Highcare

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

HBO verpleegkundige crisisdienst Den Haag

Ben jij de flexibele, communicatieve en professioneel ingestelde medewerker, die stevig in zijn/haar schoenen staat en deins jij niet terug om in een acute situatie overwogen beslissingen te nemen?

Highcare zoekt een HBO-V en/of SPV voor de crisisdienst regio Haaglanden. 

Er wordt gewerkt in koppels bestaande uit een arts (in opleiding tot specialist) en een (sociaal psychiatrisch) verpleegkundige. De crisisdienst verleent op verzoek van verwijzers 24/7 spoedeisende hulp aan patiënten en hun systeem, die in crisis zijn. De hulp bestaat uit crisisinterventie, psychiatrische beoordeling en diagnostiek en toeleiding naar de juiste vorm van zorg.

Als medewerker crisisdienst heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden:Het doen van (sub)acute psychiatrische beoordelingenRisicotaxatie op gevaar (voor patiënt, zijn/haar omgeving en voor jezelf en je collega)Beoordelen van (acute) zorgnoodzaak (o.a. IBS beoordelingen)Opnamebemiddeling en verwijzingConsultatie en advies

Je werkt hierbij nauw samen met het (steun)systeem van de betrokken patiënten, alle erkende verwijzers en interne en externe ketenpartners. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met de psychiatrisch achterwacht, die samen met het koppel de verantwoordelijkheid draagt voor de crisisbeoordelingen.  

Vaardigheden

Wij zoeken iemand die bij voorkeur ervaring heeft in de ambulante psychiatrie.

Je hebt ervaring met complexe psychiatrische problematiek al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek.

Kwaliteiten die wij belangrijk vinden zijn: zelfstandig-, crisisbestendig-, besluitvaardig-  en daadkrachtigheid.

Je hebt goede communicatieve vaardigheden, kunt de-escalerend werken.

Daarnaast vragen wij:


  • Afgeronde opleiding HBO-V of SPV (BIG registratie vereist)
  • Je beschikt over voldoende vaardigheden om in crisissituaties overzicht en rust te behouden en risico’s adequaat in te schatten
  • Minimaal 24 uur per week inzetbaar voor alle diensten (dag, avond en nacht). Indien nodig wordt inzet binnen de overige onderdelen van de ambulante acute keten verwacht

Scholing: HBO

Over de werkgever

Wat wij bieden


  • Salaris conform CAO;

  • Als zzp aan de slag, ook deze mogelijkheid is er;

  • Professionele en persoonlijke begeleiding vanuit Highcare