Olympia

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Host op het Wallengebied in Amsterdam

Hoe veilig voel jij je op straat? Welke middelen dragen bij aan een veilige woonomgeving? Dit zijn vragen die de Directie Openbare Orde en Veiligheid, onderdeel van de Gemeente Amsterdam dagelijks aan zichzelf stellen. Een veilig Amsterdam, dit is waar zij voor staan.
Voel jij je helemaal thuis in deze vragen en slogan, wil jij je steentje bijdragen voor de veiligheid en leefbaarheid van jouw stad, en ben je op de volgende uren inzetbaar?

  • Wallengebied: in de namiddag tot en met begin nacht te werken op donderdag, vrijdag en zaterdag, tenminste 6 dagen per
maand. 24 uur per week.

Lees dan snel verder!

De host leveren een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van overlast en verbeteren van de leefbaarheid in de drukke gebieden van de stad. De gemeente is op zoek naar hosts voor het Wallengebied. Als nieuwe host kom je in dit gebied te werken.

De hosts werken op de momenten dat er in dit gebied veel bezoekers zijn. Ze voelen zich eigenaar van het gebied, voorkomen overlast, bieden duidelijke informatie en gastvrije service aan bezoekers. Samen met de andere professionals in dit gebied zorgen zij er voor dat de drukte beheersbaar blijft.
De primaire taak van de hosts bestaat er uit zichtbaar aanwezig te zijn in de openbare ruimte om bezoekers welkom te heten, van informatie te voorzien, toe te zien op naleving van de regels, om te zorgen dat bezoekers zich in het gebied respectvol gedragen en rekening houden met de bewoners van het gebied. Bezoekers moeten zich door de hosts welkom, maar ook gezien voelen.

De hosts voelen zich eigenaar van de goede gang van zaken tijdens hun dienst. Als vanzelf nemen ze daardoor ook wat kleine taken op zich (bv. los slingerend glaswerk weggooien) en houden ze hun oren en ogen open. Ze geven knelpunten door aan bv. handhaving en politie of de collega’s van reiniging. De host zijn hiermee de extra ogen en oren voor de handhaving, politie, gemeentecollega’s en portiers.

Het werk van de hosts is nadrukkelijk preventief: ze voorkomen incidenten door bezoekers aan te spreken op overlastgevend gedrag, in bepaalde situaties kunnen ze vroegtijdig sussend optreden, maar bij escalatie wordt de hosts niet gevraagd om in te grijpen en is het hun taak tijdig de politie in te schakelen.

•Het zijn van gastheer/gastvrouw in het Wallengebied en omgeving. Dit doe je in nauwe samenwerking met
collega hosts.
•Bezoekers informeren over o.a. de (uitgaans)mogelijkheden en vervoersvoorzieningen.
•Bezoekers wijzen op de (gedrags)regels in het gebied.
•Het aanspreken van bezoekers op ongewenst gedrag c.q. lichte overtredingen zoals wildplassen en drankgebruik.
•Bezoekers aanspreken op geluidsoverlast in gebieden met veel woningen.
•Sussend/de-escalerend optreden bij dreigende ruzie.
•Het zijn van extra ogen en oren voor handhaving en politie en relevante zaken doorgeven aan de gemeentelijke collega’s.
•Specifiek voor het Wallengebied crowdmanagement: Het in goede banen leiden van bezoekersstromen (voorkomen van
opstoppingen, verwijzen naar alternatieve looproutes, ondersteuning bieden aan politie en handhaving bij tijdelijke
straatafzettingen).
•Het verlenen van eerste hulp (hosts krijgen een EHBO-cursus), dan wel inschakelen van hulpdiensten waar nodig.
•De host doet schriftelijk verslag van zijn/haar dienst

Vaardigheden

Functie eisen en wensen:
•Een open, gastvrije en naar buiten gerichte persoonlijkheid. Vanuit eigen motivatie de verantwoordelijkheid nemen voor het reilen
en zeilen van het gebied.
•Ervaring in hospitality is een pre.
•Kennis van de dynamiek van één van de gebieden.
•Mensen durven aan te spreken en weten hoe om te gaan met (non) verbale agressie.
•Minimaal MBO werk- en denkniveau.
•Leeftijd 21+
•Van onbesproken gedrag zijn, een Verklaring Omtrent Gedrag moet kunnen worden afgegeven.
•Goede lichamelijke en mentale gesteldheid.
•Flexibel inzetbaar en bereid zijn om
•Goede beheersing van in ieder geval de Nederlandse en Engelse spreektaal. Bij voorkeur ook goed in een derde spreektaal.
•Goede communicatieve en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Verder herken je jezelf in de volgende eigenschappen:
•Betrouwbare, rustige en stevige persoonlijkheid, fysiek en mentaal sterk
•Extraverte en gastvrije houding; Open en pro-actief bezoekers aanspreken.
•Initiatief nemen: signaleren, alert zijn, oplossingsgericht
•Preventief handelen
•Communicatief sterk. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels.
•Service- en klant gericht kunnen optreden
•Zelfstandigheid, maar ook goed kunnen samenwerken in teamverband
•Durf
•Overtuigingskracht
•Flexibiliteit
•Inlevingsvermogen
•Luisteren
•Besluitvaardig
•Cultureel- en omgevingsbewust zijn
•Streetwise, spreekt en begrijpt de straattaal
•Kunnen handelen in conflictsituaties en de-escalerend optreden.

Scholing: MBO

Over de werkgever

Directie Openbare Orde en Veiligheid
Directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) houdt onder meer regie op het Amsterdamse Veiligheidsplan, crises en grote evenementen en versterkt de brugfunctie met partners in de regio.
De directie OOV bestaat uit vier domeinen: Toezicht en Handhaving en Beheer, Persoonsgerichte Aanpak Georganiseerde Misdaad, Crisis- en Incidentbeheersing en Integrale Persoonsgerichte Aanpak.
De directie OOV heeft als belangrijkste taak de burgemeester professioneel te bedienen door ondersteuning en advies te geven op de vier domeinen.

Aanpak Binnenstad
De inzet van hosts is één van de korte termijn maatregelen die de burgemeester van Amsterdam in december 2018 heeft aangekondigd te nemen om de overlast en het leefklimaat in het Wallengebied en op en rondom de uitgaanspleinen Rembrandtplein en Leidseplein aan te pakken. De Aanpak Binnenstad overlastgevende maatregelen korte termijn valt onder de regie van de directie openbare orde en veiligheid en stadsdeel Centrum.Wat wij bieden

• Het salaris is vastgesteld op € 1703,93 op basis van een 36-urige werkweek.
• De reiskostenvergoeding is ook conform NRGA en bedraagt € 0.06 per kilometer met een maximum van € 3.60 per dag.
• Een tijdelijk dienstverband met kans op verlenging;
• Werken bij een van de beste werkgevers van Nederland, namelijk de gemeente Amsterdam!

Bij Olympia is iedereen welkom. Dus jij ook. Wij helpen dagelijks mannen en vrouwen, van jong tot oud en van iedere afkomst aan een leuke baan. We maken graag kennis met je.

Uren per week: 16

Salaris: € 327,67

Contract: tijdelijk