Testanalist

Solliciteer op de website van de werkgever

Opdracht omschrijving
Het Productiehuis van de Dienst ICT vertaalt de gewenste business functionaliteiten in robuuste en gecertificeerde ICT-oplossingen. Binnen dit productiehuis werken multidisciplinaire teams van ontwikkelaars, testers, analisten en beheerders continu aan het onderhoud en de doorontwikkeling van nieuwe en bestaande ICT-oplossingen.

Als testanalist zal je ingezet worden in een multidisciplinair team en werk je intensief samen aan de doorontwikkeling van bestaande informatie- en/of registratiesystemen van de Nationale Politie.

Doelstelling
Als testanalist draag je bij aan het verbeteren van de bestaande registratieve systemen van de Nationale Politie.

Verantwoordelijkheden
In de rol van testanalist werk je in een multidisciplinair DevOps-team, dat werkt volgens de Agile-werkwijze. Hierbij werk je nauw samen aan het onderhoud en doorontwikkeling van de gewenste functionaliteiten binnen een sprint.

Je zal primair ingezet worden op het maken en aanpassen van geautomatiseerde testen. Daarnaast draag je je kennis uit naar de mede-teamleden.

Vakmatige taken
Als lid van een multidisciplinair team ben je verantwoordelijk voor:

Ondersteuning in het opstellen van de teststrategie en testspecificaties;
Onderhouden en opstellen van geautomatiseerde testscripts en testdata;
Controleren van testresultaten en indien nodig bijstellen van geautomatiseerde tests;
Signaleren, communiceren over en het indien nodig registreren van bevindingen;
Ondersteunen en adviseren over de toepassing van standaarden, richtlijnen en methoden en technieken m.b.t. het testproces;
Een bijdrage leveren aan piketdiensten in afstemming met de overige teamleden t.b.v. beheer en implementatie kan tot de mogelijkheden behoren.

Leidinggevende taken
Niet van toepassing.

Vaardigheden

Opleiding
Een afgeronde en erkende opleiding op minimaal HBO, in een ICT of informatica gerelateerde richting of gelijkwaardig, (WO niveau is een wens);
TMAP(Test engineer) of ISTQB (Foundation) gecertificeerd, ITSQB (Certified agile tester) is een pré;
ITSQB Certified Test automation engineer is een pré.

Werkervaring
Van de testanalist wordt meerjarige werkervaring (minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar) verwacht, op de navolgende gebieden:

Aantoonbare werkervaring in een rol als test automatiseerder (test automation engineer of vergelijkbaar)
Aantoonbare werkervaring met op Gherkin gebaseerde frameworks (Cucumber is een pré);
Het opzetten van testtrajecten en testautomatisering;
Minimaal twee jaar werkervaring in een Agile omgeving (bijv. Scrum en DevOps);
Werkervaring met onderstaande technieken en/of tools zijn een pré:

Aantoonbare werkervaring met ontwikkeling in Java;
Aantoonbare werkervaring met Databases en SQL;
Aantoonbare werkervaring in technieken als Test driven development (TDD) en/of Behaviour Driven Development (BDD);
Minimaal één jaar ervaring met tooling en producten zoals Jenkins, Maven en GIT.

Competenties
Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

Overtuigingskracht; Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.

Initiatief; Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.

Klantgerichtheid; Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.

Leervermogen; Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.

Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Flexibel gedrag; Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.

Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.

Scholing: HBO

Contract: vast

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

sQout

Solliciteren @sQout
sQout

Telefoon +31102427595 | E-mail solliciteren@sQout.nl