Teamleider Back Office

Coniche - Rotterdam

Functieomschrijving

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van het team Procesondersteuning (totale team 30 fte), conform de afspraken met de (interne) klanten en in samenhang met de relevante omliggende procesonderdelen, op basis van kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het realiseren alle optimalisaties/doorontwikkelen in het operationele proces m.b.t. de productiviteit en leverbetrouwbaarheid binnen het eigen team. Maar ook het optimaliseren van de waardeketen, uitgaande van de klantafspraken, in nauwe samenwerking met collega-leidinggevenden. Verantwoordelijk voor een snelle realisatie van deze plannen, zowel in technische zin (verandering van werkprocessen), als in personele zin (aansturing van medewerkers op de verandering).

Het situationeel aansturen van de medewerkers van het eigen team, waarbij het realiseren van de operationele doelstellingen (KPI’s), een gezond verloop, verzuimbeheersing en een hoge medewerkertevredenheid maatgevend zijn.Je bent verantwoordelijk voor het enthousiasmeren en het ontwikkelen van medewerkers en bent in staat het team mee te nemen in de door te voeren procesoptimalisaties cq verbetertrajecten.


 

Wij zien je gegevens graag tegemoet indien je aantoonbaar de volgende kennis en ervaring met je meebrengt.

Kennis en ervaring:* Heeft ervaring in het situationeel leidinggeven
* Minimaal 4 jaar leidinggevende ervaring binnen klantcontact, bij voorkeur ervaring in aansturing van een back office omgeving
* HBO werk- en denk niveau
* Sterk ontwikkelde coachings vaardigheden
* Ervaring met verandermanagement
* Heeft kennis en ervaring van/met het optimaliseren van administratieve processen
* Goede contactuele eigenschappen en gericht op samenwerking en behalen van gezamenlijke resultaten
* Ervaring met lean is een pre

Gevraagde competenties:


• Conceptueel denken: Zich breder of dieper inzicht verschaffen in problemen of situaties door verbanden te leggen en deze in een meer omvattend (abstracter) kader te plaatsen.
• Overtuigingskracht: Weet instemming of acceptatie bij anderen te verkrijgen voor eigen ideeën, standpunten en plannen, door inzet van argumenten, persoonlijk overwicht en tact.
• Besluitvaardigheid: Het nemen van beslissingen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door middel van het uitspreken van meningen, ook bij niet volledige kennis van de gevolgen van alle alternatieven of bij sterk conflicterende belangen. 
• Klantgerichtheid: Een hoge prioriteit geven aan tevredenheid van externe of interne klanten. Het onderzoeken van wensen, verwachtingen en behoeften, het verlenen van service en hiernaar handelen.
• Verantwoordelijkheid: Nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties ervan aanvaarden. Bij in gebreke blijven de gevolgen voor eigen rekening nemen en nadelige gevolgen voor anderen zo goed mogelijk wegnemen.
• Resultaatgerichtheid: Handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten.
• Individugericht leiderschap: Richting en sturing geven aan een medewerker in het kader van diens taakvervulling.
• Groepsgericht leiderschap: Richting en sturing geven aan een groep en samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven om een beoogd doel te bereiken.

 

Bedrijfsinfo
Locaties
Den Haag/Rotterdam
Internationaal actief
Nee
Vacature contactpersoon Coniche

Vragen over deze vacature?

Neem contact op met Donata Leeflang


Wij versturen jouw vraag naar de contactpersoon van deze vacature.


Bedrijfsinfo
Den Haag/Rotterdam
Nee

Vacature info