Bezig met laden

Vergelijkbare vacatures

Zorgcoördinator OC Middelveld Amsterdam

De zorgcoördinator draagt verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling, de coördinatie van de hulpverlening aan cliënten, de individuele werkbegeleiding op zorginhoudelijk gebied, intervisie, teamdagen en het coachen van het team van de afdeling op zorginhoudelijk gebied. De zorgcoördinator heeft een aandeel in het ontwikkelen van het hulpverlenings- en afdelingsbeleid en ondersteunt het team van de afdeling bij de uitvoering hiervan. Ook heeft de zorgcoördinator een ondersteunende taak naar de teamleider in het gedelegeerd uitvoeren van onderdelen van het personeelsbeleid. Ten slotte maakt het onderhouden en opbouwen van contacten met de externe omgeving en samenwerkingspartners deel uit van het takenpakket.

Vaardigheden

 • Een afgeronde HBO MWD/SPH opleiding of daarmee vergelijkbaar;
 • Bij voorkeur ervaring met het groepswerk in de gehandicaptenzorg en/of jeugdzorg;
 • Zicht hebben op de individuele problematiek van de jongere(n) en dit kunnen vertalen naar het professioneel handelen vanuit de team.
 • Kennis hebben van groepsdynamische processen.
 • Goed in staat zelfstandig vorm en inhoud te geven aan inhoudelijke werkbegeleiding en inrichting van de cliëntenzorg;
 • Ervaring met methodiekontwikkeling, voorbereiding en implementatie van afdelingsbeleid;
 • Beschikken over kwalificaties ten behoeve van het SKJ (BAMw)-register;
 • Goed kunnen organiseren, motiverend, klantgericht;
 • Goede relationele, mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Je dient in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan twee maanden;
 • Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Scholing: HBO

Over de werkgever

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbare in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding.
Per jaar staan er meer dan 6.500 professionals en 13.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Voor meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Ons team:
OC Middelveld valt onder het Cluster Jongeren, welke is samengesteld uit de afdelingen: De Klif, 't Gein, Jongeren Ambulant en OC Middelveld. Het Cluster Jongeren is een voorziening die hulp biedt vanuit de jeugdwet als ook vanuit de wet langdurige zorg en forensisch kader. Hulp wordt uitsluitend geboden aan jongeren, in de leeftijd van 16 tot 23 jaar, met een licht verstandelijke beperking (LVB) en sociaal-emotionele-, psychiatrische- en soms verslavingsproblematiek.
Op OC Middelveld krijgen 32 jongeren behandeling geboden. De leidende methodiek waarmee wij werken is herstelgericht naast competentie vergrotend-, oplossings-, contextueel- en de-escalerend werken. Het doel van de behandeling is het verminderen van de problematiek, het aanleren van diverse vaardigheden en het ontwikkelen van toekomstperspectief. Dit vraagt een goede samenwerking tussen alle betrokkenen, waarbij ouders en het netwerk van een jongere een centrale plaats innemen. OC Middelveld heeft vier behandelgroepen: de Berk, de Wilg, de Linde en de Plataan. https://www.legerdesheils.nl/goodwillcentra-amsterdam/middelveld

Wat wij bieden
Op basis van opleiding en ervaring word je volgens CAO Gehandicaptenzorg ingeschaald in schaal 50. Deze loopt van minimaal €2.345,-- tot maximaal €3.505,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 7,05% en hecht veel waarde aan flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling (Persoonlijk Budget Levensfase).

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academie waar je trainingen kunt volgen.

Duur:
Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd. Verlenging behoort zeker tot de mogelijkheden.

Uren per week: 32

Contract: tijdelijk

Solliciteer later

Leger des Heils

Ursa Westerweel-de Boer
Leger des Heils

Telefoon 055-5380333 | E-mail ursa.de.boer@legerdesheils.nl