Leger des Heils

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Trajectmanager Amsterdam

Bureau Trajectmanagement voor MO&BW
Betreft tijdelijke functie voor 4 maanden

Informatie
Als trajectmanager BTM voor MO&BW ben je gericht op het traject van deelnemers binnen de ketens maatschappelijke opvang en beschermd wonen en daarbij heb je de verantwoordelijkheid voor het proces van zowel in-, door-, als uitstroom van deelnemers. Jouw taken zijn het coördineren van hulpverleningstrajecten van de deelnemers en het zorgen voor passende plaatsing en trajectfinanciering. Daarnaast heb je een pro actieve en adviserende rol zowel intern als naar externe organisaties waarmee je ook veel samenwerkt.
Als Trajectmanager BTM ressorteert je hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Trajectmanager BTM geeft zelf geen leiding.

Vaardigheden

 • Minimaal afgerond HBO (SPH/MWD) met aandachtsgebied wijkzorg;
 • Zelfstandig, flexibel, initiatiefrijk, stressbestendig en relativerend vermogen;
 • Hoge mate van tact, luisterend vermogen en empathie;
 • Je kan omgaan met verschillende belangen;
 • Pro-actief en ondernemend in het signaleren en bespreken van consequenties van ontwikkelingen;
 • Planningsvaardigheden en omgaan met druk;
 • Goede mondelinge, schriftelijke en administratieve vaardigheden;
 • Kennis van de OGGZ en GGZ;
 • Kennis van de sociale kaart en het goed kunnen netwerken;
 • Je dient in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan twee maanden;
 • Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Scholing: HBO

Over de werkgever

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbare in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding.
Per jaar staan er meer dan 6.500 professionals en 13.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Voor meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Ons Team:
Het Bureau Traject Management (BTM) verwijst deelnemers, verwijzers en behandelaars naar de juiste route van aanmelding voor de producten in zorg en dagbesteding. De gemeente beslist in veel gevallen over de toewijzing van zorg door middel van het toekennen van een beschikking. Daarna stelt het BTM (mede) een zorgtraject op en zorgt ze ervoor dat het ingezette zorgtraject zo effectief mogelijk wordt doorlopen. Voor deelnemers met een justitieel / forensisch kader vormt het BTM het eerste aanspreekpunt binnen Goodwillcentra Amsterdam. Op verwijzing van onder meer de Reclassering verzorgt het BTM de intakes waarna een mogelijk traject zal starten.
https://www.legerdesheils.nl/goodwillcentra-amsterdam/direct-aanmelden
https://www.legerdesheils.nl/intensieve-woonbegeleiding-met-zorg

Wat wij bieden

Op basis van opleiding en ervaring word je volgens de CAO Sociaal Werk ingeschaald in schaal 9. Deze loopt van minimaal €2.844,- tot maximaal €4.118,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% en hecht veel waarde aan flexibiliteit (Individueel Keuzebudget) en persoonlijke ontwikkeling (Loopbaanbudget).

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academie waar je trainingen kunt volgen.

Duur:
Aanstelling is in eerste instantie voor de duur van vier maanden.

Uren per week: 32