Actief Werkt!

Helaas, deze vacature is niet langer actief
Bezig met laden

Vergelijkbare vacatures

Originele vacaturetekst

Teamleider Productie

Als teamleider van afdeling productie ben jij de persoon die leiding geeft aan een 12 tal productiemedewerkers. Je instrueert en controleert de medewerkers en tevens beoordeel je ze.

- Je handelt naar de Veiligheidsvoorschriften, zoals benoemt in het boekje “Basis Veiligheid” en beschreven in de (werk)instructies. Je volgt deze op en je spreekt je collega’s aan als zij in strijd hiermee handelen.
- Je hebt inzicht en kennis aangaande de eventuele risico’s op persoonlijk niveau; bent je bewust van de gevaren van je werkomgeving. Komt met ideeën op het gebied van veiligheid en gezondheid, om je eigen werkomgeving en die van je collega’s te verbeteren.
- Je ziet toe op het naleven van veiligheidsvoorschriften, werkinstructies, bedrijfs- milieu-, ARBO reglementen.
- Je geeft leiding aan het productieteam met betrekking tot alle uit te voeren productiewerkzaamheden, zodat er voldaan wordt aan de vastgestelde kwaliteits- en kwantiteitseisen.
- Je geeft aanwijzingen en instructies m.b.t. instelling en bediening van de diverse productiemachines.
- Je beoordeelt de kwaliteit en kwantiteit van het product en zo nodig stel je productiemachines en randapparatuur bij, of laat dit doen.
- Je controleert steekproefsgewijs de baan op maatvoering (lengte baan), dikte, zaagsneden, etc. (o.a. met behulp van A4-tekeningen).
- Je draagt zorg voor opleiding/instructie van (nieuw en ingeleend) personeel.
- Je draagt zorg voor juiste respectievelijk verbetering van werkomstandigheden.
- Je houdt dagelijks werkoverdracht: doorspreken van het verloop, wel gereed/niet gereed, bijzonderheden, etc.
- Je voert diverse bijkomende (administratieve) taken uit.
- Je bent verantwoordelijk voor het openen en sluiten van productiehal.
- Je ruimt je werkomgeving op en houdt deze schoon a.d.h.v. 5S.
- Kennen van het discipline-, veiligheids- en ziekteverzuimreglement en hiernaar handelen.
- Zorgen voor en begeleiden van de ploeg en individuele medewerker.
- Geven van aanwijzingen en instructies.
- Verstrekken en geven van toelichting op rapportages (bijv. storingen, uitvalcijfers en informatie).
- Onderhouden van contacten met o.a.:
oTeamleiders
oOverige collega’s

•Inachtneming van geldende veiligheids-,bedrijfs-, ARBO- en milieuvoorschriften.
•Bedienen van alle binnen zijn ploeg te gebruiken machines/apparatuur.
•Opletten bij en nauwkeurig verrichten van werkzaamheden, bewaken van productie in kwalitatieve en kwantitatieve zin.
•Zorgvuldigheid betrachten met privé-gegevens (bijvoorbeeld m.b.t. ziekte) van de werknemers.

Vaardigheden

- Ervaring in productie omgeving
- Leidinggevende werkervaring
- Vind het niet erg om in 2 ploegen te werken

Scholing: Basisonderwijs

Over de werkgever

Wat wij bieden

Een baan met toekomst. De bedoeling is dat je een contract bij de opdrachtgever krijgt. Dit na een detacheringsperiode via Actief Werkt!

Uren per week: 40

Contract:

Ons referentienummer: 201907617vast