Testcoördinator

Solliciteer op de website van de werkgever

Opdracht omschrijving
De Informatievoorziening (IV) van de Politie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd.

Binnen het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) houdt het cluster OPP zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces. Er wordt gewerkt met agile/Scrum in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn.

Verantwoordelijkheden
De testautomatiseerder is verantwoordelijk voor:

Volledig werkend test automatiserings framework t.b.v. de backend van OPP;
Documentatie waarin beschreven wordt hoe dit framework kan worden gebruikt en onderhouden;
Opleiding en ondersteuning van de Test Navigatoren in de functionele teams.
Ondersteunen van het draaien van de verschillende regressie testen op de OTAP omgeving;
Ondersteunen van een koppeling tussen het testframework en de test management rapportages
Vakmatige taken
Assisteren bij het opstellen van geautomatiseerde test scripts;
Bouwen en onderhouden van keywords in test automatiserings tool;
Verder structureren van het aanwezige test automatiserings framework;
Inrichten en beheer van de testautomatsering server;
Ondersteuning bij de migratie naar de nieuwe OTAP omgeving;
Werk inventariseren en uitzetten n.a.v. issues uit de geautomatiseerde testvoortgangsrapportage;
Monitoren van de kwaliteitsdashboards;
Bepalen prioriteiten voor automatisering en bepalen juiste toolkeuze;
Rapporteren van bevindingen in Jira.

Vaardigheden

Opleiding
Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, in de richting van Informatica. Trainingen/certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.

Werkervaring
In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als Technisch Testautomatiserings specialist.
In de afgelopen 3 jaar, minimaal 1 jaar werkervaring met het testen van webservices in SoapUI.
In de afgelopen 3 jaar, minimaal 1 jaar werkervaring met REST, JSON en XML.
In de afgelopen 3 jaar, minimaal 1 jaar werkervaring met SQL.
In de afgelopen 3 jaar, minimaal 1 jaar werkervaring met Javascript.
Werkervaring met Test toolings t.b.v. test(automatisering), en Continous Deployment zoals Fitnesse en Jenkins, of vergelijkbaar.
Werkervaring met het opzetten van een testautomatiseringsframework (afspraken, werkwijze en toolselectie).
In de afgelopen 3 jaar, werkervaring met (regressie)performancetesten.
In de afgelopen 3 jaar, werkervaring met Continous delivery/-integration en het inrichten van de testen hierin.
In de afgelopen 3 jaar, werkervaring met database scripting zoals SQL scripting, of vergelijkbaar.

Competenties
Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
Probleemanalyse - Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Kwaliteitsgerichtheid - Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
Flexibel gedrag - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.

Scholing: HBO

Over de werkgever

Doelstelling
Het vernieuwen van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd informatiesysteem, dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is door een grote gebruikersgroep – uiteindelijk zo’n 40.000 gebruikers.

Contract: vast

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

sQout

Solliciteren @sQout
sQout

Telefoon +31102427595 | E-mail solliciteren@sQout.nl