Testcoördinator

Solliciteer op de website van de werkgever

Opdracht omschrijving
Binnen de politie wordt voor een bestaande dienst een nieuw systeem geïmplementeerd.
Het systeem is een COTS applicatie, die voor de politie aangepast, ingericht en getest moet worden. De doelstelling is om het maatwerk uit te besteden aan de leverancier. Koppelingen worden onder regie van de politie ontwikkeld. Het accent van het testen ligt daarom op acceptatie- en ketentesten, waarbij ook aanpalende systemen worden meegenomen. Naast functionele testen worden ook niet functionele testen zoals bijvoorbeeld load testen en security testen uitgevoerd en testen van de gerelateerde infrastructuur.
Ten behoeve van dit project wordt een zeer ervaren testcoordinator gevraagd die zelfstandig een functioneel testteam kan aansturen en anderen kan begeleiden bij het voorbereiden en uitvoeren van de testen. Van de kandidaat wordt gevraagd pro actief over allerlei aspecten binnen het team na te denken en het team daarin te adviseren. Van de kandidaat wordt ook verwacht om functionele requirements te vertalen naar teststories en testcharters. Daarnaast zal de kandidaat tijdens de testfase stories, taken en bevindingen binnen Jira beheren.
Het team bestaat uit testers, informatie analisten en gebruikers.
De kandidaat is een proactief persoon, die flexibel is en kan werken in een politieke organisatie met verschillende belangen en netwerken.
De kandidaat moet een stevige persoonlijkheid zijn, die snel kan schakelen en kan inspringen op onverwachte situaties.
Wij zijn bij voorkeur op zoek naar een kandidaat met een HBO werk- en denkniveau die goed in staat is te schakelen tussen het overzicht houden en de diepte in te duiken. Dit zal tijdens het intakegesprek getoetst worden.
Wat van belang is, is dat de persoon in staat is zowel agile werken als het T-Map / ISTQB gedachtengoed in de praktijk te brengen. Tijdens het intakegesprek zal hierop getoetst worden.

Verantwoordelijkheden
Het meedenken en mede opstellen van processen en procedures binnen het testproject.
Meewerken bij alle activiteiten binnen het team zoals het opstellen van story’s en testcharters en het uitvoeren van testen.
Ondersteunen gebruikers bij het testen.
Beheer van taken en bevindingen binnen Jira.

Vakmatige taken
Zorgdragen voor voortgang, kwaliteit, en op te leveren resultaten voor de testen binnen het team;
Zorgdragen voor het opstellen, verkrijgen van goedkeuringen en onderhouden van het testscripts binnen het team,
Begeleiden van product risico analyses,
Mede invulling geven aan het verbeteren van de processen en het implementeren van best practices.
Bijdrage leveren door kennisoverdracht om het testen continu verder te professionaliseren.
Ondanks dat de kandidaat TMap of ISTQB gecertificeerd moet zijn is vakinhoudelijk van belang dat de persoon in staat is het gedachtengoed in de praktijk te brengen en in staat is andere medewerkers hierin te coachen. Waar wij naar op zoek zijn is iemand met ruime ervaring met de methodieken en de toepassingen daarvan in hun dagelijkse werk.

Leidinggevende taken
Aansturen van testers en gebruikers bij de voorbereiding en uitvoering van testen.

Contacten
Zowel binnen als buiten het team.
Projectleider, productowner en medewerkers binnen het team
Verdere contacten liggen richting gebruikers, infra beheer, functioneel beheer en applicatie beheer.
Leverancier met betrekking tot het terugkoppelen van testresultaten en bevindingen. Deze gesprekken worden in de Engelse taal gevoerd.

Vaardigheden

Opleiding
TMAP-TM en/of ISTQB advanced gecertificeerd.

Werkervaring
Bereid om in piketdiensten mee te draaien.
In de afgelopen 10 jaar, minimaal 8 jaar Testervaring.
In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het aansturen en begeleiden van testen.
In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het opstellen, begeleiden en uitvoeren van testen op basis van exploratory testen.
In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het opstellen van userstories, requirements en/of functionele specificaties.
In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met ketentesten, opgedaan in grote (1000+), complexe (10+ gekoppelde systemen) omgevingen.
In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het opzetten van testprocessen.
In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met de inrichting van Jira.

Competenties
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
Initiatief - Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Probleemanalyse - Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Accuratesse - Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten.
Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
Politiek-bestuurlijke sensitiviteit - Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiekbestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
Stressbestendigheid - Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.

Scholing: HBO

Over de werkgever

Doelstelling
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij kwaliteit toevoegt aan de producten van het team. Tevens wordt van hem verwacht dat hij mee draait in de functionele testen binnen het project.

Contract: vast

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

sQout

Solliciteren @sQout
sQout

Telefoon +31102427595 | E-mail solliciteren@sQout.nl