Toezichthoudend Dierenarts Import

Toezichthoudend Dierenarts NVWA Import

Als Inspecteur Dierenarts (Practitioner) bij de NVWA kom je werken bij de afdeling Importkeuring. Deze afdeling heeft de uitdagende taak om te voorkomen dat producten van dierlijke oorsprong en levende dieren van buiten de EU die niet voldoen aan de EU-eisen, op de Europese markt komen. Volksgezondheid, voedselveiligheid en diergezondheid zijn zeer belangrijke wegingsaspecten hierbij. Dit doe je door het verrichten van documentcontroles, overeenstemmings-, materiële, en fysieke controles en toezicht houden op entrepots. Hierbij werken we nauw samen met andere toezichthoudende organisaties (o.a douane) en het bedrijfsleven aan de buitengrens. Het werk kent een internationale dimensie. De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in de regio Rotterdam.

Als gevolg van de Brexit zullen de importcontrole werkzaamheden waarschijnlijk fors toenemen. De NVWA bereidt zich voor op een ‘harde Brexit’. Door de Brexit krijgen we voor het eerst te maken met invoer van veterinaire goederen via Ferryboten. Dit vraagt om nieuwe werkwijzen. Om dit alles in goede banen te leiden heeft de NVWA practitioners nodig om de importkeuringen uit te kunnen voeren. Begin december 2019 en eind januari 2020 kunnen dierenartsen starten met de benodigde opleiding die totaal circa 8 weken in beslag zal nemen.

Na afronding van de opleiding is er voor gemiddeld 2- 3 dagen in de week werk. Na de Brexit kan de inzet 5 dagen per week zijn. Als er geen (harde) Brexit komt zullen we de benodigde inzet heroverwegen. Je wordt afdelingsbreed ingezet. De werkzaamheden kennen wisselende werktijden van 6:30 tot 22:00 en alles daar tussenin. Op Schiphol wordt ook in de weekenden gewerkt. Mogelijk dat door  de Brexit ook op andere locaties in het weekend gewerkt gaat worden.

Import van producten van dierlijke oorsprong

De basis is Europese en nationale wet- en regelgeving op het terrein van volks- en diergezondheid. Je neemt beslissingen bij de organisatie van keuringen, de analyse van de keuringsresultaten, de te treffen vervolgacties en je geeft voorlichting/informatie aan bedrijven. Je onderhoudt contacten met het bedrijfsleven zoals importeurs, expediteurs, maar ook met de douane en collegae in andere EU-lidstaten. Je kunt goed balanceren in het spanningsveld tussen toezichthouder zijn en dienstverlenend werken. Je begeleidt één of meerdere assistenten met wie je veelal in teamverband werkt. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de keuringen en rapporteert aan de teamleider en de Senior Toezichthoudend Dierenarts. Voor meer informatie over het werk: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/import-van-dieren-en-producten-van-dierlijke-oorsprong

Werktijden/Diensten

Rotterdam

 • 30 tot en met 14.30
 • 30 tot en met 21.30
 • Bij Brexit mogelijkheid tot weekenddiensten en feestdagen

Schiphol

 • 00 tot en met 15.30
 • 00 tot en met 22.00
 • Wel weekenden en feestdagen

Omschrijving organisatie:

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentproducten en handhaaft de natuurwetgeving.

Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat voedsel en andere producten veilig zijn. Daarom moeten ondernemers zich houden aan nationale en internationale wetten en regels. De NVWA ziet er op toe dat ondernemers dat ook doen. Daarnaast controleren we of er correct wordt omgegaan met dieren en de natuur.

De NVWA brengt in kaart waar de risico’s voor mensen, dieren en de natuur het grootst zijn. We beoordelen deze risico’s en treden op waar nodig. Onze handhaving is gericht op het beïnvloeden van nalevingsgedrag. Dit doen we door bijvoorbeeld inspecties, communicatie en opsporingsonderzoek. Verder heeft de NVWA een belangrijke rol bij exportkeuringen en bij de import van producten in Europa.

De NVWA bestaat uit de directies Keuren, Handhaven, Strategie, Bedrijfsvoering, Financiën en het bureau Risicobeoordeling en onderzoeksprogrammering (BuRo).

Binnen de directie Keuren is de divisie Veterinair en Import verantwoordelijk voor de veterinaire keuring en exportcertificering van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong. Ook is de divisie verantwoordelijk voor de importkeuring van levende dieren, producten van dierlijke oorsprong, levensmiddelen, diervoeders en consumentenproducten.

Omschrijving afdeling:

De afdeling Importkeuring van de divisie Veterinair en Import (V&I) controleert producten van dierlijke oorsprong, levensmiddelen, levende dieren, diervoeders en consumentenproducten. Dit controleren wij met een vijftal teams aan de buitengrenzen van Nederland. De teams zijn: Team Rotterdam, Team Luchthavens, Team Documentcontrole, Team Entrepot & Havens en Team Levensmiddelen, Diervoeder en Productveiligheid. De regio Rotterdam, Schiphol en de haven van Amsterdam is onze werkplek.

Vaardigheden

Functie-eisen:

 • je hebt een afgeronde en in Nederland erkende opleiding tot dierenarts;
 • je bezit goede contactuele eigenschappen en goede uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift, zowel in het Nederlands als in het Engels;
 • vaardigheid in het analyseren en kunnen vertalen van ontwikkelingen in relatie tot het eigen toezichtgebied;
 • veterinaire wet- en regelgeving maak je je snel eigen;
 • je bezit een in Nederland geldig rijbewijs B (schakelauto)
 • je bent in bezit van eigen vervoer/auto t.b.v. het bereiken van de keurpunten.

Competenties:

 • stressbestendig;
 • samenwerken;
 • integriteit;
 • onafhankelijke oordeelsvorming;
 • accuratesse.

Scholing:

Diergeneeskundig Diploma

Over de werkgever

Een platte organisatie met een informere sfeer

Uren per week: 16

Solliciteer
Of solliciteer later

V@twork

Jonina van den Hoorn
V@twork

Telefoon 0318860181 | E-mail info@vetwork.nl