij de doelgroep, door te schakelen tussen de burgercultuur (wat de maatschappij van ze verwacht) en de straatcultuur (wat vrienden van ze verwachten). Ons uitgangspunt is om te kijken naar wat jongeren wél kunnen. Ons multidisciplinair team bestaat uit jongerencoaches, sportdocenten, leermeesters en een
GZ-psycholoog/ orthopedagoog.

Uren per week: 28 - 32

Salaris: € 2.200,- tot € 2.900,- per maand

Solliciteer
direct via Jobbird
Of solliciteer later

Stichting Urban Skillsz

Stichting Urban Skillsz richt zich op jongeren in de leeftijd 10 t/m 27 jaar oud die in een kwetsbare positie verkeren. Het merendeel van deze jongeren behoort tot een groep die gekenmerkt wordt als een diverse groep met obstakels die breed en domeinoverstijgend zijn. Deze jongeren hebben te maken met problematiek zoals onvoldoende sociale vaardigheden, het ontbreken van een juiste studie- en werkhouding, ernstige gedrags-, sociaal-emotionele en psychische problemen. Veelal in combinatie met maatschappelijke problemen als gebroken gezinnen, armoede, schulden, huisvesting, gezondheid, verslaving en criminaliteit. Urban Skillsz werkt samen met ouders en partners om jongeren te inspireren én uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen.

Sherandel Rosa
Stichting Urban Skillsz

Telefoon 085-3030780 | E-mail solliciteren@urbanskillsz.com