Uitzendbureau.nl

Uitzendbureau.nl is Nederlands grootste banensite voor uitzendwerk. Werkzoekenden vinden via Uitzendbureau.nl snel een leuke baan.

Onze visie
Mensen zien steeds meer in dat ze gelukkig worden van een baan die bij ze past. Technologie kan ervoor zorgen dat de juiste match ontstaat. Werk wordt steeds flexibeler, het wordt steeds makkelijker om van job te wisselen. Een droombaan zoeken is als het leven, veel trial and error! De uitzendbranche speelt hierin een belangrijke rol.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior Business Controller

Ben jij een ervaren Senior Business Controller die enthousiast wordt van een omgeving waar innovatie door de wandelgangen waait en kun jij als geen ander deze wind in de juiste richting laten waaien?


Jouw rol
Als Senior Business controller rapporteer je aan de CFO en stuur je onze finance discipline hiërarchisch aan. Evalueer je de financiële performance van onze organisatie en analyseer je relevante gegevens en ontwikkelingen. Definieert en meet je kritische succesfactoren als ook veranderbehoeften en levert op basis hiervan een actieve bijdrage aan de optimalisatie van (kritische) bedrijfsprocessen. Signaleer en adviseer je de CFO als ook Projectmanagers over de aanpak of afhandeling van financiële thema's. Tevens ben je verantwoordelijk voor een deskundige en betrouwbare financiële organisatie.
Borg je een efficiënte uitvoering van de planning & control cyclus en zorgt dat er niet wordt afgeweken van de vastgestelde richtlijnen voor de financiële organisatie. Borg je een proces waarbinnen de financiële output volledig en op een juiste wijze wordt behaald.lever je een actieve bijdrage aan de uitwerking van meerjarenplannen en beoordeelt deze op financiële consequenties, volledigheid en juistheid.
Draag je zorg voor de voorbereiding en beoordeling van alle voorgenomen besluiten met een belangrijke financiële impact. Maakt financiële consequenties of risico's inzichtelijk en zorgt dat deze gereduceerd worden (behoedt de organisatie voor beslissingen met een te groot financieel risico).
Maak je onderdeel uit van projecten die zijn gericht op de doorontwikkeling van de financiële organisatie en draagt zorg voor de implementatie van de (project) resultaten die hieruit voortkomen. Borg je de nakoming van relevante normen en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Tevens ben je verantwoordelijk voor de samenstelling, onderbouwing en oplevering van juiste en volledige maand- en jaarrapportages.


Project control
- verantwoordelijk voor een deskundige en betrouwbare financiële organisatie voor (complexe) projecten en contracten.
- verantwoordelijk voor de inrichting van de financiële project- & contractorganisatie.
- Borgt een efficiënte uitvoering van de financiële processen (zorgt voor een tijdige aanlevering van relevante gegevens, borgt de juistheid van calculaties, onderbouwt meer- of minderwerk, zorgt voor een tijdige en juiste uitvoering van het facturatieproces, bewaakt een tijdige betaling door opdrachtgevers et cetera).
- Zorgt dat de financiële werkzaamheden worden uitgevoerd conform de richtlijnen die zijn uitgewerkt in de planning & control cyclus. Borgt een proces waarbinnen de financiële output volledig en op de juiste wijze wordt behaald.
- Beoordeelt projectplannen en contracten op financiële consequenties, volledigheid en juistheid.
-verantwoordelijk voor de voorbereiding en beoordeling van alle voorgenomen besluiten met een belangrijke financiële impact. Maakt financiële consequenties of risico's inzichtelijk en zorgt dat deze gereduceerd worden.
- Is verantwoordelijk voor de samenstelling, onderbouwing en oplevering van juiste en volledige project- en contractrapportages.

Vaardigheden

Ben jij
Iemand van de details?.. Laat je niet los tot de onderste steen boven is en houdt van (het neerzetten van) structuur?..Iemand die graag in alle vrijheid wilt werken en gewend is om zelfstandig besluiten te nemen?

Bovendien
• WO werk/denk niveau;
• Breng jij 5 tot 10 jaar werkervaring met je mee;
• Communicatief erg sterk en een echte people person;
• Klant- en resultaatgericht, analytisch en innovatief;
• Gewend om zelfstandig te werken;
• Geen 9 tot 5 mentaliteit.

Uren per week: 40